Rozwiązanie kadry narodowej w piłce nożnej

Mamy dość wstydu, prosimy o rozwiązanie tego pośmiewiska o nazwie Kadra Narodowa

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam negroni do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...