Ratunek dla Natura 2000 PLH 220025 i okolic

W skrócie. Na terenie krajobrazu chronionego, na obszarze Natura 2000 ma stanąć utylizatornia i sortownia odpadów z tworzyw sztucznych niewiadomego pochodzenia. Prosimy o nagłaśnianie sprawy i pomoc w ocaleniu przyrody. Niżej szczegółowe wyjaśnienie.

Zwracam się z prośbą o pomoc w ratowaniu unikatowego przyrodniczo obszaru na Kaszubach.

21.09.2018 r zostało złożone w Urzędzie Gminy Przywidz pismo WOBET Sp. z.o.o. sp. Komandytowa , pod tytułem: "Budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych. Budowa punktu przesyłowego odpadów w Miłowie ul. Budowlanych 1,dz. nr 87/4, jednostka ewidencyjna Przywidz, obręb Miłowo"
W dniu 26 października 2018 r. na stronie WWW Urzędu Gminy Przywidz zostało zamieszczone zawiadomienie, że Wójt Gminy Przywidz wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
Mieszkańcom dano trzy dni na odniesienie się.
Osoby, które zdążyły zauważyć i zareagowały były zapewniane przez Włodarzy gminy, że taka inwestycja na pewno w okolicach Przywidza nie powstanie.
Przez rok, za plecami mieszkańców toczyły się sprawy administracyjne mające na celu doprowadzenie do postawienia utylizatorni odpadów na terenie Miłowa, na granicy z otuliną obszaru Natura 2000 oznaczonego symbolem PLH220025
Utajnienie prac, wyciszanie mieszkańców przy jednocześnie trwających pracach (opiniowanie przez RDOŚ, Wody Polskie, pomiary dotyczące planowanej infrastruktury, budowa drogi z Miłowa do jeziora Przywidzkiego, organizacja wyjazdu dla wybranych [sic!] osób do utylizatorni w Gdyni) budzą uzasadniony niepokój i podważają zaufanie do władz gminy, które przecież zapewniają o turystyczno – rolniczym jej charakterze. Zagrożony teren bezpośrednio graniczy z obszarem Natura 2000 PLH 220025, a częściowo (ok 50m2) go w sobie zawiera. Leży w obliżu jeziora Przywidzkiego, które wg ekspertyz RGOZ Gdańsk i WFOŚiGW Gdańsk jest skrajnie podartne na degradację. Planowana inwestycja niewątpliwie wpłynie niekorzystnie na stan jego wód. Więcej pod linkiem: http://www.rzgw.gda.pl/cms/fck/uploaded/Tekst_przwidz_strefa.pdf Na naszym terenie żyją liczne gatunki objęte ochroną ścisłą i czę ściową. W tym bardzo rzadka strzebla błotna, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, wydra. Wzmożony ruch kołowy ( wg KIP minimum 80 samochodów ciężarowych dziennie) stanowi bardzo poważne zagrożenie dla migrujących zwierząt i ludzi. Stoimy w obliczu katastrofy klimatycznej. W tym czasie dbałość o "zielone płuca" i te wielkie i mniejsze to podstawa przetrwania i ratunku dla wyeksploatowanej lanety. O sprawie wiemy my - mieszkańcy od tygodnia. W tym czasie udało nam się zorganizować dwa spotkania . Na pierwszym było obecne ok 30, na kolejnym w niedzielę już ok 130 osób, w tym sołtysi, radni gmin Przywidz i Trąbki Wielkie i reporter Dziennika Bałtyckiego. Jesteśmy obecni na zebraniach sołeckich, gdzie zadajemy pytania przedstawicielom Urzędu Gminy. Niestety nie korzystają z naszych zaproszeń do debaty, nie prowadzili i nie prowadzą też konsultacji społecznych. i Prosimy o pomoc w nagłośnieniu sprawy dla wspólnego dobra i dobra klimatu. Zapraszam też do grupy w której dostęne są wszystkie dokumenty dotyczące inwestycji, jakie udało się nam uzyskać. W tym KIP https://www.facebook.com/groups/463079011088889/

Komitet Społeczny na Rzecz Ochrony Mieszkańców i Środowiska. Przedstawiciel: Magda    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Komitet Społeczny na Rzecz Ochrony Mieszkańców i Środowiska. Przedstawiciel: Magda do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook