RATUJMY KRUSZYNIANY! - APEL DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Apelujemy do Marszałka Województwa Podlaskiego i Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego o podjęcie natychmiastowych działań, zapewniających Kruszynianom i okolicy skuteczną ochronę przed planowanymi inwestycjami przemysłowymi. Apelujemy o pilne podjęcie uchwały ustanawiającej na tym obszarze park krajobrazowy. 

Kruszyniany to wyjątkowe miejsce w skali Europy. To tu, jak nigdzie indziej, najpełniej widać wielokulturowe tradycje Podlasia. To dom wielu pokoleń polskich Tatarów, zamieszkujących te ziemie od kilku stuleci. Najwspanialszym, namacalnym świadectwem ich wielowiekowej obecności są uznane w Polsce za Pomnik Historii meczet i mizar, których historia sięga XVIII wieku.

Wzniesienie w obrębie wsi Kruszyniany i sąsiedztwie przemysłowej fermy drobiu będzie decyzją szkodliwą kulturowo i społecznie. Inwestycja ta trwale zniszczy wyjątkowy charakter tego miejsca. Wpłynie destrukcyjnie na krajobraz i nieskażone dotychczas przez przemysł środowisko naturalne. Przemysłowe kurniki spowodują zagładę tokujących tam cietrzewi, zakłócą również życie lokalnej społeczności i wpłyną negatywnie na wizerunek regionu, dumnie określanego mianem Zielonych Płuc Polski.

Nie pozwólmy, aby krótkowzroczne, nastawione na bieżący zysk inwestycje okazały się ważniejsze niż środowisko naturalne i wielowiekowa spuścizna polskich Tatarów. Ocalmy ich dziedzictwo i nienaruszony krajobraz tych ziem. Zróbmy wszystko, aby także następne pokolenia mogły podziwiać wyjątkowość Kruszynian.

Każdy dzień zwłoki przybliża nas do zagłady tego bezcennego przyrodniczo i kulturowo zakątka naszego kraju. Apelujemy do władz województwa podlaskiego o natychmiastowe działania w celu zablokowania przemysłowych inwestycji w tym miejscu. Nie ma czasu do stracenia. Ratujmy Kruszyniany!


Stowarzyszenie Dolina Nietupy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie Dolina Nietupy będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...