Dotyczy: sprzeciwu wobec budowy spalarni śmieci przy węźle Psie Pole - na granicy Gmin Wrocław, Długołęka oraz Wisznia Mała

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się z apelem i uprzejmą prośbą o wsparcie nas, Mieszkańców, poprzez niedopuszczenie do realizacji zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego budowy spalarni śmieci, której lokalizacja planowana jest na terenie węzła Psie Pole AOW.
Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tematem, o którym dowiedzieliśmy się dopiero w dniu wczorajszym z mediów.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zaproponowana przez Inwestora formuła spotkania YouTube wyklucza znaczną część mieszkańców, którzy z powodu wieku albo braku dostępności infrastruktury informatycznej nie będą mogli w nim uczestniczyć, a sama forma kanału YouTube zupełnie nie daje możliwości pełnej interakcji uczestników dyskusji.
Tak potężne i uciążliwe inwestycje powinny być w szczególności omawiane z szeroką grupą zainteresowanych i poprzedzone wieloma spotkaniami, które dadzą możliwość wypowiedzi mieszkańcom.

Mając na uwadze troskę o dobra wspólne, atrakcyjność mieszkaniową i turystyczną miasta oraz okolicy, zdrowie jak i czyste środowisko, zdecydowanie sprzeciwiamy się koncepcji budowy spalarni śmieci w proponowanej lokalizacji - przy wjeździe do miasta u zbiegu dróg S8 i DK98, w sąsiedztwie od lat istniejących osiedli mieszkaniowych Wrocławia i gminy Długołęka, które doceniane są przez obecnych mieszkańców jak i planowane przez obydwie gminy do dalszego rozwoju w tym kierunku.

Pragniemy zauważyć, że już na chwilę obecną mierzymy się ze wzmożonym ruchem pojazdów, hałasem i zanieczyszczeniem powietrza, a dopuszczenie do realizacji planowanej inwestycji spotęguje tylko dalsze problemy.
Nie chcemy pogorszenia się jakości naszych osiedli, które od lat się rozwijały w harmonii z otoczeniem, a teraz w ich sąsiedztwie planuje się wprowadzenie inwestycji uciążliwej pod wieloma względami i potencjalnie niebezpiecznej dla cennego w tym rejonie środowiska przyrodniczego jak i dla mieszkańców. Należy podkreślić, że w zakresie funkcji, formy czy skali przedsięwzięcia będzie to całkowicie obcy element w tym rejonie, budzący obawy społeczne.

Wrocław w ostatnim czasie aktywnie uczestniczy w działaniach antysmogowych, jakość powietrza powoli się poprawia, mamy także świadomość, że gospodarowanie odpadami musi być rozwiązane – jednak dlaczego kosztem pobliskich osiedli? Chcemy podziwiać naturę, w którą od lat są wkomponowane nasze osiedla, a nie kominy spalarni! Instalacje
oczyszczania spalin przyczyniają się redukcji emisji zanieczyszczeń, ale nie eliminują ich całkowicie. Nie mówiąc o awariach, które przytrafiają się nawet w najnowocześniejszych instalacjach i obiektach przemysłowych. Potencjalnie powstałe zanieczyszczenia mogą objąć Wrocław jak i gminy sąsiednie.

Nie chcemy również kilkuset dodatkowych samochodów ciężarowych dziennie, które zwiększą ruch, hałas, emisję zanieczyszczeń, ograniczą bezpieczeństwo na drogach i spowodują odór w okolicy planowanej spalarni śmieci.
Należy również wziąć pod uwagę, że lokalizację planowanej spalarni nie należy tylko rozpatrywać biorąc pod uwagę jedynie odległości od istniejących zabudowań. To także praktycznie bezpośrednie sąsiedztwo dopiero rozwijających się części osiedli mieszkaniowych, które były od lat świadomie zaplanowane w tym rejonie, ze względu na atrakcyjny rejon do zamieszkania, co potwierdzają obowiązujące dokumenty gminne. Z tego względu należy wziąć pod uwagę fakt, że planowane przedsięwzięcie będzie miało wpływ na wartość domów i gruntów w tym rejonie i realne jej obniżenie.

Pragniemy również zauważyć, że obecne podejście Unii Europejskiej wyraźnie pokazuje kierunek na przyszłość dla państw członkowskich związany choćby z Europejskim Zielonym Ładem i finansowaniem inwestycji, gdzie wskazuje się odejście od spalarni odpadów, a ukierunkowanie na inwestycje związane z recyklingiem, wtórnym zagospodarowy - waniem i wykorzystywaniem odpadów oraz przede wszystkim ograniczaniem ich ilości. Ten trend został już zapoczątkowany w 2015 r. Planem działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie wskazano, że sposób, w jaki zbieramy odpady i nimi gospodarujemy może prowadzić do wysokich wskaźników recyklingu i sprawić, że cenne materiały będą trafiały z powrotem do gospodarki, lub może skutkować niewydajnym systemem, w którym większość nadających się do recyklingu odpadów trafia na składowiska lub do spalarni, co może mieć szkodliwe skutki dla środowiska i powodować znaczne straty gospodarcze. W ostatnim czasie ten trend ku recyklingowi i ponownemu zagospodarowaniu tylko się jeszcze bardziej wzmacnia.
Z tego względu uważamy, że samorządy i my jako mieszkańcy powinniśmy stawiać przede wszystkim na selektywną zbiórkę u źródła, recykling materiałowy i kompostowanie. Przykładowo w Europie jest kilkaset gmin, które udowodniły, że recyklingowi może być poddanych ponad 80% odpadów. Spalarnie odpadów, mimo nowoczesnych technologii, emitują do powietrza rakotwórcze substancje (dioksyny i furany), metale ciężkie oraz dwutlenek węgla. Zagrożone jest zdrowie nasze i naszych dzieci.

Przypominamy deklaracje władz Miasta Wrocław z 2017 roku, która wybrzmiewała jasno: we Wrocławiu i okolicach spalarni nie będzie. Mamy nadzieję że Pan Prezydent podtrzymuje te deklaracje i nie dopuści do budowy spalarni w tak cennej przyrodniczo i urbanistycznie okolicy.

Apelujemy o niebudowanie wielopaliwowej elektrociepłowni!

Wprowadzenie wyżej wymienionej inwestycji, określonej jako mogącej zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w przedmiotowej lokalizacji na granicy gmin Wrocław, Długołęka i Wisznia Mała oraz jej docelowe funkcjonowanie w znaczący sposób odbije się szczególnie na jakości naszego życia, obniży wartość nieruchomości mieszkalnych, a także naruszy dobro wspólne jakim jest zielone i rozwijające się harmonijnie miejsce do zamieszkania. Nasze obawy dotyczą zarówno kwestii zdrowotnych, środowiskowych, bezpieczeństwa obszarów cennych przyrodniczo, problemów społecznych oraz uciążliwości komunikacyjnych.

Wierzymy także, że tak silny głos mieszkańców będzie wysłuchany i wzięty pod uwagę.

Panie Prezydencie liczymy na Pana wsparcie i czynną pomoc w zablokowaniu planowanej budowy spalarni!

Z poważaniem,


Mieszkańcy Wrocławia i okolicznych Gmin    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Mieszkańcy Wrocławia i okolicznych Gmin będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...