STOP LIKWIDACJI PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ŁODZI

W dniu 7 maja 2020 r. Miasto Łódź podjęło decyzję o jednostronnym wypowiedzeniu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.  

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP jako strona układu jest zdecydowanie przeciwny jego wypowiedzeniu.  

Zapisy Układu funkcjonującego od 5 lutego 1997 r. stały się z mocy prawa istotnymi elementami treści stosunku pracy i poprawiały sytuację materialną pracowników niepedagogicznych. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy ważny jest nie tylko dla pracowników, ale i dla pracodawców, gdyż jego postanowienia porządkują oraz ujednolicają wiele zagadnień z zakresu prawa pracy, regulują standardy płacowe we wszystkich szkołach i placówkach w Łodzi.  

Decyzja o wypowiedzeniu układu:

1. pozbawi pracowników nabytych uprawnień,
2. obniży wynagrodzenia pracownikom szkolnej administracji i obsługi,
3. odbierze część świadczeń socjalnych,
4. wywoła dezorganizację pracy w szkołach i placówkach oświatowych poprzez konieczność wypowiedzenia stosunku pracy dla ponad 4000 pracowników niepedagogicznych.  

Likwidacja układu spowoduje potrzebę tworzenia około 350 wewnątrzzakładowych regulaminów wynagradzania we wszystkich szkołach i placówkach na terenie Łodzi, co przyniesie decentralizację i wiele utrudnień. Dysponentem środków finansowych szkoły jest organ prowadzący, to z tym podmiotem należy prowadzić rozmowy i uzgodnienia dotyczące wynagrodzeń oraz warunków pracy pracowników, a taką możliwość daje jedynie układ zbiorowy pracy.  

Nie do zaakceptowania jest, aby w dobie kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COVID 19 poszukiwać oszczędności na grupie pracowników o najniższym uposażeniu.

APELUJEMY do władz Miasta Łodzi o wycofanie decyzji dotyczącej likwidacji Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.  

Prosimy o poparcie naszej petycji i podpisywanie jej przez pracowników administracji i obsługi, nauczycieli, rodziców, radnych i polityków - Wszystkich, którym na sercu leży dobro oświaty i jej pracowników.


Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook