Ratunek dla Natura 2000 PLH 220025 i okolic

W skrócie. Na terenie krajobrazu chronionego, na obszarze Natura 2000 ma stanąć utylizatornia i sortownia odpadów z tworzyw sztucznych niewiadomego pochodzenia. Prosimy o nagłaśnianie sprawy i pomoc w ocaleniu przyrody. Niżej szczegółowe wyjaśnienie.

Zwracam się z prośbą o pomoc w ratowaniu unikatowego przyrodniczo obszaru na Kaszubach.

21.09.2018 r zostało złożone w Urzędzie Gminy Przywidz pismo WOBET Sp. z.o.o. sp. Komandytowa , pod tytułem: "Budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych. Budowa punktu przesyłowego odpadów w Miłowie ul. Budowlanych 1,dz. nr 87/4, jednostka ewidencyjna Przywidz, obręb Miłowo"
W dniu 26 października 2018 r. na stronie WWW Urzędu Gminy Przywidz zostało zamieszczone zawiadomienie, że Wójt Gminy Przywidz wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
Mieszkańcom dano trzy dni na odniesienie się.
Osoby, które zdążyły zauważyć i zareagowały były zapewniane przez Włodarzy gminy, że taka inwestycja na pewno w okolicach Przywidza nie powstanie.
Przez rok, za plecami mieszkańców toczyły się sprawy administracyjne mające na celu doprowadzenie do postawienia utylizatorni odpadów na terenie Miłowa, na granicy z otuliną obszaru Natura 2000 oznaczonego symbolem PLH220025
Utajnienie prac, wyciszanie mieszkańców przy jednocześnie trwających pracach (opiniowanie przez RDOŚ, Wody Polskie, pomiary dotyczące planowanej infrastruktury, budowa drogi z Miłowa do jeziora Przywidzkiego, organizacja wyjazdu dla wybranych [sic!] osób do utylizatorni w Gdyni) budzą uzasadniony niepokój i podważają zaufanie do władz gminy, które przecież zapewniają o turystyczno – rolniczym jej charakterze. Zagrożony teren bezpośrednio graniczy z obszarem Natura 2000 PLH 220025, a częściowo (ok 50m2) go w sobie zawiera. Leży w obliżu jeziora Przywidzkiego, które wg ekspertyz RGOZ Gdańsk i WFOŚiGW Gdańsk jest skrajnie podartne na degradację. Planowana inwestycja niewątpliwie wpłynie niekorzystnie na stan jego wód. Więcej pod linkiem: http://www.rzgw.gda.pl/cms/fck/uploaded/Tekst_przwidz_strefa.pdf Na naszym terenie żyją liczne gatunki objęte ochroną ścisłą i czę ściową. W tym bardzo rzadka strzebla błotna, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, wydra. Wzmożony ruch kołowy ( wg KIP minimum 80 samochodów ciężarowych dziennie) stanowi bardzo poważne zagrożenie dla migrujących zwierząt i ludzi. Stoimy w obliczu katastrofy klimatycznej. W tym czasie dbałość o "zielone płuca" i te wielkie i mniejsze to podstawa przetrwania i ratunku dla wyeksploatowanej lanety. O sprawie wiemy my - mieszkańcy od tygodnia. W tym czasie udało nam się zorganizować dwa spotkania . Na pierwszym było obecne ok 30, na kolejnym w niedzielę już ok 130 osób, w tym sołtysi, radni gmin Przywidz i Trąbki Wielkie i reporter Dziennika Bałtyckiego. Jesteśmy obecni na zebraniach sołeckich, gdzie zadajemy pytania przedstawicielom Urzędu Gminy. Niestety nie korzystają z naszych zaproszeń do debaty, nie prowadzili i nie prowadzą też konsultacji społecznych. i Prosimy o pomoc w nagłośnieniu sprawy dla wspólnego dobra i dobra klimatu. Zapraszam też do grupy w której dostęne są wszystkie dokumenty dotyczące inwestycji, jakie udało się nam uzyskać. W tym KIP https://www.facebook.com/groups/463079011088889/

Komitet Społeczny na Rzecz Ochrony Mieszkańców i Środowiska. Przedstawiciel: Magda    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Komitet Społeczny na Rzecz Ochrony Mieszkańców i Środowiska. Przedstawiciel: Magda do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook