Nie dla Ordo Iuris na Uniwersytecie Warszawskim!

Komentarze

#13

Niedopuszczalne jest sianie pogardy i propagandy na terenie Uniwersytetu Warszawskiego!

Marcin Borys (Warszawa, 2017-03-11)

#30

Nie zgadzam się na propagowanie i szerzenie światopoglądu godzącego w prawa innych osób, ufundowanym nie na wiedzy naukowej, ale na osobistych doświadczeniach i przekonaniach religijnych.

Milena Brzoskowska (Kraków , 2017-03-11)

#40

Ordo Iuris to zło, a ze złem trzeba walczyć.

Jarosław Westermark (Warsaw, 2017-03-11)

#92

Z powodów wymienionych w treści petycji.

Julia Głocka (Warszawa, 2017-03-11)

#93

Nie zgadzam się na nazywanie religijnego fundamentalizmu nauką. Ordo Iuris dokonując takiego przesunięcia znaczeń próbuje legitymizować autorytetem nauki poglądy godzące w prawa człowieka.

Kamil Tokarski (Warszawa, 2017-03-11)

#100

w metaforycznym skrócie: Uniwersytet to nie plebania

Paweł Zaborowski (Kraków, 2017-03-11)

#113

Antynaukowe, nienawistne poglądy nie maja miejsca na uniwersytecie!

Leszek Karlik (Warszawa, 2017-03-11)

#115

Jestem zdrcydowanie przeciwna delegalizacji aborcji!

Dominika Drzastwa (Ustroń, 2017-03-11)

#134

Ponieważ w akademii nie ma miejsca na oszołomstwo i pogardę dla praw człowieka!

Julia Zimmermann (Warszawa, 2017-03-11)

#144

Ponieważ nie zgadzam się na to, by uniwersytety zamiast nauki promowały ideologiczną bzdurę.

Anna Zielazny (Orchowo, 2017-03-11)

#152

Nie dla fanatyków religijnych. Wolność dla każdego, wolność wyboru.

Marta Kobiela (Zgierz, 2017-03-11)

#153

Nie popieram ksenofobii.

Annemarie Vanlangendonck (Warszawa, 2017-03-11)

#165

Podpisuję, ponieważ nie zgadzam się na promowania na moim Uniwersytecie światopoglądów fanatyków religijnych które godzą w podstawowe prawa człowieka a zwłaszcza kobiet.

Piotr Gabrylewicz (Warszawa , 2017-03-11)

#179

Uniwersytet jest miejscem promocji nauki, a nie dogmatów.

Paweł Różycki (Mielec, 2017-03-11)

#194

uniwersytet to miejsce postępu i nauki. równie dobrze uczelnia (której jestem doktorantem) mogłaby przestać istnieć.

Michał Gosławski (Warszawa, 2017-03-11)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...