Petycja przeciwko budowie obwodnicy w Kluczach

Komentarze

#601

Chce poprzeć inicjatywę zachowania ważnych i unikatowych miejsc przyrody jakim niewątpliwie jest pustynia błędowska

Mateusz Remiszewski (Dąbrowa Górnicza, 2021-06-04)

#604

protestuję przeciwko niszczeniu cennych przyrodniczo obszarów.

Beata Müller (Kraków, 2021-06-04)

#622

Zależy mi na zachowaniu i ochronie tego miejsca

Łucja Reczek (Słomniki, 2021-06-05)

#630

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie obwodnicy w Kluczach. Jest to piękny region Jury Krakowsko-Częstochowskiej z unikatową Pustynią Błędowską oraz lasami. Zabudowa a zarazem zniszczenie tego pięknego obszaru przyrodniczego (NATURA 2000) są godne ubolewania. Proszę odstąpić od takiej decyzji.

Jacek Baraniak (Cibórz, 2021-06-05)

#635

Zależy mi na prawdziwej naturze.

Wojtek Godlewski (Wrocław, 2021-06-05)

#650

Pustynia jest jedynym takim w Europie miejscem; jest również miejscem chętnie odpowedzanym przez ludzi, co wpływa na rozwój turystyczny gminny

Szymon Bryła (Klucze, 2021-06-06)

#657

Decyzja wymaga konsultacji i znalezienia alternatywy najmniej szkodliwej dla przyrody.

Wojciech Kubalewski (Warszaw, 2021-06-06)

#666

W pełni zgadzam się z argumentami przedstawionymi przez autora petycji. Ponadto ten odcinek obwodnicy nie rozwiązuje sprawy nadmieru samochodow w Kluczach a ponadto zupełnie pomija Klucze - Osadę . Oczywiście takie rozwiązanie ogromnie dewastuje nasze środowisko i unikalna przyrodę.

Zofia Lucyna Latos (Klucze, 2021-06-06)

#668

Pustynia to miejsce z unikalnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi w skali Polski i Europy. W wyniku budowy obwodnicy straci swój niesamowity klimat.

Damian Kurlej (Dąbrowa Górnicza, 2021-06-06)

#680

Mam dość niszczenia przyrody w Polsce :(

Marta Łodykowska (Warszawa, 2021-06-07)

#694

Czy istnieje zakątek tego kraju w ogóle nie zagrożony? Dajcie spokój wreszcie przyrodzie.

Emilio Pontillo (Tychy, 2021-06-07)

#695

Mam dość wycinania lasów. Przez Klucze nie ma takiego ruchu samochodów, który by to uzasadniał.

Jarosław Sawicz (Dąbrowa Górnicza, 2021-06-07)

#706

W celu powstrzymania wpływu człowieka na środowisko naturalne

Piotr Malecki (Piaski, 2021-06-07)

#707

Urodziłam się w Olkuszu (najbliższa porodówka), wychowywałam się w Kluczach przez pierwsze lata życia. Cała moja rodzina mieszka w Kluczach więc w każde wakacje i święta przyjeżdżałam odwiedzić bliskich. Mam wspaniałe wspomnienia związane z tym przepięknym miejscem jakim jest zielony i pustynia. Z chęcią zabierałam znajomych żeby podziwiali to piękne miejsce i jestem dumna że mogę się tym pochwalić. Proszę nie niszczcie miejsca które napawa dumą wielu Polaków. Nie niszczcie wspomnień.

Magdalena Draba (Książenice, 2021-06-07)

#713

Chcę obronić Pustynię Błędowską przed dewastacją

Agnieszka Ciołkowska (Agnieszka Ciołkowska, 2021-06-07)

#736

Pochodzę z Dąbrowy Górniczej i ten obszar jest mi szczególnie bliski. Zacznijmy wreszcie cenić walory przyrodnicze bardziej niż kolejny kawałek asfaltu!

Krystyna Kozioł (Dąbrowa Górnicza, 2021-06-07)

#741

Nie godzę się na niszczenie tak atrakcyjnych obszarów w tym regionie.

Jadwiga Majchrzak (Nowy Sącz, 2021-06-07)

#742

Popieram petycję.

Justyna Graczyk (Kraków, 2021-06-07)

#764

To piękne miejsce! Warto zachować je bez ingerencji człowieka:)

Julia Blacharska (Kraków, 2021-06-07)

#765

Uważam, że teren pustyni Błędowskiej powinien pozostać nienaruszonym.

Sylwia Ślusarz (Dobczyce, 2021-06-07)

#766

Obwodnica przebiegać ma przez jedne z najcenniejszych przyrodniczo terenów gminy - w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, na granicy Parku Krajobrazowego i Pustyni Błędowskiej - obszaru Natura 2000. Inwestycja ta wpłynie negatywnie nie tylko na lokalny ekosystem, ale też na mieszkańców i mieszkanki Gminy - zwiększając hałas, stwarzając barierę pomiędzy miejscowością, a Pustynią Błędowską, ale też zwiększając problem zanieczyszczenie środowiska, które już stanowi problem przez śmieci pozostawiane przez turystów i osoby korzystające z punktów widokowych.

Kuba Kopecki (Klucze / Warszawa, 2021-06-07)

#771

Nie tyle piękna, ciekawa jest to przyroda, ale niezbędna do życia!

Maciej Wasilewski (Warszawa, 2021-06-07)

#786

Wycinanie drzew jest głupie!!

kasia Niemęska (kraków, 2021-06-08)

#787

Podpisuję, ponieważ zależy mi na terenach zielonych oraz na istotach zamieszkujących na nich.

Agata Obiegała (Warszawa, 2021-06-08)

#789

Uważam to miejsce za niezwykle bogate prz względem przyrodniczym i mnie wyrażam zgody na ingerencję niszczącą to środowisko!

Gosia Seniejko (Katowice, 2021-06-08)

#790

Niezwykle zależy mi na niezmienionym obszarze okolic Pustyni Błędowskiej. Jest to miejsce odpoczynku i pieszych wycieczek osób z mojej miejscowości, ale również wielu turystów. Teren ten przyciąga wielu ludzi między innymi ze względu na ciszę i spokój. Pustynia jest nieodzownym walorem naszych okolic, który trzeba chronić. Jest to jedyny taki obszar w Europie. Należy pamiętać również o zwierzętach, które tam mieszkają. Ingerencja w tereny okoliczne do Pustyni może przynieść nieodwracalne skutki w przyrodzie. Bez rzetelnie przeprowadzonych konsultacji społecznych taka poważna ingerencja nie może mieć miejsca. Jest to zbyt duża zmiana w naszym otoczeniu, aby nie poruszyć tego tematu publicznie. Powinniśmy się zastanowić, czy ta ingerencja jest warta ceny, którą przyjdzie zapłacić nie tylko nam jako gminie, ale i przyszłym pokoleniom. Pokoleniom, o których najwyraźniej zapomnieliśmy na rzecz teraźniejszych "wygód".

Anna Nowak (Klucze, 2021-06-08)

#796

Nie zgadzam się z pomysłodawca i uważam ze zaszkodzi bytowi mieszkańców

Mateusz Gamrat (Wolbrom, 2021-06-08)