Stop naruszaniu praw naszych dzieci! Żądamy rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 28 na Muchoborze Małym.

Komentarze

#67

Córka chodzi do 4 klasy chce żeby dotrwała jeszcze kolejne 4 lata i miała godne warunki.

Ewa Szczeliniak (Wrocław, 2024-03-19)

#120

Chcę,aby wszystkie dzieci, które uczęszczają,i w przyszłości będą chodziły do Szkoły nr.28, miały godne warunki nauki, sanitariatów,aby mogły uprawiać sport.Miały możliwość rozwoju.

Magdalena Sobura (Wrocław, 2024-03-19)

#124

Moje dziecko uczęszcza do tej szkoły

Edyta Konieczna (Wrocław, 2024-03-19)

#126

Moje dziecko uczęszcza do SP28 i chciałbym, aby miało zajęcia w odpowiednich warunkach i w normalnych godzinach.

Krzysztof Litka (Wrocław, 2024-03-19)

#169

Chciałabym aby dzieci mogły mieć odpowiednie warunki do nauki.

Joanna Grześko (Wrocław, 2024-03-19)

#182

Jest to szkoła moich dzieci

Bartłomiej Kubicz (Wrocław , 2024-03-19)