Rozszerzenie refundacji systemów monitorowania stężenia glukozy na wszystkie systemy monitoringu dla grupy osób dorosłych chorujących na cukrzycę

Warszawa, dn. 06.07.2022r.
Szanowny Pan
Adam Niedzielski
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
Dotyczy: Petycja w sprawie rozszerzenia refundacji systemów monitorowania stężenia glukozy o grupę osób dorosłych chorujących na cukrzycę (powyżej 18 roku życia dla systemu Flash i powyżej 26 roku życia dla CGM RT) oraz objęcia refundacją wszystkich dostępnych na polskim rynku systemów monitorowania glikemii


Szanowny Panie Ministrze,
 W imieniu pacjentów chorujących na cukrzycę pragniemy podziękować za dotychczasowe działania wspierające dostęp do nowoczesnych technologii dla młodych diabetyków chorujących na cukrzycę typu 1.
 Systemy monitoringu glikemii bezpośrednio wpływają na poprawę bezpieczeństwa życia diabetyków, uniknięcie niebezpiecznych dla zdrowia i życia hipoglikemii oraz wyraźną poprawę samokontroli cukrzycy, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia powikłań późnych związanych z hiper- oraz hipoglikemią.
 Jako organizacje wspierające i reprezentujące pacjentów chorujących na cukrzycę zwracamy się z
uprzejmą prośbą o zapoznanie się z naszym stanowiskiem dotyczącym:
➢ rozszerzenia refundacji systemów monitorowania stężenia glukozy o grupę osób dorosłych chorujących
na cukrzycę (powyżej 18 roku życia dla systemu Flash oraz powyżej 26 roku życia dla CGM RT)
➢ zapewnienia osobom chorującym na cukrzycę, uprawnionym do korzystania z refundacji, możliwości wyboru systemu monitorowania glikemii spośród urządzeń dostępnych na polskim rynku.
 Mimo tego, że naszych podopiecznych łączy cukrzyca nie stanowią oni jednorodnej grupy. Chorują zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Kobiety i mężczyźni. Osoby uczące się, uprawiające sport, pracownicy biurowi, jaki i wykonujący ciężkie prace fizyczne. Pośród diabetyków są osoby, które fizjologicznie wyczuwają wahania glikemii lub zupełnie ich nie odczuwają. Każdy diabetyk jest inny i potrzebuje systemu monitorowania glikemii uwzględniającego indywidualne cechy organizmu i stylu życia. Kontrola glikemii to
niezwykle złożony proces – najtrudniejszy element samokontroli - i w tym zakresie potrzeby terapeutyczne pacjentów są różnorodne.
W trosce o zdrowie diabetyków oraz ekonomię wydatków na leczenie powikłań cukrzycowych apelujemy o jak najszersze objęcie refundacją różnych systemów monitoringu glikemii dla całej społeczności diabetyków – bez względu na wiek chorego.
 Systemy ciągłego monitoringu posiadają funkcje informujące i ostrzegające pacjenta przed niebezpiecznymi dla życia i zdrowia zamianami poziomu glikemii, są to: alarmy na wysoki i niski poziom cukru, alarmy informujące o szybkiej zmianie poziomu glikemii, wysyłanie danych z odczytów do urządzeń mobilnych: zegarków lub smartfonów, przesyłanie odczytów i powiadomień do bliskich i partnerów terapii –
umożliwiających tym osobom interwencję i pomoc w przypadku zagrożenia życia.
 Na rynku istnieje wiele urządzeń kwalifikujących się do ogólnej kategorii monitorowania poziomu glukozy. Urządzenia te znacznie ułatwiają ciągłe podejmowanie decyzji terapeutycznych (decyzji jest nawet kilkadziesiąt dziennie) dotyczących dawkowania insuliny, podejmowania wysiłku fizycznego, czy przyjmowania posiłku. Wpływając na poprawę wyrównania glikemii poprawiają dobrostan chorego, podnoszą
bezpieczeństwo i jakość życia diabetyków w każdym wieku. Niestety wraz ze stażem choroby ryzyko powikłań drastycznie rośnie, a zaniedbania w samokontroli prowadzą do ciężkich powikłań, wynikiem których jest przewlekłe i drogie leczenie oraz skrócenie czasu życia diabetyka.
 Każdy system ma nieco inną funkcjonalność i inną charakterystykę działania. Jedne systemy stworzone
są jako urządzenia samodzielne i niezależne, współpracujące z wybranymi urządzeniami mobilnymi, inne współpracują jedynie z wybranym systemem pompy insulinowej. Dany system sprawdzający się u jednej osoby, może okazać się już mniej dokładny u innej. Występują również takie niuanse uniemożliwiające pacjentowi korzystanie z danego systemu monitoringu jak np. uczulenie na dany składnik kleju użyty do mocowania sensora.
 Dostępne w Polsce systemy monitorowania glikemii (urządzenia skanujące – typu Flash oraz urządzenia do ciągłego monitoringu – CGM RT (Real Time) zabezpieczają różne potrzeby pacjentów:
• FLASH: w przypadku urządzeń Freestyle Libre firmy Abbott, pacjent co prawda uwalnia się od bólu towarzyszącego wkłuciom, ale towarzyszy mu konieczność świadomego uczestnictwa w kontrolowaniu poziomu cukru (wymaga skanowania czujnika by poznać stężenie glukozy); stanowi to znaczne udogodnienie dla pacjentów, którzy informację nt. poziomu glukozy czerpali dotychczas z pomiarów dokonywanych z krwi za pomocą pasków testowych;
• CGM RT: sensory Enlite czy Guardian firmy Medtronic stanowią integralną część pompy insulinowej, mogą być też stosowane samodzielnie; rozwiązanie to ma zalety wpływające na podniesienie jakości życia pacjentów z cukrzycą typu 1., ale obecne finansowanie wyklucza chorych, którzy z różnych względów nie mogą lub nie chcą korzystać z pompy insulinowej;
• CGM RT: Dexcom umożliwia poznanie poziomu glukozy w czasie rzeczywistym bez pomiaru krwi z palca ani kalibracji, dzięki czemu użytkownik może przejąć kontrolę nad cukrzycą; stanowi odpowiedź na najważniejsze potrzeby pacjenta, tj. wyeliminowanie uciążliwego posługiwania się glukometrem oraz uwolnienie chorego od konieczności świadomego uczestnictwa w kontrolowaniu poziomu cukru; urządzenie znacząco podnosi jakość życia pacjenta z cukrzycą, generuje powiadomienia i alarmy informujące o bieżącym poziomie glikemii, umożliwia kontrolę glikemii również podczas snu; zostało zatwierdzone do stosowania u pacjentek w ciąży; pozwala partnerom terapii ustawiać
własne alarmy na nieprawidłowe glikemie, system rt-CGM może być stosowany zarówno przezpacjentów stosujących intensywną insulinoterapię z wykorzystaniem wstrzyknięć wielokrotnych, jak i pacjentów stosujących osobiste pompy insulinowe.
• CGM RT: Eversence – system wszczepiany co pół roku, który pozwala odkleić nadajnik nie tracąc sensora. Odpowiadający na potrzeby osób uprawiających sporty kontaktowe.
 Z uwagi na wyżej przytoczone fakty istotnym jest aby umożliwić pacjentowi wybór sprzętu najbardziejodpowiadającego jego potrzebom i oczekiwaniom. Szeroka refundacja całej kategorii systemów ciągłego monitorowania glikemii (CGM), uwzględniająca wszystkie systemy dopuszczone do użytku na polskim rynku – umożliwi pacjentowi i lekarzowi prowadzącemu dostosowanie optymalnego rozwiązania do indywidualnych potrzeb diabetyka. Wybiórcza refundacja, wskazująca na jedno tylko urządzenie (system
FLASH), będzie oznaczała dla wielu diabetyków konieczność przejścia (ze względów finansowych) na mniej zaawansowaną terapię, co przełoży się w sposób bezpośredni na zdrowie i jakość życia diabetyków. Proponowane rozwiązanie nie generuje dodatkowego obciążenia dla budżetu płatnika. Różnice cenowe ponad wartość określoną w refundacji ponosiliby diabetycy (analogicznie, jak jest to rozwiązane obecnie przy refundacji systemów dla dzieci i młodzieży).
 Doceniamy starania Pana Ministra o zapewnienie osobom chorym na cukrzycę dostępu do najnowszych technologii. Rozszerzenie listy refundacyjnej o wszystkie systemy monitorowania glikemii dostępne na polskim rynku jest bardzo ważne dla pacjentów. Nowoczesne rozwiązania technologiczne mają istotny wpływ na personalizację terapii, skuteczniejsze monitorowanie i leczenie cukrzycy, a tym samym na ułatwienie  codziennej, nierównej walki z tą chorobą.

Z wyrazami szacunku

W imieniu niżej podpisanych organizacji 

FUNDACJA DLA DZIECI Z CUKRZYCĄ – Dagmara Staniszewska
(ul. Szpitalna 5/16, 00-031 Warszawa)
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW – Anna Śliwińska 
(ul. Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa)
TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ – Mariusz Masiarek 
(ul. Młyńska 17, 44-100 Gliwice)
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI Z CUKRZYCĄ CUKIERASY – Mikołaj
Illukowicz 
(Floriana Marciniaka 1, 60-462 Poznań)
FUNDACJA DIABECIAKI – Barbara Kucharska 
(ul. Bł. A. Pankiewicza 15, 91-738 Łódź)
3MAM CUKRY FUNDACJA DLA DZIECI Z CUKRZYCĄ – Julitta Mazur
(ul. Pietrasze nr 19, Białystok 15-131)
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ TYPU 1
„SŁODKA JEDYNKA” – Witold Fydrych
(ul. W. Szymborskiej 22, 43-230 Goczałkowice Zdrój)
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z CT1 NA OPOLSZCZYŹNIE PSD – Anna Wyspiańska 
(plac Jana Kazimierza 7, 46-020 Opole)
OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY CHORYM
NA CUKRZYCĘ – Monika Zamarlik
(Bronowicka 38 / 5, 30-091 Kraków)
Organizacje zrzeszone w Federacji:
Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z Chrzanowa
Stowarzyszenie Wesoły Diabetyk
Fundacja Słodkie Marzenia
Podkarpackie Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą przy PTD Nowy Sącz
Małopolskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą
Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą Wrocław
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą Lublin
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą Płock
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzyca w Kaliszu
Krajowy Komitet Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą przy ZG TPD w Warszawie


Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...