Sprzeciw wobec przedsięwzięcia „Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym, zlokalizowanego przy ulicy Narutowicza 15 w Chorzowie”

Do Prezydenta Miasta Chorzowa

Andrzeja Kotali

 

Szanowny Panie Prezydencie!
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym, zlokalizowanego przy ulicy Narutowicza 15 w Chorzowie” zwracamy się z prośbą o wydanie negatywnej decyzji dla tego przedsięwzięcia, a tym samym zablokowanie jego realizacji.

 

Wspomniana inwestycja planowana jest w sąsiedztwie przychodni zdrowia, żłobka i budynków mieszkalnych, co automatycznie powinno uniemożliwić jej realizację dla bezpieczeństwa dzieci, pacjentów, personelu i mieszkańców okolicy. W promieniu kilkuset metrów umiejscowione są szkoły, przedszkola, domy opieki, popularne tereny rekreacyjne, a na pustych działkach planowane są i realizowane liczne inwestycje mieszkaniowe.

 

Zrealizowana inwestycja będzie źródłem wielu zagrożeń i uciążliwości, takich jak szkody dla zdrowia, zagrożenia pożarowe, hałasy, uciążliwości zapachowe czy spadek wartości nieruchomości. Wzrośnie także ruch pojazdów przez dostawy surowca do spalania oraz odbiór popiołów.

 

Spalarnie tego typu, utylizując odpady, generują ogromne ilości spalin, zanieczyszczonej wody, popiołów i żużli a także pyłów zawierających substancje niebezpieczne. Spalenie 1 tony odpadów generuje około 2 tony spalin, 0,5 tony ścieków oraz około 0,3 tony żużli i popiołów. W spalinach, ściekach i żużlach powstających przy spalaniu znaleźć można wiele różnych substancji, także niezwykle toksycznych, groźnych dla ludzi i środowiska. Paliwo alternatywne RDF powstaje z odpadów mieszanych, w związku z czym trudno jest przewidzieć skład tego, co faktycznie będzie spalone w kotle, co wiąże się z innym niż zakładany składem spalin, ścieków i żużla.

 

Nie godzimy się na kolejne uciążliwości i zagrożenia w naszej okolicy. Zrozumiałe dla nas jest działanie przedsięwzięć znajdujących się tutaj od lat, ale zdecydowanie nie ma naszej zgody na umiejscawianie kolejnych uciążliwych i niebezpiecznych dla mieszkańców inwestycji w tak bliskiej lokalizacji! Nikt nie jest w stanie zagwarantować, że inwestycja będzie całkowicie bezpieczna dla nas i naszych dzieci, nie wyeliminuje możliwości wystąpienia awarii itp.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców powinno być dla Pana nadrzędne w stosunku do wszelkich inwestycji i w związku z tym wnosimy o stanowczy brak zgody na wspomnianą inwestycję.


Zarząd ROD Rozwój w Chorzowie    Skontaktuj się z autorem petycji
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )