Sprzeciw wobec projektu włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół ogólnodostępnych

My, Rodzice/opiekunowie, nauczyciele specjaliści dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz nauczyciele szkół ogólnodostępnych, chcemy wyrazić nasze zaniepokojenie wobec planowanych zmian w polskim systemie oświaty, zapisanych w projekcie „Edukacja dla wszystkich – edukacja włączająca”. Dla nas szalenie ważna jest idea integracji naszych niepełnosprawnych dzieci ze społeczeństwem. Jednak nie możemy zgodzić się na integrację, polegającą na zapisaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół ogólnodostępnych i obserwowaniu, co się będzie działo. Czujemy, że nasi podopieczni zostali potraktowani przedmiotowo – jako dodatek, mający pomóc w uwrażliwianiu uczniów pełnosprawnych. Uczęszczając do szkół i przedszkoli specjalnych, mogą uczyć się w małych zespołach klasowych, pod okiem nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy świadomie wybrali pracę z osobami z niepełnosprawnościami. Nie są to osoby przypadkowe. Ponadto klasy składają się z uczniów sobie podobnych, mających podobne trudności, które codziennie przeżywają swoje małe sukcesy. Czują oni, że każdy dzień jest szansą na sukces dla każdego. Koleżanki i koledzy oraz nauczyciele zauważają i doceniają nawet najmniejszą poprawę. Boimy się, że w dużej klasie, pośród uczniów pełnosprawnych ich starania pozostaną niezauważone. Uważamy, że codzienne konfrontowanie umiejętności dzieci i młodzieży pełnosprawnych z trudnościami osób niepełnosprawnych okaże się prostą drogą do segregacji, frustracji i załamania tych drugich. W konsekwencji pojawiać się mogą różnorakie trudne zachowania (również agresywne i autoagresywne) – często nie do wyobrażenia i zaakceptowania przez osoby w pełni sprawne. Ponadto w obecnym systemie edukacji osoby niepełnosprawne mają codzienny dostęp do zajęć ze specjalistami. Wyobrażamy sobie, że będzie niemożliwością dla szkoły ogólnodostępnej zapewnienie podobnego standardu edukacji. Mają oni takie same prawo do edukacji, ale mają też ogromne potrzeby w tym zakresie, co wynika wprost z ich niepełnosprawności. Projekt, który został przygotowany bez konsultacji z rodzicami/opiekunami, specjalistami oraz nauczycielami szkół ogólnodostępnych budzi nasz najwyższy niepokój o przyszłość. Rodzice/opiekunowie wybierając dla swoich dzieci edukację w szkołach specjalnych kierują się ich dobrem. Projekt wydaje się w przyszłości ograniczać im prawo do wyboru rodzaju szkoły. Nie mamy pewności, czy zapowiedziana w projekcie zmiana w orzecznictwie nie okaże się koniecznością „włączania na siłę” dzieci niepełnosprawnych do szkół ogólnodostępnych i zabraniem rodzicom prawa do decyzji w kwestii edukacji ich dzieci. Przypuszczamy, że zmiany w orzecznictwie ograniczą dzieciom niepełnosprawnym dostęp do specjalistów, wykwalifikowanej kadry nauczycieli i spokojnego, bezpiecznego miejsca, jakie mają teraz. Bulwersujący jest fakt, że projekt „Edukacja dla wszystkich – edukacja włączająca” nie zakłada konieczności, ani nawet chęci uwzględnienia głosu rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Czujemy się  pominięci i  potraktowani  przedmiotowo. Nie jesteśmy przeciwni edukacji włączającej, ale chcemy gwarancji, że system edukacji da nam swobodę wyboru drogi edukacyjnej dla naszych dzieci.


Beata SOSW nr 1 Kraków    Skontaktuj się z autorem petycji