Stanowcze NIE dla likwidacji Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN

                                                 PETYCJA

  Jako osoby, które wielbią Mazury oraz interesują się losami polskiej nauki, zwracamy się do Polskiej Akademii Nauk oraz do Ministra Edukacji i Nauki z prośbą o podjęcie działań ratujących Stację Badawczą im. Profesora Andrzeja Malczewskiego w Kosewie. Stacja ta zajmuje się ok. 500 jeleniowatymi, dokładniej: Jeleniami Szlachetnymi, Danielami Europejskimi oraz Jeleniami Wschodnimi. Każde z nich żyje w warunkach bardzo zbliżonych do naturalnych. Na terenie placówki przeprowadzane są m.in. badania parazytologiczne oraz dotyczące zachowań i metod żywienia oraz zachowania dobrostanu jeleniowatych. Instytucja również przyjmuje studentów, którzy pracują tam w ramach praktyk. Stacja jest miejscem badań oraz atrakcją turystyczną na Mazurach - turyści razem z przewodnikiem mogą spacerować obserwując jelenie oraz daniele zamieszkujące ogromne pastwiska.

  Likwidacja Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie nie tylko będzie stratą dla środowiska naturalnego i społeczeństwa, ale również dla polskiej nauki, gdyż to jedyna stacja, w której znajdują się trzy gatunki jeleniowatych żyjących w Polskich lasach. Tylko 50 z nich zostanie zachowana i wysłana w strukturę Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. Mamy ogromną nadzieję, że podjęcie działań ratujących Stację Badawczą w Kosewie pomoże tej placówce dalej rozwijać polską naukę i edukację.

  Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Prezesie, jako grupa mazurskich młodych ekologów - GREEN SOLUTION, reprezentująca intencje młodzieży zamieszkującej Mazury zwracamy się do Ministra Edukacji i Nauki oraz do Prezesa Polskiej Akademii Nauk z wnioskiem o zaprzestanie działań prowadzących do likwidacji Stacji Badawczej im. Profesora Andrzeja Malczewskiego w Kosewie. Nie zgadzamy się aby w imię tymczasowych interesów poddać likwidacji stado liczące blisko 400 szt zwierząt jeleniowatych oraz aby cenne przyrodniczo tereny - teraz dostępne dla miłośników Mazur, przeznaczyć na nieokreślone bliżej cele. Jak wiemy z wywiadu na miejscu - Stacja Badawcza ekonomicznie jest projektem samowystarczalnym, nie wymagającym wsparcia finansowego. Jej działanie finansowane jest z wpływów do kasy z biletów od turystów oraz z prowadzonej na bieżąco działalności badawczej. Założona 42 lata temu farma jest ogromną atrakcją turystyczną chętnie odwiedzaną przez ludzi kochających przyrodę, którzy tutaj mają szansę doświadczyć bliskiego kontaktu z dzikimi leśnymi zwierzętami. Jak napisał ostatnio Marcin Meller na swoim profilu Instagram kiedy pierwszy raz trafił z dziećmi do Stacji Jeleniowatych „- O rety, jak „Pożegnanie z Afryką”! - pomyślałam (…) Setki hektarów, idzie się blisko dwie godziny po pięknych wzgórzach, przewodnicy dzielą się we frapujący sposób swoją wiedzą, a tu rano po lewej raz po prawej przebiega, albo stąpa dumnie stado tytułowych jeleniowatych. No obłęd, powiem Wam kochani.” Nie możemy pozwolić, aby to miejsce nie mogło być już zobaczone i docenione przez kolejnych odwiedzających. Jest to magiczny obraz prawdziwych Mazury, które my - młodzież mazurska - kochamy i chcemy nadal pokazywać światu!

Dzisiaj mamy po 14-15 lat, ale wiemy, że chcemy ratować dziedzictwo naszego regionu! Takie miejsca jak Stacja Badawcza im. Profesora Andrzeja Malczewskiego w Kosewie stanowią clue mazurskiego krajobrazu. Stacja Jeleniowatych jest jednym z miejsc, w którym jak w soczewce możemy zobaczyć i doświadczyć Mazur. Jest ona naszą dumą i zrobimy wszystko, aby zachować jej dziedzictwo na kolejne lata.

 


Green Solution-Mazurscy Młodzi Ekolodzy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Green Solution-Mazurscy Młodzi Ekolodzy będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...