Ratujmy Las Bronaczowa! Wniosek o ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

Las Bronaczowa (inaczej Las Radziszowski) zajmuje ok. 800 hektarów. Jest położony na styku granic Radziszowa (gm. Skawina), Głogoczowa (gm. Myślenice) oraz Mogilan (gm. Mogilany), pomiędzy „Zakopianką” na wschodzie, a rzeką Skawinką na zachodzie. 

Las Bronaczowa to pozostałość po dawnej puszczy karpackiej. Można tu spotkać płaty drzewostanu zbliżone składem do pierwotnych borów mieszanych. W licznych trudno dostępnych jarach i wąwozach zachowały się wyjątkowe egzemplarze jodeł, buków i dębów szypułkowych. Rosną także dorodne ponadstuletnie sosny pochodzące z nasadzeń, jednak w ostatnim czasie wiele z nich zostało wyciętych. Niezwykły drzewostan podlega ochronie tylko na terenie niewielkiego rezerwatu przyrody „Kozie Kąty" (24 ha), który został założony w 1989 r.

Na początku 2021 r. w Lesie Bronaczowa przeprowadzono silne cięcia, które nie oszczędziły okazałych egzemplarzy drzew, które bezwzględnie powinny zostać zachowane. Wprowadzono ciężki sprzęt w trudno dostępne tereny dokonując dużych zniszczeń. Przenikliwy hałas trwający parę miesięcy skutecznie wypłoszył niektóre gatunki zwierząt, być może na zawsze. Zniszczono również wiele dróg i ścieżek służących zarówno zwierzętom, jak i spacerującym oraz jeżdżącym na rowerach ludziom. Nadleśnictwo Myślenice zarządzające Lasem Bronaczowa zapowiedziało prowadzenie kolejnych cięć.

Uważamy, że prowadzenie gospodarki nastawionej na intensywną eksploatację drewna w tym wyjątkowym kompleksie leśnym jest niepożądane i wręcz przynosi straty. Zysk osiągnięty ze sprzedaży pozyskanego drewna nie jest w stanie zrekompensować ogromnych szkód, których dokonano szczególnie w tym roku.

Ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe, estetyczne, a także ze względu na bardzo ważną funkcję rekreacyjną dla tysięcy mieszkańców okolic, w tym także Krakowa, Las Bronaczowa powinien być chroniony! Spróbujmy ocalić to, co jeszcze pozostało z naturalnego krajobrazu i resztek dawnej puszczy karpackiej. Postawmy tamę nierozsądnemu wyrębowi cennego drzewostanu!

Z pewną pomocą przychodzi nam Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., która umożliwia ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego:

Art. 43. Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Art. 44.1. Ustanowienie (…) zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy.

W ramach takiej uchwały zgodnie z art. 45 tej ustawy możliwe jest wprowadzenie zakazów, dzięki którym uda się zachować taki obiekt w niezniszczonej postaci.

Odwołując się do Art. 43 Ustawy o ochronie przyrody, zwracamy się z pilnym wnioskiem do Rady Miejskiej w Myślenicach, Rady Miejskiej w Skawinie oraz Rady Gminy Mogilany o ustanowienie „zespołu przyrodniczo-krajobrazowego” na terenie Lasu Bronaczowa i zakazów, które uniemożliwią dalsze jego niszczenie.


Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...