Sprzeciw wobec wycinki drzew w Lasach Nadleśnictwa Toruń - przy osiedlu Barbarka i w sąsiedztwie rezerwatu przyrody.

Sprzeciw wobec wycinki drzew w Lasach Nadleśnictwa Toruń w rejonie Wrzosów, osiedla, Szkoły Leśnej Barbarka i w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody Las Piwnicki.

Barbarka jest wyjątkowym rejonem zarówno ze względów historycznych, jak i najbardziej znanym w mieście terenem rekreacyjnym i edukacyjnym. Całe rodziny mogą korzystać z tego obszaru i jego wyjątkowych walorów. Tymczasem z bardzo dużym zaniepokojeniem zaobserwowaliśmy skalę wycinek prowadzonych przez Lasy Państwowe - również w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Leśnej Barbarka. W ostatnich latach tym rejonie w 100% wycięto przynajmniej kilkadziesiąt hektarów lasów. Twierdzenie, iż posadzono nowe sadzonki w niczym nie umniejsza olbrzymich strat jakimi jest utrata drzew mających kilkadziesiąt, sto lub więcej lat. Wycięcie wiekowego drzewa z całym systemem korzeniowym utrzymującym równowagę hydrogeologiczną, jak i mającym wpływ na produkcję życiodajnego tlenu nie można w żaden sposób porównać do zasadzenia sadzonek, które taką funkcję spełnią najszybciej za kilkadziesiąt lat, o ile wcześniej nie zostaną wycięte.

Barbarka Szkoła Leśna to znana inicjatywa promująca edukację ekologiczną w Toruniu. Uczy dzieci, młodzież, a także dorosłych. Jakim wstydem okrywa się region Barbarki, kiedy zamiast osady leśnej widzimy osadę systematycznie pozbawianą drzew. To miejsce w naturalny sposób powinno być bezpieczną oazą dla okazów przyrodniczych i uczyć troski o przyrodę. Niestety gospodarka Lasów Państwowych w Toruniu nie uwzględnia wyjątkowego charakteru tego miejsca.

Ponadto Wrzosy to dzielnica, która zawsze słynęła z drzewostanów graniczących z Lasami Piwnickimi. Lasy Torunia północnego stanowią dla wyjątkowego obszaru Lasu Piwnickiego dodatkową ochronę. Tymczasem zbliżanie się zrębów i całkowite wylesianie dziesiątków hektarów w pobliżu Lasu Piwnickiego może mieć także zgubny wpływ na jego przyszłość. Nie od dziś wiadomo, że zręby, będące efektem całkowitych wycinek powodują całkowite zniszczenie ściółki, systemu korzeniowego, a tym samym zaburzenia całego systemu hydrologicznego. Skutki tego z pewnością są trudne do przewidzenia, ale mogą być brzemienne w skutkach. Obecnie przeprowadzono wycinkę około 50 m od rezerwatu przyrody Las Piwnicki, a ślady sprzętu ciężkiego widać na terenie ww. rezerwatu.
Apelujemy więc o natychmiastowe zaprzestanie wycinki lasów przez Lasy Państwowe w promieniu 3 km od osiedla Barbarki i 2 km od rezerwatu przyrody Las Piwnicki i objęcia tych regionów szczególną ochroną .

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jacek P do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...