Skatepark Osiek

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój sportów ekstremalnych, w tym jazdy na deskorolce, rolkach i rowerach BMX. Sporty te przyciągają coraz szersze rzesze młodzieży, rośnie liczba i poprawia się jakość organizowanych zawodów i pokazów. Polscy zawodnicy zaczynają odnosić sukcesy na międzynarodowych konkursach. Niestety do uprawiania tych sportów niezbędne są specjalnie przygotowane place – skateparki. Placów tych jest wciąż mało, co uniemożliwia wielu młodym, aktywnym ludziom uprawiania swojego ulubionego sportu.

W imieniu kolektywu zwracamy się z uprzejmą prośbą o zbudowanie skateparku w Osieku. Stworzenie takiego obiektu będzie niezwykle korzystne dla całej wsi. Dotąd, z braku miejsca specjalnie dla nich przeznaczonego, osoby jeżdżące na deskorolkach, rolkach i BMX-ach jeżdżą po publicznych placach i ulicach , niejednokrotnie przyczyniając się do szybszego niszczenia murków, ławek i nawierzchni. W dodatku uprawiając swój sport w miejscach do tego nie przeznaczonych narażają zarówno siebie jak i przechodniów na nieprzyjemności, a nawet niebezpieczeństwo, np.: jeżdżąc w pobliżu ulic, ryzykują potrącenie przez przejeżdżające samochody. Dodatkowo warto nadmienić fakt, iż uprawiając swoją pasję narażamy się wówczas na interwencje Policji i Straży Miejskiej, którzy traktują nas jako wandali niszczących mienie publiczne. A przecież to sport, jak każdy inny. Skatepark byłby idealnym miejscem do jazdy na deskorolce, rolkach czy rowerach BMX oraz rozwijania swoich umiejętności. Młodzież jeździłaby w jednym, specjalnie do tego przeznaczonym, miejscu i nie niszczyłaby elementów użyteczności publicznej oraz nie przeszkadzałaby przechodniom.

 

Skatepark byłby jednocześnie świetną wizytówką dla nasze wsi. Młodzież mogłaby aktywnie spędzać tam czas, zamiast przesiadywać na ławkach pod sklepami. Mając miejsce do uprawiania sportu, młodzi ludzie nie będą sięgać po alkohol, papierosy czy inne używki. Na terenie skateparku można by organizować zawody, w których braliby udział znani skaterzy, rolkarze i BMX-owcy. Takie zawody z pewnością pomogłyby promować Osiek, ściągając kibiców i zawodników. Dodajmy, że skatepark byłby nie tylko obiektem sportowym, ale też miejscem, szeroko powiązanej z tym stylem życia, kreatywności młodych ludzi; miejscem wystaw tematycznych, koncertów; miejscem, gdzie powstają i prezentowane są produkcje filmowe;. Młodzież podzielająca podobne zainteresowania może się tam spotkać, wymienić uwagami związanymi z uprawianym sportem, jak również porozmawiać na inne tematy.

 

Przestronny skatepark w naszej gminie to szansa na promocję dla naszej wsi.  Miejsca tego typu w Polsce już gromadzą rzesze entuzjastów oraz zwykłych obywateli. Przykładem tego mogą być chociażby skateparki w Warszawie - Jutrzenka, czy we Wrocławiu Zajezdnia 31. Czas aby Osiek również posiadał własny skatepark.

 

Wnioskujemy o utworzenie w Osieku, całorocznego skateparku

Jesteśmy głęboko przekonani iż Urząd gminy Osiek, oraz Wójt Jerzy Mieszczak, przychylą się do naszej inicjatywy.  Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszego pomysłu i jesteśmy otwarci na spotkanie w sprawie omówienia tej jakże ważnej dla nas inwestycji, jaką jest skatepark.

 

Do listu dołączamy podpisy osób, które wyraziły swoje poparcie dla powyższej petycji i budowy skateparku w Osieku.

Grópa nieformalna "skatepark Osiek" na rzecz utworzenia skateparku w Osieku

Konrad Płonka

32-608 Osiek

konrad66a4@wp.pl