Nie dla wycinki 1000 drzew wokół Pogorii 3

21.01.2014, Dąbrowa Górnicza


Pan

Zbigniew Podraza

Prezydent miasta Dąbrowa Górnicza


Szanowny Panie Prezydencie,

pragniemy wyrazić swój zdecydowany sprzeciw w związku z niedawno rozpoczętymi pracami mającymi na celu wycinkę setek drzew w pasie przybrzeżnym zbiornika Pogoria III. Mamy świadomość, że wycinka nie obejmuje wszystkich drzew, jednak biorąc pod uwagę ilość „niebieskich krzyżyków” jej skala jest zdecydowanie zbyt drastyczna.

Teren wokół zbiornika Pogoria III zawdzięcza swoją popularność między innymi swemu pół-dzikiemu charakterowi na który składają się gęste zarośla, niewypielęgnowane drzewa i przybrzeżne szuwary. Likwidowanie drzew i zarośli obniży walory przyrodnicze i turystyczne tego terenu, gdyż straci on swój niepowtarzalny wygląd. Wierzymy, że przy odrobinie dobrej woli ze strony władz miasta infrastruktura rekreacyjna może zostać zbudowana bez niszczenia przyrody.

Drzewa w pasie przybrzeżnym zapewniają osłonę przed palącym słońcem zarówno wędkarzom jak i spacerowiczom. Wypoczynek w cieniu listowia jest również miłą odmianą po godzinach plażowania. Dodatkowo, przybrzeżne zarośla stanowią schronienie dla różnych gatunków zwierząt oraz wzbogacają miejscowy ekosystem i krajobraz. To właśnie różnorodność elementów krajobrazu Pogorii III sprawia, że jest to obszar lubiany przez mieszkańców miasta i regionu oraz często wybierany przez nich jako miejsce rekreacji i wypoczynku.

Jednocześnie będąc świadomymi zagrożeń oraz potrzeby rozwoju turystycznego, apelujemy o zrewidowanie planów zagospodarowania strefy przybrzeżnej i zmniejszenie ilości drzew przeznaczonych do wycinki o połowę. Apelujemy również o ograniczenie karczowania tataraku i trzcin w pasie przybrzeżnym. Wnioskujemy aby zlikwidowaniu podlegały tylko drzewa będące w stanie absolutnie wymagającym wycinki (silnie podmywane korzenie, drzewa martwe i schorowane). Fakt, że wichury sprzed paru tygodni oraz obecne oblodzenie nie spowodowały pogromu drzewostanu nad Pogorią świadczy o tym iż stan większości drzew jest o wiele lepszy niż twierdzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Poddajemy także w wątpliwość pomysł zamiany atrakcyjnego przyrodniczo terenu w pozbawione drzew miejsce do grillowania. Uważamy również, że ilość nasadzeń zastępczych powinna być co najmniej równa ilości drzew ściętych oraz wykonana przy użyciu gatunków rodzimych.

Zatroskani Obywatele.


Przemysław Ogłaza    Skontaktuj się z autorem petycji