Rodzice przeciwko decyzji parlamentu RP o zmniejszeniu wydatków na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w budżecie na rok 2022

Komentarze

#9807

Jedna godzina takich zajęć tygodniowo to zbyt mało, by nauczyć dzieci tego języka.

Izabela Kulejewska (Świętochłowice, 2022-02-28)

#9809

Nie zgadzam się spedycją rządu chcę aby moje dzieci uczęszczały na lekcje języka niemieckiego tak jak dotychczas

Magdalena Gomolla (Dąbrówka , 2022-02-28)