SPRZECIW dla 4 pasmowej DK45, która niszczy las, zagraża ujęciom wody, biegnie pod domami mieszkańców, przez środek wsi, przez ścieżki rowerowe

SPRZECIW dla 4 pasmowej DK45, która niszczy las, kieruje ruch do Opola, biegnie pod domami mieszkańców, przez środek wsi, przez ścieżki rowerowe. Jesteśmy przeciw wariantom 1,2,3,4,5,6,7 i 9 – Popieramy wariant 8 z ewentualnymi modyfikacjami. UWAGA: Petycja jest skutecznie podpisana dopiero przy potwierdzeniu. Upewnij się, że podałeś prawidłowego maila, a po podpisaniu petycji sprawdź swoją skrzynkę mailową i potwierdź.

 IMG_12782.jpg

Sprzeciw kierowany do : Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad oddział w Opolu

 

SPRZECIW dla nowego przebiegu 4 pasmowej DK45 w wariantach 3,4 oraz 9, która:

 

  • Przekierowuje ruch z obwodnicy do miasta Opola wbrew jego planom zagospodarowania.
  • Zagraża ujęciom wody pitnej - 65% zapotrzebowania na wodę pitną w Opolu zaspokajają ujęcia w Zawadzie podczas gdy jest alternatywa: wariant 8
  • Niszczy las, który jest domem dla wielu gatunków zwierząt, również zagrożonych.
  • Biegnie pod domami mieszkańców, nawet w odległości 20m od zabudowań, gdzie przy mostach obwodnica znajdowałaby się na wysokości 1 piętra. 
  • Przechodzi przez środek wsi, między zabudowaniami.
  • Dewastuje ścieżki rowerowe i tereny rekreacyjne gminy Turawa i Opola 
  • Wariant 9 nie był nigdy podany jako oficjalny w przestrzeni publicznej, a więc nie brał udziału w konsultacjach społecznych, a mimo to jest brany pod uwagę na dalszych etapach.


JEST ZGODA NA - wariant 8 jasnozielony, który :

  • Przebiega po polach, łąkach, nieużytkach rolnych.
  • W miejscu gdzie zbliża się do zabudowań przechodzi ok 300 m od najbliższych domów - jest to na tyle duża odległość, że można zastosować wał, ekrany, zalesienie. W ten sposób hałas nie będzie w ogóle odczuwalny dla mieszkańców. 
  • Znajduje się pomiędzy dwoma gminami, które najbardziej skorzystają na budowie nowego przebiegu DK 45 - Turawa i Łubniany Rozładuje ruch, ułatwi dojazd do jezior Turawskich i wszystkich okolicznych miejscowości po stronie wschodniej od DK 45

 

Stanowczo sprzeciwiamy się rozbudowie DK 45 w innym wariancie niż wariant 8 - jasnozielony.

 1.  Zrównoważony Rozwój.  Warianty 3, 4, oraz 9 (który jest właściwie modyfikacją wariantów 3 lub 4) , zdecydowanie nie spełniają założeń Zrównoważonego Rozwoju ze względu na wysoką szkodliwość dla okolicznych mieszkańców jak i bezpodstawne niszczenie przyrody, podczas gdy wariant nr 8 spełnia to założenie. Dodatkowo przeciw nieoficjalnemu jeszcze w konsultacjach społecznych wariantowi opowiedziało się ok 867, osób patrząc tylko na petycję zbiorową, a każdy głos przeciwko wariantowi 9 to również głos przeciwko wariantom 3 i  4, także głosów sprzeciwu jest ok 1800, mimo tego, że jest nieoficjalny.   Wariant 8 – jasnozielony spełnia wszystkie kryteria zrównoważonego rozwoju.

 

2. Obwodnica powinna obwodzić a nie dzielić miejscowość „na części” Warianty 3, 4 oraz 9 (modyfikacja wariantów 3, 4 ) nie spełniają tego warunku, gdyż każdy z nich przecina wieś Zawada. Nawet wariant 4 wysunięty skrajnie za wschód (różowy) przecina miejscowość w kierunku Turawy, jak i w miejscu nowo powstającego Osiedla gdzie domy są już w trakcie budowy. Dodatkowo zostało kilkukrotnie wspomniane, że przeprowadzona analiza zakłada też to, jak powinien przebiegać dalszy rozwój dookoła obwodnicy. W wariancie 4 czy 9 w odległości 800m są działki budowlane, więc zdecydowanie mimo tego, że nie widać tego na pierwszy rzut oka, to miejscowość zostaje podzielona. Warianty te dzielą miejscowość w dwóch miejscach, w okolicach ul. Turawskiej oraz ul. Wodociągowej.

 

3. Wariant 9 – z wpięciem przy Turawa Park przekierowuje ruch z obwodnicy do miasta. Pomijając wycinkę lasu, dewastację nowej drogi rowerowej, należy zwrócić uwagę, że znaczna część ruchu z drogi krajowej DK45 z kierunku Kluczborka skierowana zostanie na al. Witosa i dalej na skrzyżowanie z ul. Częstochowską. A przecież nie o to chodzi, by zwielokrotnić natężenie ruchu na osiedlowej drodze w rejonie szpitala. Zakazanie odpowiednim oznakowaniem wjazdu ciężarówek w al. Witosa nie pomoże. Dzisiaj pomimo znaków zakazu wjazdu samochodów przekraczających 12 T. dmc (suma masy pojazdu i jego dopuszczalnej ładowności) dziesiątki ciężarówek jadących po i z aluminium i dachówkami rozjeżdżają ul. Tysiąclecia i Grudzicką. Dodatkowo ten wariant dzieli las i zamyka zwierzynę w trójkącie, co dodatkowo stwarza duże zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów jak i samych zwierząt. Dodatkowo jest to niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego Opola. Z rozmów przeprowadzonych w siedzibie GDKDiA wynika, że ten wariant jest brany pod uwagę, bo wpięcie jest w gminie Turawa, a więc można to zrobić. Natomiast inne drogi są na terenie miasta Opola. Dlatego w tym momencie wnioskujemy porozumienie z miastem i  zastosowanie rozwiązania zgodnego z planem miasta Opola. Nawet jeśli miasto na ten moment wypowiada się negatywnie bo brakuje środków to jednak jest plan rozwoju, który zostanie w przyszłości zrealizowany. W przypadku powstania węzła z obwodnicą Opola w okolicach Turawa Park, wszystkie wymienione walory miejsca uległyby degradacji, a planowana obwodnica dzieliłaby miejscowość i przechodziłaby 20 m od istniejących zabudowań mieszkalnych, nie dając możliwości wybudowania jak w wariancie 8, jasnozielonym, nasypów, ekranów i zalesień izolujących od zabudowań.

 

4. Bliskość zabudowań domów mieszkalnych. Warianty 3, 4  oraz 9, który jest modyfikacją wcześniej wymienionych wariantów, są nie do zaakceptowania również z  uwagi na bardzo bliski przebieg obok zabudowań mieszkalnych, ok. 20 metrów. Jeśli obwodnica miałaby być 4 pasmowa to również wchodzą tu w grę wyburzenia.  Ekolodzy podkreślają, że  w  terenie zabudowanym nie ma możliwości zastosowania odpowiedniego wygłuszenia, a poziom hałasu przy DK 45 jest wielokrotnie przekraczany. Tak samo w tak dużej bliskości od zabudowań nie ma możliwości zastosowania nasadzeń niwelujących zanieczyszczenia. Natomiast wariant 8 wymaga 1 wyburzenia, domu który jest nie zamieszkały, a z informacji jakie posiadamy wiemy, że właściciel chce go sprzedać. Ponadto tak duża bliskość zabudowań jest wysoce niebezpieczna dla mieszkańców. Wypadki się zdarzają i może to być zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców. W ostatnim miesiącu były to 4 poważne wypadki z udziałem nie tylko samochodów osobowych ale też dwóch ciężarówek. W wariancie 8 najbliższe zabudowania są ok 270m od przebiegu obwodnicy. Dodatkowo uważamy za wysoce krzywdzące branie pod uwagę pojawiających się ostatnio argumentów o ewentualnych „przyszłych” inwestycjach i blokowanie z tego powodu rozwoju gminy, w imię partykularnych interesów jednej, głośno krzyczącej i sprzeciwiającej się osoby. Dom zamieszkały przez rodzinę, która jest częścią społeczności ma zdecydowanie większą wartość niż działka dewelopera, która po prostu została podzielona i zostały wydane pozwolenia na budowę. Nie możemy mówić, że to jest to samo. Interesy wielu rodzin i osób, które już mieszkają na danym terenie powinny stać wyżej niż potencjalne inwestycje jednej osoby, tylko dlatego, że głośniej krzyczy.

 

5. Aspekt ekologiczny. Warianty 3, 4 i 9 budowy obwodnicy m. Zawada są wysoce niekorzystne również z ekologicznego punktu widzenia. Całkowicie niezgodne ze Zrównoważonym Rozwojem. Sprzeciw dotyczący budowy obwodnicy według wariantu 3, został ujęty w piśmie z dn. 26.10.2012 r., gdzie mimo licznych sprzeciwów mieszkańców zostały podjęte działania tworzące MPZP ujmując plan budowy obwodnicy. Mamy nadzieję, że tym razem głos społeczności zostanie uwzględniony. Odrzucenie w/w wariantów (3, 4, 9) argumentujemy tym, że: -  Warianty te biegną przez tereny ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych. Miasto Opole przez wiele lat cierpiało na niedostatek wody pitnej. Znalezienie wododajnych złóż w okolicy Zawady w dużej mierze rozwiązało ten problem. W tym momencie ujęcie wody w Zawadzie zabezpiecza 65% potrzeb na wodę pitną dla mieszkańców Opola. Jakakolwiek katastrofa ekologiczna, np. w postaci wypadku cysterny może odciąć miasto Opole od wody. Warto podkreślić, że wody płyną ciągiem poprowadzonych rur ul. Wodociągową, dlatego ochrona wód nie występuje tylko w wybranych miejscach, a skażenie może przedostać się przez glebę. Lasy stanowią tutaj również ochronę zasobów wód. W ostatnich latach często mówi się o suszy i niedostatku wody. Wycięcie lasu, co jest konieczne przy wyborze któregokolwiek z tych wariantów, może wiązać się z degradacją środowiska i szybszym zubożeniem zasobów wód zaopatrujących ogromną liczbę ludności. W ostatnim czasie wypadek przy ciągu DK45 cysterny dodatkowo zwrócił uwagę na taką możliwość. Wypowiedział się również na ten temat w konsultacjach społecznych WIK Turawa, opiniując negatywnie wariant 4 a tym samym wariant 9. Dodatkowo Wojewoda Opolski zapewnił na spotkaniu mieszkańców Zawady, że jeśli będzie cień szansy, że woda może zostać skażona to na pewno nie wyda pozwolenia na budowę w takim wariancie, a więc 3, 4 oraz 9. -  Warianty te zmuszają do wycięcia olbrzymiego pasa drzewostanu, co nie jest ekologiczne i negatywnie wpływa na coraz bardziej pogłębiający się efekt cieplarniany. Z kolei wykarczowanie lasów z pewnością zmieni uwarunkowania i stan podziemnych cieków wodnych, które mają wpływ na ujęcia wody w Zawadzie.-  Warianty 3, 4 oraz 9 przechodziłyby przez tereny, gdzie występują liczne gatunki zwierząt pod ochroną, warto jednak wspomnieć, że tych zwierząt które mają swoje miejsce zamieszkania (przebywania) po tej stronie potencjalnego przebiegu obwodnicy jest więcej. Są to gatunki podlegającej względnej ochronie jak i niektóre wpisane do czerwonych ksiąg, a mianowicie: wilk, bóbr, czapla siwa, modliszka, nurogęś, zimorodek, zaskroniec rybołów. Ponadto z popularnych zwierząt nie będących pod ochroną to również lisy, kuny, sarny, jelenie, dziki, daniele i wiele innych.- Całkowicie niszczy obszar, który dla wielu mieszkańców miasta wojewódzkiego Opola oraz miejscowości przyległych, w tym Zawady jest miejscem rekreacji, wypoczynku i uprawiania sportów.- Istnieje również wiele argumentów ekologów, ornitologów czy środowiska turystyki rowerowej przeciwko wariantom nr 3, 4 oraz 9, które mogą być przytoczone w formie profesjonalnych opracowań naukowych.

 

6.  Niszczenie ścieżek rowerowych.  Niszczy zbudowane ze środków unijnych w porozumieniu z władzami wojewódzkimi nowo wybudowane ścieżki rowerowe. Droga rowerowa od Turawa Park do miejscowości Turawa jest jedną z większych inwestycji ostatnich czasów realizowanych w ramach projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania strategia niskoemisyjna w Aglomeracji Opolskiej. Pragnę w tym punkcie ponownie podkreślić założenia Zrównoważonego Rozwoju. Z jednej strony dążymy do niego budując kolejne trasy rowerowe a z drugiej będziemy je niszczyć budując nowy przebieg DK 45, co kompletnie przeczy idei Zrównoważonego rozwoju.

 

7. Zmusza do budowy ronda w okolicach obecnej stacji benzynowej. Proponowane rozwiązanie nic nie wnosi do rozładowania ruchu lub zwiększenia przepustowości obecnej DK 45. Utrudni natomiast dojazd do domów i miejsc pracy w Opolu mieszkańcom nie tylko z Kotorza Małego, Kotorza Wielkiego, Turawy, Rzędowa i innych ale również miejscowości od stronie zachodniej czyli z Węgier, Osowca, Jełowej i dalszych z kierunku Kluczborka. Włączenie obwodnicy z przecięciem ul. Turawskiej to pewne korki w godzinach szczytu. Wariant 8 umożliwia przekierowanie ciężkiego transportu z daleka od szpitala, a kierowców tranzytowych pokierowanie bez komplikacji na obwodnicę Opola z szybkim dojazdem do autostrady. Z kolei mieszkańcy podopolskich ww miejcowości będą mieli zachowany bezkolizyjny dojazd do Opola. Tym sposobem ruch się rozładuje, a na samej DK45 w istocie będzie dużo niższy poziom hałasu.

 

8. Aspekt ekonomiczny. Warianty 3,4 oraz 9 wymagają największych nakładów finansowych. W związku z faktem że przecinają wieś i ścieżki rowerowe są potrzebne dodatkowe przepusty nad drogą. W przypadku wyboru wariantu 3 ( lub modyfikacji 3+9) Część mieszkańców ul. Wodociągowej straciłaby możliwość dojazdu do domu, bo po śladzie zgodnym z mpzp nie jest przewidziany most. Skutkuje to koniecznością wybudowania drogi dojazdowej dla mieszkańców. Grunty od Turawa park przy wariantach 3,4 i 9 są słabonośne przez fakt, że istniał tam kiedyś staw Kalisha, a więc jest konieczność zrobienia nasypów co bardzo podraża koszt inwestycji. Dodatkowo warianty 4 oraz 9 są najdłuższe a więc najdroższe. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe będzie w tym miejscu najdroższy. Według mpzp grunty są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, a bliskość lasu powoduje, że są to najdroższe grunty w miejscowości Zawada gdzie ceny rynkowe to nawet 25 tys za ar. Natomiast w wariancie 8 gdzie mamy grunty orne ceny są jak za grunty orne a nie tak wygórowane jak za tereny mieszkaniowe. Dodatkowo spadek wartości nieruchomości przy których obwodnica byłaby w odległości 20-50m będzie znaczna, przez co na pewno właściciele będą domagali się wysokich odszkodowań. Aktualnie wartości rynkowe nowych budynków, które znalazłyby się przy pasie obwodnicy w odległości 20-70m sięgają wartości ok 900-1200000 zł . Natomiast jeśli w wariancie 8 nieruchomości znajdują się najbliżej w odległości 270m jest to już odległość która nie spowoduje tak znacznego spadku wartości nieruchomości. Jak widać warianty 3,4 oraz 9 na pewno będą dużo droższe niż wariant 8.

