Poprawa leczenia cukrzycy typu 1 u pacjentów w każdym wieku.

Sz. P.

dr n. med. Konstanty Radziwiłł

Minister Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

(22) 634 96 00

kancelaria@mz.gov.pl

 

 

PETYCJA

Poprawa leczenia cukrzycy typu 1 u pacjentów w każdym wieku.      

 

Szanowny Panie Ministrze,

       My niżej podpisani obywatele, pacjenci z cukrzycą typu 1, rodziny dotknięte tą chorobą, nasi serdeczni przyjaciele, znajomi oraz wszystkie życzliwe nam osoby apelujemy o poprawę sytuacji pacjentów z cukrzycą typu 1 poprzez zwiększenie nakładów finansowych na dostęp do nowoczesnych metod leczenia i rozszerzenie refundacji na zakup sprzętu i akcesoriów medycznych.

Co zaliczamy do nowoczesnego sprzętu i metod leczenia?

 • pompy insulinowe (szacowany koszt: 9 - 17 tys. zł raz na 4 lata - obecnie brak refundacji dla osób powyżej 26 roku życia);
 • zestawy infuzyjne i pojemniki (rezerwuary) do pomp insulinowych (koszt zestawów infuzyjnych: 300 zł miesięcznie – obecnie refundacja 100% dla osób poniżej 26 roku życia i 70% dla osób powyżej 26 roku życia, koszt jednorazowych pojemników: 100 zł miesięcznie - obecnie nierefundowane w Polsce);
 • systemy FGM np. sensory FreeStyle Libre firmy ABBOTT - system zdobywający wśród pacjentów dużą popularność, często zastępujący tradycyjny sposób pomiaru glukozy we krwi, którym jest nakłuwanie palca i pomiar przy użyciu glukometru oraz limitowanych ilościowo pasków (jednorazowy koszt czytnika: 255 zł, koszt sensora: 255 zł na 14 dni - obecnie nierefundowane Polsce);
 • systemy CGM np. system MiniMed firmy MEDTRONIC w tym sensory glukozy Enlite oraz transmiter radiowy MiniLink lub Guardian - system ciągłego monitorowania glukozy we krwi wyposażony w cykliczny pomiar glukozy i system ostrzegania (koszt: około 20 tys. zł rocznie, w Polsce wciąż mało popularny z powodu wysokiej ceny i braku pomocy finansowej państwa przy zakupie - obecnie nierefundowane w Polsce);  

O co dokładnie apelujemy?

 1. Zwiększenie nakładów finansowych na leczenie cukrzycy typu 1 przy użyciu nowoczesnych metod i zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego dostępnego na polskim i zagranicznym rynku;
 2. Zapewnienie dostępu do zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego pacjentom z cukrzycą typu 1 w każdym wieku poprzez zmiany w obowiązującym systemie refundacji, a w tym:
  a) Podwyższenie poziomu refundacji zakupu zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych z obecnie 70% do 100% dla pacjentów powyżej 26 roku życia.
  b) Objęcie refundacją zakupu pojemników (rezerwuarów) do pomp insulinowych. Refundacja dla wszystkich pacjentów z cukrzycą typu 1.
  c) Objęcie refundacją zakupu sensorów FGM (FreeStyle Libre) jako nowoczesnej i lepszej alternatywy do tradycyjnego pomiaru glukozy (glukometr, nakłuwacz i paski). Przemawia za tym brak limitu ilości wykonywanych pomiarów w ciągu doby, brak konieczności nakłuwania palców oraz możliwość obserwowania trendów. Refundacja dla pacjentów w każdym wieku.
  d) Objęcie częściową refundacją zakupu systemów CGM jako systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi dla życia i niekontrolowanymi zdarzeniami hipoglikemii. Refundacja dla pacjentów w każdym wieku.                               
 3. Wyrównanie uprawnień do refundacji zakupu pompy insulinowej poprzez rozszerzenie uprawnień dla grupy pacjentów powyżej 26 roku życia z cukrzycą typu 1. Mamy na celu likwidację wykluczenia szerokiej grupy pacjentów z systemu refundacji. Proponujemy refundację na poziomie 50-70%. Obecnie brak refundacji dla grupy pacjentów powyżej 26 roku życia.
 4. Objęcie refundacją zakupu jednorazowych igieł do penów. Proponujemy co najmniej 100 sztuk darmowych igieł miesięcznie. Obecnie pacjenci bezpłatnie otrzymują niewystarczającą ilość igieł przy zakupie insuliny (6 sztuk na 5 fiolek leku). Polska jest jednym z niewielu państw UE bez takiej refundacji.
 5. Zwiększenie środków finansowych na edukację pacjentów w zakresie nowoczesnych metod leczenia i wiedzy na temat nowoczesnego sprzętu medycznego stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 1.
 6. Uwzględnienie pacjentów powyżej 26 roku życia w planach na najbliższe 2 lata przy możliwości korzystania z refundacji zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego głównie pomp insulinowych i sensorów FGM (Freestyle Libre). Niestety ta grupa pacjentów jest wciąż pomijana przez Ministerstwo Zdrowia w temacie leczenia cukrzycy typu 1 nowoczesnymi metodami i sprzętem medycznym. Listopadowa konferencja PTD potwierdziła taki stan rzeczy.

