Wsparcie SODiRDiM PZG w utrzymaniu bezpłatnych świadczeń rehabilitacyjnych dla dzieci

Przez 32 lata bezpłatnie świadczyliśmy różnego rodzaju usługi: logopedyczne, psychologiczne, laryngologiczne, związane z leczeniem zaburzeń wieku rozwojowego, mowy oraz słuchu. Nasi specjaliści pracowali i pracują bez zastrzeżeń, przestrzegają obowiązujących norm i najwyższych standardów. Stawiają trafne diagnozy i prowadzą skuteczne leczenie wykrytych wad. Nasi podopieczni to dzieci z Radomia i okolic, oraz województw ościennych: lubelskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Przez nasz ośrodek przeszło już kilka pokoleń. Nierzadko rodzice dzieci korzystających z naszych usług, są naszymi byłymi Podopiecznymi. Nawet jedna z naszych specjalistek, pani psycholog, jest naszą byłą podopieczną. Świadczy to zarówno o skuteczności naszej pracy, jak i zaufaniu, jakim jesteśmy obdarzani.

Wiodącymi poradniami naszego Ośrodka są Rehabilitacja Słuchu i Mowy oraz Rehabilitacja Wieku Rozwojowego.  

Poradnia Rehabilitacji Słuchu i Mowy. Jedna z najstarszych poradni w naszym Ośrodku, pod opieką której znajduje się aktualnie 183 dzieci. Wieloletnia współpraca naszych specjalistów, pozwoliła na powstanie unikatowego miejsca w skali województwa. Ośrodek osiąga bardzo dobre wyniki w rehabilitacji dzieci i młodzieży, a jego specjaliści nierzadko uczestniczą w tematycznych konferencjach naukowych, będąc autorami wielu nowatorskich rozwiązań. Dzięki temu nasi wychowankowie prowadzą samodzielne i satysfakcjonujące życie, realizując się w życiu prywatnym i zawodowym.  

Poradnia Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego. Jest najmłodszą, ale bardzo prężnie działającą Poradnią w naszym Ośrodku. Obecnie pod opieką mamy 612 dzieci. W Poradni tej pracują fizjoterapeuci, pedagodzy specjalni, neurologopedzi, psychologowie, a także specjaliści innych dziedzin, np. dogoterapii. Do tej Poradni przyjmujemy dzieci z wszelkimi niepełnosprawnościami, w jakich możemy udzielić pomocy. Dzięki zróżnicowanej kadrze, służymy fachową opiekę pacjentom także z  bardzo rzadkimi schorzeniami genetycznymi (np. Zespół Westa, Zespół Wolfa- Hirschhorna). Przede wszystkim mamy pod swoją opieką dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, genetycznymi, uszkodzeniami okołoporodowymi, wadami postawy oraz z zaburzeniami integracji sensorycznej.

 

Wszystkie  działania finansowane są ze środków NFZ, przyznawanych w ramach kontraktów, od niemal 20 lat w sposób ciągły.  

W tym roku po raz pierwszy w historii, nasza oferta okazała się „za słaba” w stosunku do ofert złożonych przez nowe, głównie prywatne podmioty, oraz podmioty tzw. sieciowe. W większości nie mają one jeszcze żadnej historii ani tradycji czy doświadczenia w tak delikatnej materii jak rehabilitacja dzieci. Co gorsza, wygrywają z nami kontrakt ponieważ wykazują się tym, co można kupić (sprzęt, ilość specjalistów), a nie tym, czego nie da się kupić: doświadczenia, zgranego zespołu specjalistów, ludzi altruistycznych w swoich działaniach, którzy nie patrzą na pacjenta jak na źródło pieniędzy, tylko jak na człowieka, któremu trzeba pomóc. Ludzi mających oprócz wiedzy i doświadczenia także pasję i satysfakcję z wykonywanej pracy.  

Zakup i utrzymywanie kosztownych sprzętów, które nie będą używane podczas leczenia, oraz tworzenie nadmiarowych etatów lekarskich, to także zabieranie pieniędzy na bardziej potrzebną terapię czy też rehabilitację – tak bardzo potrzebne dzieciom.  

Dla naszej poradni to wielokrotny cios: przegrywając  walkę na pieniądze, zdajemy sobie sprawę, że dobro dzieci jest na drugim miejscu. Utrata wiodących poradni zagraża naszemu bytowi w ogóle, a na pytanie przerażonych rodziców: co teraz z nami będzie? Nie umiemy racjonalnie na nie odpowiedzieć. Każdy specjalista i rodzic mający dziecko niepełnosprawne wie, że zmiana terapeuty to nie jest prosta czynność. Dziecko musi zaakceptować terapeutów,  a sukcesy osiąga się latami, przez ciągłość pracy. Odpowiednie podejście, zarówno do dziecka jak i jego opiekuna, gwarantują sukcesy. Doskonale wiedzą o tym niektórzy rodzice naszych podopiecznych, którzy zanim do nas trafili, przeszli długą drogę, obijając się o bezduszność i brak zrozumienia ich dramatu w wielu innych miejscach. Wszelkie zmiany w kwestii długotrwałej terapii potrafią zatrzymać, a nawet cofnąć osiągnięte postępy. I tego się obawiamy, zarówno my  specjaliści, jak i rodzice naszych podopiecznych.

 

Bardzo prosimy o poparcie petycji. Wasze wsparcie pomoże nam we wszystkich rozmowach z odpowiednimi instytucjami, które mogą przyczynić się do utrzymania ciągłego finansowania naszej placówki. Umożliwi to nam w dalszym ciągu świadczyć bezpłatne usługi rehabilitacyjne dzieciom z niedosłuchem i innymi schorzeniami w najbardziej możliwie efektywny sposób.

 

Zespół Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG,

Zarząd Polskiego Związku Głuchych Oddziału Mazowieckiego,

Rodzice podopiecznych korzystających z usług Ośrodka.


Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży PZG w Radomiu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży PZG w Radomiu do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...