Razem dla gimnazjów! Jestem za utrzymaniem obecnego ustroju szkolnego. Oficjalna petycja ZNP.

Szanowni Państwo!

Związek Nauczycielstwa Polskiego powołał szeroką koalicję środowisk na rzecz utrzymania w systemie oświaty gimnazjów pod hasłem: Razem dla gimnazjów!

Prawo do konsolidacji środowisk na rzecz dobrej edukacji daje nam współuczestniczenie w rozwoju polskiej oświaty od 110 lat.

Za merytorycznie nieuzasadniony uważamy pomysł "wyrzucenia" szkół gimnazjalnych z obecnej struktury szkolnictwa. Jesteśmy przekonani, że odbędzie się to ze szkodą dla młodego pokolenia Polaków. Edukacja, wychowanie i opieka w szkołach gimnazjalnych z pewnością nie są wolne od mankamentów. Różne środowiska polityczne i edukacyjne podnoszą zwłaszcza kwestię niezadowalających efektów pracy z uczniami w trudnym okresie rozwojowym oraz zagrożenia wychowawcze występujące w czasie nauki w gimnazjum. Należy jednak pamiętać, że to właśnie uczniowie gimnazjów osiągają wysokie wyniki w nauce, to oni kształcą się w najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych szkołach w Polsce. Ich nauczyciele wciąż doskonalą się w pracy dydaktycznej i wychowawczej z gimnazjalną młodzieżą. Nie można tego zaprzepaścić.

Szanowni Państwo!

Wspólnie dajmy młodzieży szansę do naprawdę dobrej edukacji – taka edukacja ma miejsce w gimnazjach. Szkoła to nie poligon doświadczalny dla „nowych” pomysłów zmieniających się ekip rządzących.

Gimnazja nie mogą być zakładnikiem nieprzemyślanych obietnic polityków składanych w kampaniach wyborczych!

Gimnazja należy doskonalić – nie likwidować! Jesteśmy otwarci na dyskusję, jak najlepiej to zrobić. Zapraszamy wszystkich Państwa do włączenia się w nasze działania. Pierwszym krokiem będzie wsparcie prowadzonej przez nas akcji zbierania podpisów za stabilizacją
w oświacie.

Wspólnie potrafimy!

Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

Podpisz petycję: Jestem za utrzymaniem obecnego ustroju szkolnego

Zapraszamy też na facebooka: www.facebook.com/razem.dla.gimnazjow


Związek Nauczycielstwa Polskiego    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook