Petycja w sprawie sytuacji bibliotek publicznych i bibliotekarzy

Komentarze

#4

Rozumiem znaczenie i wartość bibliotek oraz bibliotekarzy i mam nadzieję, że zostaną odpowiednio docenioni. Łączę wyrazy szacunku.

Ilona Kabus-Kusyk (Kraków, 2022-05-10)

#7

W pełni zgadzam się z powyższym apelem. Pracuję w bibliotece 35 lat, obecnie na stanowisku instruktora sprawującego opiekę merytoryczną nad bibliotekami w powiecie ziemskim. Bibliotekarze pracujący w bibliotekach publicznych są często jedynymi pracownikami tych placówek, często obsługują dwie i więcej bibliotek w ramach etatu. To są konsekwencje cięć budżetowych. Pracownicy bibliotek muszą umieć i wiedzieć dosłownie wszystko, począwszy od potrzeb lokalnej społeczności, poprzez znajomość rynku wydawniczego, system biblioteczny ciągle się aktualizujący i zasady opracowania zbiorów, prawo biblioteczne i powiązane, po marketing, promocję i nowe technologie. Dają radę bo brać bibliotekarska to zapaleńcy i osoby bardzo zaangażowane, poświęcają swój wolny czas, angażują rodziny i wszystko gra. Tylko czy o to chodzi?
Mamy w ustawie zapisane, że w bibliotekach mogą pracować osoby ze średnim wykształceniem, więc organizatorzy mają sygnał - nic tam nie trzeba umieć i nie trzeba im dużo płacić...

Anna Chwedoruk (Biała Podlaska, 2022-05-10)

#49

Nie zgadzam się, by instytucje kultury, w tym biblioteki traktowane były gorzej. Wystarczy osłuchać psychologów, żeby wiedzieć, jak ważną rolę powinno odgrywać czytanie w życiu człowieka. Przy wciąż rosnących cenach, powinnyśmy dostawać wsparcie na działalność bibliotek, bo jest ona społecznie potrzebna. Nawet, jeżeli tego teraz nie dostrzegają młode osoby. W przypadku wynagrodzeń w bibliotekach krzywdzące jest też to, że nawet emeryci mają trzynastą a nawet czternastą pensję, a pracownicy instytucji kultury są jej pozbawieni.

Dorota Karkusiewicz (Gościeradów, 2022-05-10)

#68

Jestem dyrektorką małej, gminnej biblioteki, której zespół angażuje się w integrację lokalnej społeczności wokół kultury (szeroko pojętej). Czuję, że małe biblioteki nie mają swego głosu, lobby z prawdziwego zdarzenia, które znałoby wagę istotnych dla nas zagadnień i chciało o tym mówić władzom na najwyższym szczeblu. Kultura lokalna opiera się w Polsce na bibliotekach, chcemy, by polityka kulturalna była kształtowana z uwzględnieniem naszego głosu.

Katarzyna Nowicka (Zagórów, 2022-05-10)

#70

Moja płaca po 40 latach pracy jest porażająco niska

Anna Mildner (Katowice, 2022-05-10)

#74

Wynagrodzenia w bibliotece publicznej są rażąco niskie, pozwalające jedynie na nędzną egzystencję. Pomimo ogromnego wkładu pracy własnej, zaangażowania, profesjonalizmu i serca jaki wnosimy w naszą pracę, stawiając dobro i zadowolenie czytelnika na pierwszym miejscu. Dlatego proszę przywrócić nam godność naszej pracy, przez godne wynagrodzenie które tyle lat było bagatelizowane, przez poprzednie ekipy.

Zbigniew Dańko (Kraków, 2022-05-10)

#79

W punkt ujęte. Niskie zarobki, brak trzynastej pensji, brak środków na odnawianie i wzbogacanie księgozbioru są bolączką ludzi pracujących w tym zawodzie. Cieszę się, że problem został poruszony.

Katarzyna Kępińska (Gościeradów, 2022-05-10)

#109

W pełni zgadzam się z petycją.

Małgorzata Małek (Biłgoraj, 2022-05-10)

#114

Podpisuję ponieważ uważam to za swój obowiązek. Zgadzam się z tym, iż wynagrodzenia bibliotekarzy są zbyt niskie.

Barbara Jankowska (Niedźwiada, 2022-05-10)

#117

Ponieważ zgadzam się z treścią petycji

Anna Sobczak (Biłgoraj, 2022-05-10)

#128

Pracuje w bibliotece od 3 lat na podstawowym wynagrodzeniu

MONIKA Pawelska (Ostrówek , 2022-05-10)

#148

Jestem bibliotekarką, co nie oznacza, że moje dzieci potrzebują mniej niż ich rówieśnicy.

Agnieszka Antosik (Gniezno, 2022-05-10)

#149

Bibliotekarki i bibliotekarze tworzą wartościowe miejsca. Bywa, że biblioteki to jedyne miejsca spotkań i zaznania kultury w promieniu wielu kilometrów. Biblioteki muszą być docenione!

Szymon Furmaniak (Lublin, 2022-05-10)

#153

Nie chcemy dopuścić, by biblioteki stały się magazynami starych książek bez profesjonalnych pracowników i atrakcyjnego księgozbioru. Apelujemy o godne płace dla pracowników bibliotek publicznych, przywrócenie prestiżu zawodowi bibliotekarza oraz o uruchomienie ogólnopolskiego programu dotacyjnego dla bibliotek m.in. na zakup zbiorów i dostępu do e-usług uzupełniającego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w którym wkłady własne pozostają rażąco wysokie w stosunku do możliwego dofinansowania, przez co nie rozwiązuje on problemu zdobycia środków na zakup zbiorów.
Nie apelujemy o to dla siebie. Myślimy o tysiącach użytkowników polskich bibliotek publicznych, którym chcemy zapewnić usługi na najwyższym poziomie w instytucjach tak atrakcyjnych, by chcieli z nich jak najczęściej korzystać.

Marcin Warmke (Świecie, 2022-05-10)

#165

Podpisuję, ponieważ w pełni zgadzam się z autorem petycji. Trudno jest znaleźć zainteresowanych zdolnych pracowników, zapewnić im godziwą płacę oraz warunki do rozwoju osobistego np. poprzez ofertę szkoleniową oraz awans finansowy. Przewidywana trudna sytuacja finansowa samorządów lokalnych niestety może mieć również negatywny wpływ na ofertę bibliotek, dlatego niezwykle ważne są interwencyjne programy rządowe , wspierające działalność czytelniczą.

Honorata Niemiro (Chodziez, 2022-05-10)

#177

Chcę poprawy sytuacji finansowej bibliotekarek i bibliotekarzy!!!

Kamila Tomaszewska (Koszalin , 2022-05-10)

#184

Zgadzam się w 100% z treścią tej petycji, ta sytuacja dotyczy również mojej biblioteki.

Halina Bugajewska (Międzyrzec Podlaski, 2022-05-10)

#193

Bibliotekarze zasługują na godne zarobki.

Agnieszka Wolańska (Siemianice, 2022-05-10)

#194

Płace pracowników bibliotek są bardzo niskie i niegodne, tego tak prestiżowego zawodu, który wykonują ludzie bardzo wykształceni, kreatywni i z wielką pasją oraz empatią do ludzi.

Anna Flores-Janiszewska (Gdynia, 2022-05-10)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...