TARCZA ANTYKRYZYSOWA A POTRZEBY MAŁYCH FIRM

Olkusz, 25.03.2020

Szanowna Pani Minister Rozwoju 
Jadwiga Emilewicz

Szanowna Pani Minister,

W obliczu trwających prac nad tzw. "Tarczą Antykryzysową" i doniesień medialnych na temat planowanej pomocy samozatrudnionym i mikroprzedsiębiorsrwami (do 9 prcowników) chcemy zwrócić uwagę na tragiczną sytuację w jakiej znajdujdą się małe firmy zatrudniające powyżej 9 osób, a planowane środki pomocy są nieadekwatne do ich obecnych potrzeb i możliwości.

Nasze firmy zostały dotknięte przez trwający kryzys wcale nie w mniejszym stopniu niż mikroprzedsiębiorstwa. Natomiast koszty prowadzenia naszych działaności są zwykle znacznie wyższe niż w przypadku mikrofrim. Miejsca pracy, które tworzyliśmy przez lata, są zagrożone, a naszym firmom grozi upadek. Jedyną szansą na ich przetrwanie jest drastyczna redukcja kosztów. 

W ciągu jednego dnia, wiele spośród naszych firm stała się zupełnie niewypłacalna, gdyż obrotny spadły do zera. Potrzebne jest także wparcie naszym pracownikom, gdyż nie mamy pieniędzy na pokrycie choćby częsci ich wypłat. A przecież to oni i my ponosiliśmy najwyższe koszty ubezpieczenia i danin publicznych zatrudniając na umowy o pracę, które dziś stanowią nasze największe obciążenie.

W związku z powyższym postulujemy do Państwa o:

- objęcie taką samą pomocą mikrofirm (do 9 pracwników) i małych firm zatrudniających powyżej 9 osób, 

- zawieszenia i umorzenia składek ZUS na czas trwania kryzysu (także dla firm z zatrudnieniem 9+)

- udzielenia takiego samego wsparcia wszystkim pracownikom na umowach o pracę niezależnie od wielkości firmy, a jedynie w oparciu o to jakie straty poniosła w obecnej sytuacji. Wsparcie to nie powinno być mniejsze niż dla osób pracujących na tzw. umowach śmieciowych, czy samozatrudnionych.

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszych postulatów

 

W imieniu małych przedsiębiorców,

Magdalena Girek

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Magdalena Girek do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook