Sprzeciw wobec planów wysadzenia mostu kolejowego w Pilchowicach

Sz. P. Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Ministrze,
Sprzeciwiamy się pomysłom i planom wysadzenia historycznego mostu kolejowego w Pilchowicach na potrzeby amerykańskiej produkcji filmowej "Mission: Impossible 7", oraz każdemu pomysłowi, którego konsekwencją będzie jego zniszczenie. 

Ponad stuletni most w Pilchowicach wzniesiono w ramach budowy linii  kolejowej Jelenia Góra–Żagań (Kolej Doliny Bobru). Wsparty jest na dwóch kamiennych filarach, oddalonych od siebie o 85 m, na których spoczywa główna część mostu, czyli 135-metrowa paraboliczna, stalowa konstrukcja kratowa. Całkowita długość mostu wynosi 151 m. Usytuowany został około 40 m nad jeziorem Pilchowickim, co według dostępnych informacji, czyni go jednym z najwyższych mostów w Polsce. Budowa przedmiotowego obiektu była ściśle powiązana z budową zapory wodnej w Pilchowicach, a tym samym z wdrożeniem na początku XX wieku programu przeciwpowodziowego na terenie Zachodnich Sudetów.

W 1945 r. most został uszkodzony ładunkiem wybuchowym przez wycofujących się Niemców - jednak tylko w części murowanej, sklepionej - nie naruszono stalowego przęsła, stąd dosyć szybko przywrócono jego przejezdność.

W 2016 roku linia kolejowa biegnąca przez most z uwagi na jej zły stan techniczny została wyłączona z użytkowania. W związku z doniesieniami dotyczącymi planów wysadzenia mostu przez amerykańskich filmowców, postępowanie dot. wpisu do rejestru zabytków nieruchomych powinno zostać wszczęte w trybie pilnym. Pozwoli to dodatkowo zablokować podobne pomysły, a jego zachowanie pozwoli na dalszy rozwój turystyki w tym regionie.
załącznik_2_(1).JPGFot. Anna Straszyńska/Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu (2013)

Zgodnie z  Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową; przedmiotowy obiekt stanowi świadectwo minionej epoki, posiada istotny wpływ na historię nie tylko Pilchowic ale również Dolnego Śląska, jest chętnie odwiedzany przez turystów, ponieważ oferuje  niezwykłe widoki na Jezioro Pilchowickie i znajdującą się w pobliżu tamę. Dla fanów rodzimej gry komputerowej "Zaginięcie Ethana Cartera” jest miejscem kultowym.

Na koniec pragniemy przypomnieć, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego winno stać na straży historii, aktywnie działać na rzecz dziedzictwa i przeciwstawiać się planom jego utracenia. Dlatego wnosimy o objęcie mostu kolejowego w Pilchowicach ochroną prawną i pieczą Ministerstwa.

(-) Sygnatariusze.
Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...