NIE dla likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu

Komentarze

#9

Jest to bardzo potrzebny obiekt w naszym mieście! Olbrzymi problem ma młodzież i taka poradnia jest niezbędna!

Karolina Tatar (Zawiercie, 2022-02-07)

#16

Teraz przy pandemii taka poradnia będzie potrzebna. Kto pomoże dzieciom, powrót do normalności będzie dla Nich straszny. Więc poradnia musi zostać.

Krzysztof Hilgartner (Zawiercie , 2022-02-07)

#18

Taka poradnia powinna istnieć.

Edyta MAJCHROWSKA (Wieluń , 2022-02-07)

#23

Stanowczo nie zgadzam się na likwidacje poradni psychologiczno pedagogicznej nr 1 w Zawierciu na ul. Parkowej!!!!

A. C. (Zawiercie , 2022-02-07)

#24

Podpisuję ponieważ ta decyzja jest absurdalna.
Dzieci mają sporo problemów a tu taki wybryk aby odciąć je od pomocy.
Mój syn korzystał przez lata ,dużo pomocy dostaliśmy i wsparcia
Gdzie teraz mają szukać pomocy nasze dzieci?
W czyim interesie jest likwidacja poradni?
Czy ktoś się zastanawil gdzie nasze dzieci pójdą po pomoc? gdzie rodzice znajdą wsparcie?

Agata Mazur (Poręba, 2022-02-07)

#33

Nie zgadzam się, aby poradnia która niesie tyle pomocy dzieciom i ich rodzicom przestała istnieć. Nie można niszczyć czegoś, co jest najlepsze. Poradnia ma zostać dla dzieci i ich rodzin.

Anna Jeż (Zawiercie , 2022-02-07)

#47

Jestem za tym żeby nie likwidować Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zawierciu!!!!

Bożena Matyja-Zych (Zawiercie , 2022-02-07)

#51

W czasach pandemii i problemów dzieci i młodzieży z radzeniem sobie w tej trudnej sytuacji to najgorsza decyzja jaka mogła komukolwiek przyjść do głowy.

Magdalena Hadrych (Zawiercie, 2022-02-07)

#72

Prowadzę razem z żoną rodzine zastępczą, trafiają do nas dzieci z problemami, traumami z naszego powiatu zawierciańskiego. Ich diagnostyka jest bardzo ważna dla dalszej pracy z nimi.
Pozbawienie powiatu przychodni pedagogiczni psychologicznej to cios w tych najsłabszych - dzieci które mają kłopoty z nie własnej winy. Tego rodzaju pomysły to dla powiatu po prostu Wstyd.

Dariusz Mroczkowski (Siamoszyce, 2022-02-07)

#75

Mój syn chodzi do tej poradni. Gdzie mam się udać jak nie tam? Ludzie powariowali!

Elżbieta Wrona (Zawiercie , 2022-02-07)

#77

Jako rodzice zastępczy kategorycznie mówię NIE dla zamknięcia PPP. Fachowa i rzetelna pomoc ze strony przeszkolonych psychologów i pedagogów jest nieoceniona dla wielu dzieci po traumach i odrzuceniach. Zawierciańskie władze powinni szukać zmniejszenia kosztów gdzie indziej. Hańbą jest krzywdzenie małych istot nie umiejących się bronić!!!!

Dagmara Mroczkowska (Siamoszyce, 2022-02-07)

#84

Podpisuje się ponieważ, w dobie pandemii, która doprowadziła w dużej mierze do izolacji społecznej, pogłębiającego się problemu prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Próba zamykania takich miejsc wydaje się być skandaliczna!
Przychodnia pedagogiczno-psychologiczne, jest niezbędna do diagnostyk jak i leczenia dzieci i młodzieży.

Marta Synowiec (Zawiercie, 2022-02-07)

#85

Moje dziecko korzystało od najmłodszych lat z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i uzyskało odpowiednią pomoc od wykwalifikowanych pracowników

Justyna Nowakowska (Zawiercie , 2022-02-07)

#86

Jestem przeciwna zamknięciu placówki

Agnieszka Moszczowska (Zawiercie , 2022-02-07)

#90

Podpisuję, ponieważ uważam że Placówka ta posiada wykwalifikowanych specjalistów którzy skutecznie pomagają przede wszystkim dzieciom.

Edyta Musiał (Witów, 2022-02-07)

#98

Uważam że takie miejsca jak to muszą funkcjonować i są niezbędne w naszym otoczeniu!

Kamil Bliżycki (Zawiercie, 2022-02-07)

#101

Dec Mateusz

Mateusz Dec (Myszków , 2022-02-07)

#105

Przeciwna zlikwidowania placówki

Katarzyna Kosińska (Łazy , 2022-02-07)

#107

Absurdalna decyzja włodarzy. Jak zwykle górę wzięły emocje nad rozsądkiem.

Wiola Brodzińska (Zawiercie, 2022-02-07)

#118

Jest bardzo potrzebna wszystkim dzieciom.

Monika Major (Łazy , 2022-02-07)

#122

PRAWDZIWE PROROCTWA BOŻE DLA POLAKÓW!!

Misja Ostatniej Szansy AMIGHTYWIND 

WWW.AMIGHTYWIND-PROROCTWA.COM

POLECAM PROROCTWA 62,64,73 123,153

JAHUSZUA (Jezus Chrystus) przybywa ponownie!!!

Nawróćcie się na drogę BOŻĄ, odwróćcie się od grzechu, zanim będzie za późno i piekło będzie sobie rościło prawo do waszych dusz!! 

JA, JAHWEH, który stworzyłem wasze dusze, wiedziałem, kto będzie MI posłuszny, będzie miłował, słuchał i będzie MI wierny (Księga Jeremiasza 1:4-5). JA, JAHWEH, wiedziałem, kto pójdzie za rebeliantami i będzie pożądał MOJEJ władzy i panowania. (Ewangelia Św. Jana 17:12)

I tak jak szatan walczył by być bogiem przed założeniem świata (Księga Izajasza 14:12-15), on przekonał swoje nasienie i teraz, że oni są tymi objawionymi synami BOGA, równymi JAHUSZUA pod każdym względem.

Aby nikt nie zapomniał – tylko przez Przelaną Krew i Imię JAHUSZUA może ktokolwiek mieć dostęp do JA, JAHWEH.

Jak wielu dało i daje się oszukać, ponieważ zapominają, że JA wszczepiłem wszystkich tych, których nazywam teraz Świętymi (Rzymian 11:13-36, Ew. Św. Jana 15:5), gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im Chwały JA, JAHWEH, z wyjątkiem jednego – Jego imię jest JAHUSZUA.

Wszystkie dusze, które zdradziły JA, JAHWEH, w bitwie przed założeniem świata, zdradziły i zdradzą JA, JAHWEH, ponownie!

W ten sposób JA, JAHWEH, predestynowałem i przewidziałem, które imiona znajdą się w Księdze Życia BARANKA, a które nie. (Apokalipsa 17:8)

Kiedy te trzy Księgi zostaną otwarte, gdzie będzie zapisane twoje imię?

·        Czy będziesz w Księdze Zbawionych,

·        w Księdze Wymazanych? (2 Księga Mojżeszowa, Wyjścia 32:32-33, oraz Apokalipsy 3:5)

·        czy też w Księdze Potępionych?

Teraz możecie zrozumieć MOJE Pismo Święte, które mówi: 'Zabiegajcie o swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem' (List do Filipian 2:12).

Reinkarnacja jest kłamstwem ojca wszelkiego kłamstwa! Wy nie umieracie i nie powracacie wiele razy na ziemię w innym życiu, aż staniecie się na tyle doskonali, aby pójść do Nieba. Jak mówi Pismo Święte: 'Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem Sąd' (List do Hebrajczyków 9:27).

Każda dusza już podjęła tę decyzję zanim fundamenty ziemi zostały założone – albo decyzja za JA, JAHWEH, albo za szatanem, ojcem kłamstwa.

Pierwszym kłamstwem powiedzianym przez szatana było to, że szatan stanie się jak JA, JAHWEH i będzie miał MÓJ autorytet. Jedna trzecia część wszystkich Aniołów uwierzyła temu kłamstwu wspólnie z mnóstwem dusz, które wybrały różne strony, gdyż JA dałem każdej duszy wolną wolę (Apokalipsy 12:4-9).

Kiedy sądziłem szatana, któremu było na imię „lucyfer”, JA również osądziłem, potępiłem i przekazałem wyroki nie tylko lucyferowi, ale także wszystkim upadłym aniołom i wszystkim duszom, które zdradziły JA, JAHWEH i JAHUSZUA.

Te dusze, które były wierne JA, JAHWEH, przed założeniem świata jak również te dusze, które zdradziły JA, JAHWEH, posłałem na Ziemię poprzez nasienie Adama i Ewy.

Szatan również został zrzucony na ziemię. Szatan ponownie próbował zwrócić MOJE stworzenie przeciw MNIE, zarówno człowieka jak i zwierzę.

Ponownie MOJE Dzieci sprzeciwiły się i zbuntowały przeciw ich miłującemu OJCU.

Motywacją szatana było dążenie do prowokacji JA, JAHWEH, do takiego stopnia, bym unicestwił to, co MY, JA, JAHWEH i MÓJ SYN JAHUSZUA z taką miłością stworzyliśmy, ale zamiast tego, po upadku Adama i Ewy, MÓJ ukochany SYN JAHUSZUA zaoferował SIEBIE jako ZBAWCĘ, by narodzić się jako człowiek stworzony wyłącznie przez JA, JAHWEH, w sposób nadprzyrodzony.

JAHUSZUA stał się jak Drugi Adam, mający ciało i krew, ale jak Adam sprowadził grzech na ten świat, MOJA Święta Krew płynąca w żyłach JAHUSZUA zmyła grzechy i pożądanie do grzeszenia z każdego, kto zaakceptował MÓJ DAR, który JA, JAHWEH, zaoferowałem na Górze Kalwarii.

Tylko te Dusze, które przed założeniem świata były lojalne względem JA, JAHWEH i JAHUSZUA, zaakceptują teraz miłość i posłuszeństwo oraz będą zwalczać bezbożność i szatana, a także wszystkie te ohydności.

Te dusze, które zostały stworzone przed założeniem Ziemi i które poszły za lucyferem w buncie przeciw JA, JAHWEH, JAHUSZUA i MOJEMU niezliczonemu zastępowi Świętych Aniołów, miały daną możliwość wyboru w tamtym czasie przed założeniem świata, ale kiedy narodziły się na ziemi, były już po dokonanym przez siebie wyborze.

Te dusze, które poszły wtedy za lucyferem nie mają wyboru innego, jak tylko iść teraz za szatanem na ziemi i zbierać to, co szatan zasiał. To jest wyrok sądowy na człowieka!

Zbawienie było już, więc przeznaczeniem. Grzesznik pozostanie grzesznikiem na wieczność. Pismo w księdze Jeremiasza 6:27-30 wyraźnie mówi, że JA, JAHWEH, nazywam ich srebrem odrzuconym, oni są jak żużel lub ołów, martwy ciężar. Te dusze, które nie czciły lub nie służyły JA, JAHWEH, przed założeniem świata, nie będą miały ochoty, aby służyć JA, JAHWEH, na ziemi.

I tak jak grzeszny faraon, chociaż miał daną szansę wielokrotnie, nie mógł nawrócić się i ukorzyć przed BOGIEM i odwrócić od zła, ponieważ JA, JAHWEH, zatwardziłem serce jego, jako, że jego dusza zdradzała MNIE przed założeniem Ziemi (Druga księga Mojżeszowa, Księga Wyjścia 7:13).

Teraz możecie zrozumieć dlaczego miłowałem Jakuba, a nienawidziłem Ezawa (List do Rzymian 9:13) razem z Goliatem, Achabem, Jezabel, Judaszem, Ananiaszem i Safirą (Dzieje Apostolskie 5:1-10) jako przykłady tych, którzy narodzili się by być zgładzonymi. Decyzje, które oni podjęli na ziemi były już podjęte w niebie, kiedy to miała miejsce bitwa dobrego przeciw złemu.

Decyzja każdej duszy narodzonej na Ziemi jest wrodzona w każde dziecko urodzone na Ziemi.

Wy chodzicie po pokrywie piekła i chociaż piekło zostało stworzone dla szatana i jego aniołów, którzy zbuntowali się przeciw JA, JAHWEH, (Ew. Św. Mateusza 25:41) to JA, JAHWEH, STWÓRCA dusz waszych już wiedziałem, czy wy połączycie się z nimi w piekle (Drugi List Piotra 2:2-10) i urządzicie swoją siedzibę w Jeziorze Ognistym z szatanem, fałszywym prorokiem i antymesjaszem (Apokalipsa 19:20, 21:8), a także ze wszystkim szatańskim nasieniem, które już poszło za szatanem przed założeniem Ziemi. Ani jedna dusza stworzona przed założeniem Ziemi – ci, których imiona już są zapisane w Niebie – nie będzie stracona, tak jak JAHUSZUA powiedział w Piśmie Świętym.

Każdy, kto nie przyzna, że JAHUSZUA jest BOGIEM, MESJASZEM, Jednorodzonym SYNEM JAHWEH (BOGA OJCA), Stwórcy wszystkiego, powziął już decyzję przed założeniem Ziemi i ani jego umysł ani serce nie może być zmienione!

Nie ważne, jakiej religii jesteście!

Tylko dusze, które nie zdradziły MEGO SYNA JAHUSZUA i JAHWEH przed założeniem Ziemi będą zbawione od Piekła i Ognistego Jeziora!

Wszyscy inni są skazani na wieczne potępienie i podzielą ten sam los lub już są w piekle.

Teraz jest czas zbawienia!!!
Podczas, gdy wy to czytacie ma miejsce Namaszczenie niepodobne do jakiegokolwiek, jakie JA, JAHWEH, dałem komuś dotychczas. Czytajcie to na głos i zasłony spadną z waszych oczu, duchowo wasze głuche uszy otworzą się. Już nie będziecie więcej mieli pozorów świętości bez świętości wewnątrz, oszukując innych, jeśli słyszycie JA, JAHWEH i wierzycie temu Proroczemu Przekazowi.

Decyzja, którą podjęliście zanim urodziliście się na Ziemi będzie się objawiać przed wszystkimi. To jest ostrzeżeniem dla dobrych i dla złych.

Dusze, które brały udział w bitwie przed założeniem Ziemi, które rozpoczęły walkę po stronie Świętości przeciw lucyferowi i jego trzeciej części aniołów, ale potem pozwoliły lucyferowym kłamstwom przeniknąć ich dusze, oni również zdradzili JA, JAHWEH. (Apokalipsa 13:8) Oni teraz płacą cenę, bo ich imiona są zapisane w Księdze Wymazanych. Zdrajcy, którzy zdradzili najpierw w Niebie, a teraz na Ziemi - Ci ludzie na początku idą za JA, JAHWEH i JAHUSZUA, wierząc w Biblię, słuchając MOICH Przykazań, MOJEJ Tory, ale później porzucają wszystko, co jest Święte. Te dusze były ukształtowane i włożone do ciał ludzkich i są z góry skazane na otrzymanie wynagrodzenia szatana w Piekle i w Jeziorze Ognistym!

Wszyscy z was, którzy czytacie to teraz, słuchajcie tego - JA, JAHWEH, nakazuję wam byście dzielili się tym z wszystkimi ludźmi, których znacie, byście zapewnili ich, że ani jedna osoba, której imię jest zapisane w Księdze Życia BARANKA, nie będzie czciła Bestii, ani nie zaakceptuje Znaku Bestii! (Apokalipsy 13:15-17)

JA, JAHWEH, nie stracę ani jednej osoby na rzecz szatana i jego królestwa!

Ani jeden z tych, którzy byli wierni JA, JAHWEH i MOJEMU SYNOWI JAHUSZUA w tej Wielkiej Bitwie przed założeniem Ziemi nie pójdzie do Piekła lub do Jeziora Ognistego!

I tak, jak JA, WASZ OJCIEC ABBA JAHWEH, posłałem MEGO SYNA, JAHUSZUA HA MASZIJAH (Jezusa Chrystusa), by zbawić MOJE umiłowane Dzieci od grzechu sprowadzonego przez Adama i Ewę. JA, JAHWEH, poślę jeszcze raz MEGO umiłowanego SYNA, JAHUSZUA, by wybawić MOJE posłuszne Święte Dzieci. Spójrzcie w górę Dzieci! Chociaż ten świat naśmiewa się i szydzi, naprawdę wasze zbawienie przybliżyło się!!! (Ewangelia Św. Łukasza 21:28)

Umiłowani, ten świat nie jest waszym domem! Wy jesteście tylko podróżnikami w podróży. Wasze posiadłości, bogactwa i nagrody oczekują na was w Niebie, zmagazynowane nie jak ziemskie dobra, których nie możecie zabrać ze sobą, ale zmagazynowane w Niebie. Niechaj wasze magazyny będą pełne w Niebie! (Ewangelia Św. Mateusza 6:19-20, Księga Malachiasza 3:8-12)

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami

Proroctwanaczasykonca************

ZACHĘCAM SZCZERYM SERCEM DO CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO.

Polecam to Proroctwo
Proroctwo 71

TERAZ ZOSTAJE OBJAWIONE TO, CO BYŁO UKRYTE.

https://amightywind-proroctwa.com/pa_prophecies/pa_proph71polish.html

Norbert Borowiec (Lublin, 2022-02-07)

#131

Podpisuje, ponieważ taka Poradnia jest w Zawierciu potrzebna.

Dorota Lelatko (Zawiercie, 2022-02-07)

#144

I dwie poradnie to za mało, w obecnej sytuacji potrzeba pomocy, a nie zamykania takich miejsc!

D. D. (Zawiercie, 2022-02-07)

#153

Podpisuję ponieważ zdrowie psychiczne dzieci nie jest mi obojętne!

Julia Karaszewska (Katowice, 2022-02-07)

#154

Nie możecie zklikwidować poradni ponieważ chodzi tam mój syn do logopedy nie stać mnie na prywatne wizyty mając możliwość skorzystania z darmowej poradni logopedycznej nigdzie w pobliżu nie ma takiej poradni

Karolina Zenderowska (Poręba ul.niwecka 128, 2022-02-07)

#159

Takie instytucje są bardzo potrzebne .

Anna Pawlik (Zawiercie, 2022-02-07)

#162

Pomoc psychologiczna dzieciom jest bardzo potrzebna

Agnieszka Czyżewska (Turza, 2022-02-07)

#165

To ważne by rodzice z dziećmi z problemem mieli gdzie się zwrócić o pomoc.

Katarzyna Białas (Łazy, 2022-02-07)

#170

Dzieci zasługują na pomoc. Nie wszystkich stać na drogie prywatne gabinety.

Paweł Zięba (Zawiercie, 2022-02-07)

#180

Moje dzieci korzystały z tej poradni. Panie tam bardzo nam pomogły w trudnych chwilach. Tak jak moim dzieciom pomagają wielu innym, nie wyobrażam sobie żeby poradni nie bylo

Małgorzata Słomka (Zawiercie , 2022-02-08)

#184

Uważam że poradnia jest mega potrzebna.sama mam dziecko które pół swojego dotychczasowego życia spędziło w poradni!to cenny okres dla jego rozwoju!

Ewa Pająk (Zawiercie, 2022-02-08)

#198

Uważam że jest to potrzebne dla naszych dzieci i dla naszego społeczeństwa, My potrzebujemy tej poradni a nie kolejnego Lidla, Rossmana czy budki z kebabem

Dawid Drążkiewicz (Zawiercie, 2022-02-08)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...