 

9. Podsumowanie - Aspekt społeczny, środowiskowy, ekonomiczny – Rozpatrując aspekt społeczny w konsultacjach możemy wyraźnie zauważyć, że jest najwięcej zwolenników wariantu 8 Nawet jeśli przeciwnicy wariantu 8 mocno się sprzeciwiają tak aby było to widać w przestrzeni publicznej, to jednak liczby nie kłamią i zwolenników jest znacznie więcej. Aspekt środowiskowy – Jak było napisane powyżej lasy, źródła wody, zwierzęta zagrożone – to wszystko jest w wariantach 3,4 oraz 9. Natomiast żadnego z tych punktów nie znajdziemy w wariancie 8, co również pokazuje, że w tum aspekcie wariant 8 wypada niezaprzeczalnie lepiej. Aspekt ekonomiczny przytoczony w pkt. 8 również pokazuje wyższość wariantu 8 nad pozostałymi branymi pod uwagę.  

 

 

Wnosimy o realizację wariantu nr 8 w zakresie realizacji projektu Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Opole – Zawada wraz z budową obwodnicy m. Zawada. Sprzeciwiamy się wariantom 3, 4 oraz 9.  Z przedstawionych propozycji GDDKiA dotyczących obwodnicy Zawada, wariant nr 8, skrajnie wschodni, jasnozielony jest najbardziej optymalny z wielu względów:

 

1) Jest najmniej inwazyjny , jako jedyny jest oddalony ok 300m od najbliższych zabudowań. Przewidziane jest jedno wyburzenie opuszczonego domu po zachodniej stronie grobli. Istnieje jednak możliwość przesunięcia odcinka w taki sposób, by nie stwarzał konieczności wyburzeń.

2) Tylko ten wariant pozwala swobodnie w przyszłości lub już na obecnym etapie rozbudować planowaną obwodnicę do 4 pasów. Tylko w tym wariancie jest na to fizycznie miejsce.

3) Pozwala na szybki i bezkolizyjny ruch, bez budowy dodatkowych rond czy skrzyżowań świetlnych, tym samym wariant ten zapewnia największą przepustowość pojazdów w ciągu doby.

4) Daje możliwość uaktywnienia się, mającej powstać w przyszłości, strefie ekonomiczniej z uwagi na bliskie jej sąsiedztwo, przechodząc przez tereny inwestycyjne umożliwiając rozwój i powstanie nowych przedsiębiorstw, z korzyścią dla społeczeństwa tworząc nowe miejsca pracy.

5) Jest stosunkowo równo oddalony od osiedli mieszkalnych Zawady i Luboszyc, najbliższe zabudowania znajdują się ok. 300 metrów od planowanego przebiegu obwodnicy, a skoro z obwodnicy najbardziej skorzystają mieszkańcy Luboszyc i Zawady to wybudowanie jej pomiędzy miejscowościami jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. 

6) Jest wytyczony na terenie pól i łąk, na których można dla obydwu miejscowości wybudować nasypy, ekrany dźwiękochłonne, dokonać zalesień, niwelując tym samym negatywne skutki dla najbliższych domostw obydwu miejscowości, co jest niemożliwe przy wyborze wariantu 3, 4 bądź 9. Dodatkowo w planie rozwoju miejscowości Luboszyce na terenie gdzie miałaby przebiegać obwodnica są zaplanowane łąki, pola. Natomiast Zawada w każdym z wariantów ma zaplanowane budownictwo jednorodzinne bądź tereny leśne. Co stwarza dodatkowo problem ekonomiczny dla osób, które zakupiły działki pod budowę domów.

7) Jest zgodny z ideą Zrównoważonego Rozwoju, gdzie przy odpowiednim przygotowaniu inwestycji, są możliwości poprowadzenia drogi w taki sposób aby nie ucierpiała na tym natura, mieszkańcy a jednocześnie układ komunikacyjny zostanie poprawiony rozkładając hałas i zanieczyszczenia powstające przy DK 458) Z definicji obwodnica ma służyć odciążając ruch tranzytowy. Wariant 8 temu sprzyja skracając drogę w kierunku autostrady. Ponadto wnioskujemy o wprowadzenie poniżej sugerowanych modyfikacji wariantu 8-go, kolor jasnozielony, biorąc pod uwagę konieczność przebudowy drogi DK45 na odcinku woj. opolskiego celem szybkiego, bezkolizyjnego przemieszczania pojazdów oraz zwiększenie nośności nawierzchni, należałoby dokonać pewnych modyfikacji, które pozwoliłoby osiągnąć zamierzone cele.  

8) Cieszył się największym poparciem podczas konsultacji społecznych

10) Jest najmniej niekorzystny środowiskowo

11) Wychodzi najkorzystniej pod kątem ekonomicznym

 

PROPONOWANE MODYFIKACJE WARIANTU 8

 

1. Należy wykonać nowe wpięcie planowanej 4-pasmowej obwodnicy Zawady do obwodnicy Opola. Obecna lokalizacja początku obwodnicy rozpatrując od strony Opola, nie zapewnia szybkiego, bezpiecznego i płynnego ruchu. Istnieją trzy sposoby modyfikacji wpięcia tego odcinka.

 a) Pierwsza propozycja: Miejsce wpięcia należy przesunąć w kierunku zachodnim przyłączając go do DK46 pomiędzy odcinkiem DK45 a Kępa ul. Opolską. Z uwagi na wzrastający ruch w niedalekiej przyszłości obecna 2- pasmowa obwodnica Opola będzie musiała być rozbudowana do 4 pasów ruchu. Tylko nowa lokalizacja (pomiędzy Kępą, a obecna groblą) pozwoli swobodnie zaplanować nowy węzeł drogowy. Takie rozwiązanie spowoduje, że wariant ten będzie można poprowadzić bez wyburzeń. Dodatkowo jadąc od strony Warszawy, Łodzi, Sieradza, Wielunia, Kluczborka ruch z 4-pasmowej drogi kierowany byłby na węzeł z 4-pasmowa obwodnicą Opola. Pojazdy na Brzeg i Wrocław byłyby kierowane na zachód, do Strzelec Opolskich i Częstochowy na wschód. Ruch pojazdów jadących zaś do Opola byłby równomiernie rozdzielony na ulice Oleską i Luboszycką, co jednocześnie rozładowałoby zakorkowany obecnie wjazd na ulicę Oleską. Bez zmiany lokalizacji wpięcia w nowym węźle cała inwestycja jest nieuzasadniona i nie zostaną osiągnięte cele GDDKiA, które przyświecają przebudowie drogi DK45 w województwie opolskim.

 b) Druga propozycja: przesunięcie węzła przy Grobli w taki sposób, aby wariant 8 łączył się z drogą, w kierunku Turawa Park przed okręgową Stacją Kontroli Pojazdów. 

 c) Trzecia propozycja: przesunięcie odcinka aby omijał kolidujący dom (jest to możliwe ponieważ wokół znajdują się same pola).

 

2. Należy przesunąć początkowy odcinek biegu wariantu nr 8 w stronę miejscowości Węgier zmniejszając jego łuk oraz obwodząc powstałą chlewnię. Tylko w tym wypadku możemy mówić o obwodnicy. Tu należy porównać dokonaną 40 lat temu obwodnicę miejscowości Węgry, która była prawdopodobnie wybudowana porównywalnym wysiłkiem finansowym, a mimo upływu lat i ogromnego wzrostu natężenia ruchu dalej spełnia swoje funkcje. Zilustrowane propozycje modyfikacji zostały zaprezentowane za pomocą załącznika nr 1.  Z wymienionych powyżej powodów wariant nr 8 jasnozielony jest najbardziej korzystny nie pomijając obaw mieszkańców Luboszyc poprzez proponowane wybudowanie nasypów, ekranów dźwiękoszczelnych i zalesienia, co jest niemożliwe do zrealizowania w pozostałych wariantach. Dodatkowo jako jedyny z zaproponowanych jest zgodny z ideą Zrównoważonego Rozwoju.  Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że należy z całą stanowczością odrzucić warianty 3, 4 oraz 9 obwodnicy, a pod uwagę możemy jedynie brać wariant nr 8 - oznaczony na mapie jako jasnozielony, najlepiej z uwzględnieniem wymienionych powyżej uwag dotyczących zmian tj. powstania nowego węzła na obwodnicy Opola.   

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Zielona Zawada do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...