Rozliczenie stanu zużycia wody w okresach kwartalnych

Szanowny Zarząd                               

Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty w Olsztynie 


Mieszkańcy osiedli NAGÓRKI  JAROTY PIECZEWO APELUJEMY DO PANI o jak najszybsze doprowadzenie do obniżenia bieżących opłat w
Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty. Uważamy, że opłaty, które ponoszą Spółdzielcy, są zawyżone przez niewłaściwe zarządzanie majątkiem spółdzielni oraz brak skutecznego nadzoru nad kosztami jej funkcjonowania.

Wnosimy o podjęcie odpowiednich działań, by zmniejszyć niżej wskazane opłaty:

● Opłaty za eksploatację nieruchomości,
● Opłaty za eksploatacje mienia spółdzielni,
● Opłaty za odpady komunalne,
● Opłaty za konserwację domofonów.

Wnosimy również o negocjację cen za dostawy ciepła do ogrzewania mieszkań i budynków Spółdzielni oraz podgrzania ciepłej wody, by doprowadzić do obniżenia kosztów  energii dla Spółdzielców.

Głęboko wierzymy, że skoro organy Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty są w stanie stale
wygospodarowywać środki na kolejne podwyżki wynagrodzeń Zarządu, zatrudnianie dużej liczby pracowników ok. 124, utrzymywanie 3 budynków administracji ,  to jest możliwe również podjęcie odpowiednich działań, by obniżyć opłaty dla dziesiątek tysięcy Spółdzielców.

W załaczeniu list otwarty mieszkańców osiedli Nagórki, Jaroty, Pieczewo razem:


,,W związku z rozliczeniami zużycia wody w okresach półrocznych w Spółdzielni Mieszkaniowej SM Jaroty w Olsztynie, my jako mieszkańcy zwracamy się o zmianę sposobu rozliczenia zużycia wody  na okresy kwartalne, ponieważ sytuacja na rynku gospodarcza - wzrastająca inflacja, ceny za media ustalane przez jednostki podlegające pod Urząd Miasta w Olsztynie doprowadza wielu mieszkańców do sytuacji kryzysowej, a mianowicie wzrostu zadłużenia wobec spółdzielnii, a co w daleko idących skutkach może doprowadzić część społeczństwa osiedli Nagórek, Jarot i Pieczewa w dużym stopniu do niewypłacalności, bądż utraty mieszkania w drodze licytacji komorniczej za długi. Wzrost cen za media doprowadza członków spółdzielni do  pojawiajacych się licznych niedopłat pomimo rozliczenia zaliczek za zużycie wody, i ich nadpłacania. Wartości niedopłat są tak horendalnie duże oraz rzędu 1,5 tys. zł do 2, 5 tys. zł.Zwykłym mieszkańcom trudno jest jednorazowo i w ciągu miesiąca dokonać zapłaty na podstawie wystawionych zawiadomień z rozliczeniem za pół roku. Osiedla Nagórki, Jaroty, Pieczewo to w gruncie rzeczy, osiedla, gdzie dużą część stanowią emeryci, renciści, a takze bardzo młode stażem małżeńtwa, których przestaje być stać na dokonywanie wpłat. 

Taka sytuacja może również doprowadzić również do konieczności podjęcia kroków przez Zarząd spółdzielni do szukania oszczędności, likwidacji 3 budynków społdzielni, etatów , a także sporych ponad średnią krajową wynagrodzeń pracowników. 

Brak możliwości regulowania swoich zobowiązań wobec zużyć wody, ogrzewania, energii może doprowadzić  do negatywnych w skutkach działań zarówno dla mieszkańców, jak pracowników. ''

Domagamy się realizowania  przez Zarząd statutowych obowiazków, z których wynika też szukanie  oszczędności poprzez ograniczenie kosztów np. redukcję etatów, a nie tworzenie kolejnych , zmniejszenia wynagrodzeń pracowników  i w szczegółności  Zarządu, ograniczenia ilości budynków spółdzielni z trzech do jednego. 

W naszej ocenie bezzsadane jest ustalanie stawek zaliczek na podgrzanie wody , które na tle innych spółdzielni w Olsztynie są najwyższe, przy tych samych dostwach wody i ciepła, u tego samego dostawcy jak PWIK i MPEC.

Liczymy na przychylność w pruszanej kwestii Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej SM Jaroty w Olsztynie.


Grupa Nagórki Jaroty Pieczewo razem    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Grupa Nagórki Jaroty Pieczewo razem do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...