STOP RZEZI DRZEW WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH W CAŁEJ POLSCE

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk

ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

Ministerstwo Środowiska

Minister  Środowiska Pan  Henryk Kowalczyk

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Petycja w sprawie zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowania drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.    

Żądamy przyspieszenia prac nad projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.12.2018 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowania drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. Domagamy się zmniejszenia dopuszczalnej odległości usytuowania drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej z aktualnie obowiązujących 15 metrów do 6 metrów od skrajnej szyny, podobnie jak zakłada projekt rozporządzenia zmieniającego w/w rozporządzenie z dnia 11.12.2018 r., lecz bez dodatkowego uwzględniania wysokości drzew, a z uwzględnieniem ich autentycznej kondycji oraz realnego ryzyka jakie stwarzają.Obecne, radykalne usuwanie w całym kraju przez Spółkę PKP PLK drzew i krzewów usytuowanych   w odległości 15 metrów od osi skrajnego toru budzi powszechne społeczne oburzenie.

Sprzeciwiamy się bezsensownej dewastacji przyrody w imię zadośćuczynienia fikcyjnym przepisom prawnym, zakładającym, że drzewa usytuowane w odległości 15 metrów zawsze zagrażają bezpieczeństwu kolejowemu oraz stojącym w opozycji do zasad ochrony przyrody.  Ustawa o ochronie przyrody, zakłada m.in. zachowanie i zrównoważone użytkowanie zieleni w miastach, a tym samym również drzew i krzewów.

W projekcie rozporządzenia z dnia 11.12.018 nadzorowanym przez Ministerstwo Infrastruktury,  można przeczytać:

1) Uczestnicy rynku kolejowego podnoszą, iż zakaz zadrzewienia i zakrzewiania w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego jest nieuzasadniony mając na uwadze dzisiejsze warunki techniczne jakie spełniają pojazdy kolejowe i infrastruktura kolejowa. 

2) Zbyt szeroki pas tzw. wycinki w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (np. ze względu na upały, oszronienia, śnieżyce) zwiększa negatywne oddziaływanie zarówno na infrastrukturę kolejową a także na środowisko naturalne w zakresie np. ochrony przed hałasem.

3) Obecny model linii kolejowej z usunięciem drzew tworzy tunel aerodynamiczny o szerokości min. 30 metrów, co sprzyja powstawaniu nieoczekiwanych zawirowań powietrza mogących powodować przewrócenie drzew, które przed wycinką były osłonięte przez niższy drzewostan. Może to skutkować wywiewaniem towaru ze składu pociągu towarowego przewożącego towary sypkie skutkujące wybijaniem szyb czołowych w pociągach mijanych, a także pojazdach samochodowych poruszających się po drogach przyległych względem torów kolejowych.

4) W okresie całego roku obecny model wycinki drzew nie jest sprzyjający infrastrukturze kolejowej (upały, oszronienia, śnieżyce), środowisku naturalnemu oraz ochronie przed hałasem.Położona w sąsiedztwie torów kolejowych zieleń ma łagodzić te niekorzystne oddziaływania.       

Tym bardziej więc, radykalne cięcia odbywające się aktualnie na terenie kraju są niezrozumiałe. Drzewa, jako element środowiska, w którym żyjemy i od którego jesteśmy zależni, są wartością zasługującą na szczególne poszanowanie. Decydować się na wycinkę należy dopiero w sytuacji ostatecznej, a decyzje powinny zostać poprzedzone inwentaryzacją dendrologiczną, ornitologiczną oraz rzetelną analizą ryzyka.

Zarządcy infrastruktury kolejowych nie uwzględniają  wniosków o odstępstwa od wycinek, możliwych do zastosowania na podstawie art. 57a Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Drzewa przeznaczone do wycinki zgodnie z aktualnym rozporządzeniem posiadają znaczenie nie tylko przyrodnicze, ale często także historyczne, kulturowe, rekreacyjne oraz krajobrazowe.

Jako obywatele wymagamy zabezpieczenia wszystkich naszych interesów, do których należy nie tylko bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej, ale także poszanowanie dla tychże elementów życia społecznego.

Społeczny ruch Bielszczanie dla Drzew

Społeczny ruch Ratujmy drzewa na Śląsku Cieszyńskimplakat4.png


Ruch społeczny Ratujmy drzewa na Śląsku Cieszyńskim, Ruch społeczny Bielszczanie dla Drzew    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Ruch społeczny Ratujmy drzewa na Śląsku Cieszyńskim, Ruch społeczny Bielszczanie dla Drzew do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook