Sprzeciw wobec wprowadzaniu zmian w okresach ochronnych dla ptaków.

Komentarze

#5

Mój talerz, moja sprawa!

Paweł Sojka (Częstochowa, 2022-02-26)

#15

Jestem myśliwym i uważam, że nie ma racjonalnych powodów do zmiany okresów ochronnych.

Małgorzata Pawlak (Dobra Nowiny, 2022-02-26)

#19

Okresy polowań na ptactwo są ustalone przez naukowców, organizacje pseudpekologiczne walczą o pieniądze dla siebie, nie próbują nawet wspierać praw zwierząt hodowlanych i zabijanych w okrutnych warunkach, działania przeciw myśliwym są tylko działaniami dla pieniędzy

Tomasz Ksciuk (Katowice, 2022-02-26)

#31

Karol Głuszczak

Karol Gluszczak (Ulhówek, 2022-02-26)

#39

Jestem myśliwym i nie zgadzam się na ingerencję w tematykę indolentow którzy naukę mają za nic... Małe putunki

Daniel Ormanty (Poznań, 2022-02-26)

#51

Skracanie okresu polowań nie jest poparte żadnymi rzetelnymi i obiektywnymi badaniami naukowymi

Damian Więckowski (Nałęczów, 2022-02-26)

#66

Piotr Wydra

Piotr Wydra (Nowy Świętów , 2022-02-27)

#75

Każdy ma prawo wyboru w wolnym kraju i żaden wybór nie powinien być kwestionowany, o ile jest zgodny z prawem.

Krzysztof Cybulski (Inowrocław, 2022-02-27)

#83

Takie są moje przekonania.

Wojciech Radwan (Mazańcowice, 2022-02-27)

#86

Łowiectwo jest to element polskiej cywiluzacj i kultury. Ideologiczne manipulacje nie mają zadnego związku z naturą i jej ochroną. Służa wyłacznie zawładnięciem ludzkich umysłów. Służą nietolerancji, i niszczeniu demokracji.

Robert Grzeszczyk (Warszawa, 2022-02-27)

#101

Dodam tylko że wiele ptaków będących pod całoroczną ochroną jest już tak duża że może zagrażać innym gatunkom, oraz uprawom rolniczym.

Dariusz Sówka (Dzielna, 2022-02-27)

#105

W pełni zgadzam się z treścią niniejszej Petycji

Cezary Zieliński (Warszawa, 2022-02-27)

#109

dość pseudonaukowej propagandy "myślących inaczej"

Krzysztof Bociek (Żmigród, 2022-02-28)

#119

Popieram inicjatywę. Małopolska przespała i skrócono okres polowań na kaczki.

Zbigniew Chmura (Chocznia , 2022-02-28)

#146

Łowiectwo stanowi najwyższą ochronę przyrody. Skrócenie okresu polowań na ptactwo łowne spowoduje skrócenie przebywania myśliwych w obszarach obwodów, gdzie występuje ptactwo łowne, a co za tym idzie ochrona ptactwa przed kłusownictwem czy drapieżnikami realnie się zmniejszy. Skrócenie okresu polowań na ptactwo łowne niewątpliwie przyczyni się do spadku liczebności ptactwa, nie tylko łownego. Pamiętajmy iż środowisko, gdzie przebywa ptactwo łowne - np. cieki wodne, obrzeża jezior czy trzcinowiska często zamieszkiwane są także przez inwazyjne gatunki obce IGO - np. jenot czy norka amerykańska - które stanowią największe zagrożenia dla naszych rodzimych ekosystemów

Piotr Tasarz (Opole, 2022-02-28)

#148

Aktualna próba zaostrzania zasad wprowadzonych za pomocą rozporządzenia ministerialnego, przy pomocy lobbowania za zmianami aktów prawa lokalnego, jest próbą złamania osiągniętego porozumienia, podyktowaną wyłącznie pobudkami ideologicznymi inicjatorów petycji.

Krzysztof BOROWSKI (Nowe Miasteczko, 2022-02-28)

#163

Sprzeciwiam się działalności osob ,które oprócz numeru swojego konta nie mają nic do zaoferowania innym a pozytywny efekt ich działalnośći jest żaden.

Piotr Gutowski (Trondheim, 2022-02-28)

#171

Podpisuję, ponieważ w całości popieram postulat zawarty w petycji.

Miłosz Wójtowicz (Opole Lubelskie, 2022-02-28)

#175

Adam Bojarski

Adam Bojarski (Giżycko, 2022-02-28)

#192

Bo kocham polowanie na pióro

Michał Rychlowski (Puck, 2022-02-28)

#198

Jestem zwolennikiem racjonalnej ochrony przyrody, która nie opiera się na emocjach i subiektywizmie. Uznaję gospodarkę łowiecką za element czynnej ochrony przyrody. Uważam także, że należy pielęgnować polską tradycję łowiecką i ochraniać ją przed destrukcyjnymi działaniami przeciwników łowiectwa.

Mariola Klimek (Rawa Mazowiecka , 2022-02-28)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...