NIE dla kolejnej drogi ekspresowej w gminie Mogilany

Komentarze

#2

Nie zgadzam się na to, by cały ruch samochodowy północ-południe kumulował się w gminie Mogilany.

Małgorzata Kaliciak-Niedźwiedź (Włosań, 2022-02-12)

#6

Nie wyrażam zgody na trasę s7 przez gminę Mogilany.

Damian Dyda (Włosań , 2022-02-12)

#7

Nie wyrażam zgody na trasie s7 przez Mogilany

Tadeusz Dyda (Włosań , 2022-02-12)

#8

Nie wyrażam zgody na trasie s7 przez Mogilany

Dorota Dyda (Włosań , 2022-02-12)

#9

Z całą stanowczością sprzeciwiam się budowie kolejnej ruchliwej drogi ekspresowej w gminie Mogilany!

Gosia Królikowska (Lusina, 2022-02-12)

#10

Nie zgadzam się na zdegradowanie naszej gminy wyłącznie jako korytarza tranzytowego dla reszty Polski.

Jakub Iskrzak (Lusina, 2022-02-12)

#13

Jestem mieszkanką gminy Mogilany, wyprowadziłam się z Krakowa aby mieszkać w czystym i spokojnym miejscu.

Dorota Czaczkowska (Chorowice , 2022-02-12)

#19

Jestem za zachowaniem struktury krajobrazu i przeciw kumulacji dróg szybkiego ruchu w okolicy uzdrowiskowej

Tomasz Lowenhoff (Lusina, 2022-02-12)

#32

Apeluję do przedstawicieli GDDKiA o uwzględnienie w analizach kosztów środowiskowych i społecznych, jakie niesie za sobą wariant czerwony. Między innymi ingerencja w obszary uzdrowiskowe (Swoszowice) oraz tereny, na których jest udokumentowane ujęcia zasiarczonych wód mineralnych (Lusina - wody mineralne o wyjątkowych parametrach). Lusina ma świetną perspektywę na uruchomienie nowoczesnego uzdrowiska / sanatorium, które będzie świetnie skomunikowane z Krakowem i okolicą (DK7, węzeł Zakopiański i Łagiewnicki na A4, droga powiatowa 2169k oraz przystanek kolejowy w Lusinie kolei relacji Kraków - Myślenice). Taki obiekt będzie służył mieszkańcom i rozwinie turystkę uzdrowiskową. Proszę nie bagatelizować tego argumentu, jest to miejsce unikalne w okolicy, o bardzo dużym potencjale rozwoju. Droga ekspresowa zniweczy starania samorządu i inwestorów o uczynienie z Lusiny miejscowości sanatoryjnej / uzdrowiskowej. Takie obiekty będą coraz bardziej pożądane z powodu rozwoju chorób cywilizacyjnych. Odnośnie kosztów społecznych, gmina Mogilany jest już podzielona DK7, przez jej sołectwa (Lusina, Gaj, Konary i Włosań) ma przebiegać trasa projektowanej ww. linii kolejowej na nasypie kolejowym. Lokalizacja w gminie Mogilany drogi ekspresowej S7 będzie wielce niesprawiedliwa z perspektywy społecznej solidarności, z uwagi na planowane (kolej) i istniejące (DK7) elementy infrastruktury, które mocno ingerują w plany miejscowe i życie mieszkańców. Dziękuję za zapoznanie się i uwzględnienie moje opinii.

Paweł Paryła (Lusina, 2022-02-12)

#36

Jestem mieszkańcem gminy Mogilany i nie zgadzam się na przeprowadzenie drogi ekspresowej S7 przez naszą gminę.

Izabela Kotaś (Lusina, 2022-02-12)

#49

Nie wyobrażam sobie, aby dwie drogi ekspresowe przechodziły przez gminę Mogilany, dewastując krajobraz, zanieczyszczając jeszcze bardziej środowisko. Czy urzędnicy przedstawiający 5 propozycji z 6 zastanowili się, że wpięcie 3 pasmowej drogi w dwupasmową już zakorkowaną obwodnicę Krakowa doprowadzi do paraliżu przy połączeniu tych dróg ?

Katarzyna Jarosiewicz (Włosań, 2022-02-13)

#51

Zgadzam się z wszystkimi argumentami przeciw drodze ekspresowej w tym miejscu.

Izabella Jurkiewicz (Mogilany, 2022-02-13)

#52

Jestem stanowczo przeciwna budowie drogi ekspresowej w gminie Mogilany.

Marta Kotaś (Lusina, 2022-02-13)

#55

Podpisuję, ponieważ trasa przechodzi przez liczne tereny mieszkalne na południu Krakowa.

Piotr Skrzypek (Kraków, 2022-02-13)

#71

Sprzeciwiam się budowie drugiej drogi szybkiego ruchu w gminie.

Aleksandra Urbaniak (Lusina , 2022-02-13)

#74

Mamy już jedną bardzo ruchliwą drogę krajową. Druga ruchliwa droga w gminie Mogilany to dalsza degradacja terenów, zanieczyszczenie i hałas.

Piotr Sawiec (Gaj, 2022-02-13)

#98

Nir zgadzam się na s7 przebiegająca przez gmine Mogilany

Martyna Kałuziak (Mogilany, 2022-02-13)

#100

Nie zgadzam się na skupienie całego ruchu północ południe w regionie na terenie gm. Mogilany co jest zdecydowanie niesprawiedliwe społecznie. Sieć drogowa powinna być jak najbardziej jednorodna/ zdecentralizowana aby również łączyć mniejsze miejscowości bezpośrednio ze sobą co pozwoli na ich rozwój.

Marcin Chromniak (Lusina, 2022-02-13)

#103

Nie zgadzam się na kolejną drogę ekspresową na terenie gminy Mogilany. Poza absurdalnością równoległego prowadzenie S7 do obecnej zakopianki ledwie o 2-3 km i skupianiem całego ruchu również kolejowego na takiej niewielkiej przestrzeni, nowa droga w gm. Mogilany dramatycznie zwiększy wykluczenie tych terenów i ich mieszkańców z jakegkolwiek rozwoju gospodarczego, przestrzennego, społecznego i kulturowego ... Gdyż stworzy ograniczony w dostępie pas przestrzeni będący jedną wielką głośną zanieczyszczoną "autostradą" wielopasmową.

Dagmara Chromniak (Lusina, 2022-02-13)

#106

Na codzien nie mieszkam w gminje mogilany, niemniej jednak, pochodze z tamtad, mieszka tam cala moja rodzina i regularnie odwiedzam gmine. Nie zgadzam się na budowę drogi ekspresowej ponieważ w gminie istnieje już jedna bardzo ruchliwa ulica(Zakopianka)

Piotr Bobek (Kraków, 2022-02-13)

#118

Jestem przeciw budowie S7 przez gminę Mogilany, nie zgadzam się na degradację środowiska oraz walorów uzdrowiskowych Lusiny.

Joanna Okowińska-Iskrzak (Lusina, 2022-02-13)

#122

Jestem przeciwny budowie drogi S7 na terenie Gminy Mogilany.

Zbigniew Fraś (Kraków , 2022-02-13)

#136

Stanowczo sprzeciwiam się budowie odcinka drogi ekspresowej S7 przebiegającego przez Gminę Mogilany.

Artur Zimny (Lusina, 2022-02-14)

#151

Nie zgadzam się z takimi rozwiązaniami, które uderzają w mieszkańców

Teresa Tomasik-Michałek (Kraków, 2022-02-14)

#170

Sprzeciwiam się budowie S7 w Gminie Mogilany.

Maria Fraś (Kraków , 2022-02-14)

#171

Projekt GDDKiA nie ma sensu a stanowi zagrożenie dla gmin na południe od Krakowa.

Jarosław Musiał (Oszowice, 2022-02-14)

#172

Podpisuję, ponieważ sprawa dotyczy mnie bezpośrednio.

Seweryn Kołodziej (Włosań, 2022-02-14)

#177

Nie zgadzam się na budowę drogi S7 uwzględniając wyżej wymienione argumenty jak i walory sentymentalne.

Marcin Szykowny (Lusina, 2022-02-14)

#187

Kupując w Lusinie dom 1,5 roku temu nie było planu przebiegu s7 w tym miejscu

Katarzyna Wiecha-Kokot (Lusina, 2022-02-15)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...