Petycja - sprzeciw wobec lokalizacji trasy w wariancie <44> KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI (CPK) w gminie Jelcz-Laskowice

Komentarze

#402

nie zgadzam się na bezcelową degradację
środowiska zwierzęcego, terenów rekreacyjnych, wycinkę lasów

Mirosława Grodzicka (Jelcz-Laskowice, )

#416

Wyrazam sprzeciw tam mieszkaja ludzie bliscy mojemu sercu a Linia kolejowa mialaby przebiegac przez ich domy tak nie mozna to nie ludzkie co sie stanie wtedy z tymi wszystkimi ludzmi

Agnieszka Grzelka-Rapala (Obertraun, )

#439

Nie potrzeba

Arkadiusz Osiński (Jelcz-Laskowice, )

#441

Nie zgadzam się na takie przedsięwzięcia ,okoliczni mieszkańcy poniosą wiele strat.

Małgorzata Bejm (Jelcz-Laskowice, )

#453

Nie zgadzam się z tak inwazyjną inwestycją w tutejsze środowisko przyrodnicze, społeczne mieszkańców okolic Jelcza- Laskowic a szczególnie gminy Chwałowice .

Elżbieta Czech (Chwałowice, )

#466

Ingerujecie za blisko w nasze okolice, prosimy odsunąć przynajmniej tę inwestycję o 0,5 km

Jan Brański (Chwałowice, )

#482

Wyprowadziłam się z Wrocławia i mieszkam w Chwałowicach właśnie ze względu na piękną przyrodę i spokój z dala od zanieczyszczeń i hałasów miasta. Budowa kolei wszystko to zniweczy. Jestesmy załamani planami jej budowy.

Małgorzata Boaro (Wrocław, )

#500

Podpisuje ponieważ w pełni podzielam obawy mieszkańców Chwałowic.

Tomasz Piwowarczyk (Chwałowice, )

#513

Nowe torowisko wiąże się z wycinką ogromnych połaci lasu, a co za tym idzie zmniejszaniem obszaru bytowania dzikiej zwierzyny. Ingerencja w środowisko jelczanskich stawów spowoduje zmniejszenie populacji wodnego ptactwa a może nawet ich wyginięcia na tym terenie. Nastąpią ogromne i nieodwracalne zniszczenia zarówno fauny jak i flory. Pobliski obszar starorzecza Odry jest siedliskiem roślinności pod ochroną (np. kotewka). Zaś w chwałowickich lasach, mimo ze to tylko uprawa leśna spotykamy zwierzęta pod ścisłą ochroną (np. wilga).
Projekt nowej trakcji jest zabójczy!
Trudno uwierzyć w takie bezmyślne projekty gdy ludzkość stoi u progu do katastrofy ekologicznej. Zamiast zalesiać, dbać o bioróżnorodność chcecie dalej niszczyć...
Nie do zaakceptowania.

Alicja Sta (Chwałowice , )

#514

STAWIAM WETO!
Zrobimy wszystko aby nie doszło do realizacji tego projektu.

Paweł Gołąb (Chwałowice, )

#515

Podpisuję ponieważ nie chcę by przej moja ukochaną wioskę oraz ukochany las przeprowadzono szybką kolej, która zniszczy najcenniejsze co mam naturę i społeczność!

Macoej Stępniewski (Chwałowice, )

#524

Nie zgadzam się

Agnieszka Litwin (Jelcz-Laskowice, )

#558

Nie zgadzam się na realizację linii kolejowej dużych prędkości

Barbara Sakowska (Jelcz-Laskowice , )

#561

Podpisuje ponieważ jestem przeciwna projektowi nr. 44.

Ilona Kołodziejczyk - Majchrzak (Jelcz Laskowice , )

#563

Według planu trasa ma przebiegać przez tereny objęte chronioną przyrody oraz zaraz obok jedynego miejsca rekreacji dla mieszkańców miasta Jelcz-Laskowice, a także tuż pod domami mieszkańców wsi Piekary. Warianty alternatywne podane w planach nie naruszają obszarów chronionych i nie będą zakłucać życia mieszkańców.

Aneta Starczewska-Chołody (Piekary, )

#600

Jestem mieszkańcem niedaleko planowanej trasy kolei

Jakub Piwinski (Chwalowice , )Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...