Jakie będą korzyści związane z realizacją wyżej wymienionych postulatów?

 • Znaczne wyrównanie poziomu glukozy we krwi w ciągu całej doby, co jest kluczowe w skutecznym leczeniu cukrzycy typu 1.
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia w przyszłości powikłań cukrzycowych.
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń hipoglikemii i hiperglikemii.
 • Ogólna poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów z cukrzycą typu 1.
 • Długofalowy efekt zmniejszenia kosztów leczenia szpitalnego pacjentów z powikłaniami cukrzycowymi.
 • Istotna poprawa statusu materialnego rodzin dotkniętych cukrzycą typu 1 (rodzice, dzieci).
 • Kontynuacja leczenia przy użyciu pompy insulinowej u osób w wieku około 30 lat. Eliminowanie zjawiska porzucania nowoczesnych metod leczenia ze względu na zbyt wysoki koszt zakupu potrzebnego sprzętu.
 • Wydłużenie życia pacjentów. W długim czasie pozytywny wpływ na trwałość rodzin i zapewnienie ciągłości opieki rodziców z cukrzycą typu 1 nad swoimi podopiecznymi.
 • Poprawa zdrowia psychicznego pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 poprzez wyrównanie poziomu glukozy w ciągu doby. Unikanie stanów zmęczenia, zdenerwowania, niepokoju i bezsenności.
 • Aktywizacja zawodowa pacjentów chorych na cukrzycę typu 1.
 • Poprawa wydajności pracy pacjentów aktywnych zawodowo chorych na cukrzycę typu 1. Poprawa ich satysfakcji z pracy. Pozytywny wpływ na wzrost polskiego PKB.
 • Poprawa stabilności zatrudnienia osób chorych na cukrzycę typu 1 oraz pozostanie aktywnym na rynku pracy przez długi okres życia.
 • Realizacja zasady równości społecznej w dostępie do systemu opieki zdrowotnej gwarantowanej przez Konstytucję RP wszystkim obywatelom (Art. 68 Prawo do ochrony zdrowia, Ust. 2 i 3 oraz Art. 32 Zasada równości obywatela wobec prawa, Ust. 1 i 2).
 • Zwiększenie zaufania pacjentów do państwa jako gwaranta skutecznej opieki zdrowotnej.
 • Likwidacja wykluczenia szerokiej grupy pacjentów z dostępu do nowoczesnych metod leczenia.

     

 

      Wszyscy zgodnie apelujemy o spełnienie wyżej wymienionych postulatów i liczymy na ich pozytywne rozpatrzenie. Ich realizacja będzie miała bezsprzecznie pozytywny wpływ na życie każdego pacjenta oraz jego rodziny. Należy tu wymienić przede wszystkim wydłużenie życia pacjentów, znaczną poprawę zdrowia i bezpieczeństwa, jak również poprawę komfortu i zadowolenia z życia. Petycja ma na celu likwidację barier w dostępie do nowoczesnych metod leczenia cukrzycy typu 1 oraz umożliwienie osobom wypadającym z systemu refundacji po ukończeniu 26 roku życia kontynuacji leczenia nowoczesnymi metodami i sprzętem.

      Dziękujemy wszystkim za podpisanie powyższej petycji. Chcemy mocno podkreślić, że działamy na rzecz wszystkich pacjentów z cukrzycą typu 1. W przeciwieństwie do obecnego systemu prawnego nasza choroba jest bardzo sprawiedliwa i nie dzieli obywateli ze względu na wiek. Bądźmy solidarni!

 

Z poważaniem


Michał Kołodziejski 
Poznań


Michał Kołodziejski    Skontaktuj się z autorem petycji