PODPISZ PETYCJĘ-UMOWY ŚMIECIOWE

 

 Od osób pracujących na umowę o dzieło, umowę zlecenie oraz B2B. List jest absolutnie apolityczny (!). Porusza problemy wszystkich grup zawodowych pracujących na „umowy śmieciowe” oraz B2B mimo, że ich praca ma charakter pracy etatowej.  Proszę, podpisujcie i udostępniajcie. Nie bójcie się. Od tego, jak wielu nas będzie zależy nasz wspólny sukces.  Zakończmy razem erę współczesnego niewolnictwa w naszym kraju! Zdrowia i odwagi!

List otwarty do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Wiceprezesa Rady Ministrów Jadwigi Emilewicz oraz  Minista Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg.

Szanowni Państwo

zwracamy się do Paśtwa z prośbą o dogłębne przeanalizowanie dramatycznej sytuacji, która w zależności od szacunków dotyczy od miliona do ponad dwóch milionów Polaków. Pandemia  COVID-19 drastycznie pogorszyła sytuację ogromnej rzeszy obywateli naszego kraju powodując, że całe rodziny znalazły się na skraju bankructwa. Jest to czas próby dla nas wszystkich. Jednak szanse na wyjście z niej obronną ręką dla nas i naszych rodzin nie są równe, na co pragniemy zwrócić Panów uwagę.

 Należymy do ogromnej rzeszy obywateli naszego kraju, która zarabia na życie podpisując z miesiąca na miesiąc umowy o dzieło i umowy zlecenia (które nie bez powodu nazywane są „umowami śmieciowymi”), lub umowy B2B. Zawierane są one wbrew obowiązującemu prawu, ale też wbrew woli większości osób, które w poczuciu odpowiedzialności za swoje rodziny oraz ich utrzymanie, godzą się na taką formę zatrudnienia. Reprezentujemy różne zawody i środowiska. Nie ma chyba branży, która nie byłaby dotknięta problemem „umów śmieciowych”.

Czy chcemy lub chcieliśmy takiej formy zatrudnienia?  – NIE.  

Czy mamy wybór innej formy zatrudnienia proponowanej przez pracodawców? – NIE.  

Czy w większości przypadków nasza praca ma wszelkie znamiona umowy o pracę? – TAK. 

 Czy zgłaszaliśmy do odpowiednich instytucji kontrolnych niezgodność stanu faktycznego z przepisami prawa? – TAK.

Przykładem może być tu duża firma medialna, dla której wiele osób pracuje od 6, 12, a nawet 18 lat na umowę o dzieło lub niezgodną z prawem w wielu przypadkach B2B. Odmawia się tam ludziom prawa do zgodnej z przepisami formy zatrudnienia, a niewydolność lub celowość działań organów kontrolnych ten stan aprobuje. Takich pracodawców na Polskim rynku pracy jest wielu. Łączy ich jedno. Brak poszanowania dla przepisów prawa oraz wykorzystywanie ludzi w imię niepohamowanego zysku. Często są to firmy wykupione przez zagranicznych inwestorów, czy to w wyniku budzącej społeczną wątpliwość prywatyzacji, czy przejęcia pakietu większościowego akcji. Niezrozumiałym dla nas jest to, że zagraniczni właściciele takich firm z zasady stosują podwójne standardy zarówno w formie zatrudnienia, zarobków, pakietów socjalnych czy traktowania swoich pracowników/współpracowników. Stosowane są bowiem różne standardy w tej samej firmie w różnych krajach. Pracodawcy ci często głoszą górnolotne zasady etyki, do których się w naszym kraju nie stosują. W efekcie, mimo etosu SOLIDARNOŚCI, historycznego przywództwa i bycia światowym liderem w walce z komunizmem my – Polacy pracujący na „umowach śmieciowych” oraz części umów B2B sprowadzani jesteśmy do roli współczesnych niewolników.

Takich osób jak my w całym kraju jest cała rzesza. I zapewne większość z nich, wbrew swojej woli i przepisom, jest zmuszona do takiego sposobu utrzymywania swoich rodzin. Patologię tego stanu boleśnie odsłoniła i napiętnowała obecna sytuacja pandemii Covid-19. Strach i niepewność. To teraz czujemy. I nie jest to spowodowane obawą przed zakażeniem. Zapewnienie bytu naszym rodzinom w nadchodzącym czasie jest niewykonalne. Większość firm popierających takie formy zatrudnienia tylko pozornie udaje zainteresowanie losem swoich współpracowników.

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Wicepremier, Szanowna Pani Minister,

bez Państwa pomocy i rozsądnego wsparcia finansowego oferowanego przez Polski Rząd, większość ludzi pracujących na „umowy śmieciowe” (czy niezgodnie z prawem zawierane umowy B2B )oraz ich rodziny będą skazane na wegetację i wpadnięcie w nieodwracalną spiralę zadłużenia. Dodamy, że chodzi tu o wsparcie finansowe skierowane bezpośrednio do ludzi  z takimi formami zatrudnienia, a nie do pracodawców, którzy mogą zmanipulować i wykorzystać taką pomoc w swoim interesie.

Epidemia COVID-19 w Polsce zacznie po pewnym czasie wygasać, jednak koszty gospodarcze oraz koszty społeczne mogą okazać się tragiczne. Z całą pewnością świat po pandemii będzie inny niż wcześniej.

Stajemy przed szansą zbudowania nowego porządku w naszej Ojczyźnie. Porządku opartego na sprawiedliwym podziale wypracowanych dóbr oraz szacunku do drugiego człowieka.

Prosimy Państwa także o to, aby w naszym Kraju epidemia nielegalnego zatrudniania, wykorzystywania ludzi, niewydolności  organów kontrolnych, złych przepisów Kodeksu Pracy, została wygaszona raz na zawsze. Chcemy wykonywać swoją pracę rzetelnie, bez przymusu pracy po ponad 12 a często 16 godzin dziennie. Oczekujemy za dobrze wykonaną pracę godziwego wynagrodzenia. Chcemy móc cieszyć się zdrowiem na urlopach, wakacjach, czy na emeryturach. Nie zgadzamy się na bycie współczesnymi niewolnikami.

Jesteśmy gotowi do podzielenia się naszymi pomysłami na to jak zlikwidować patologię w obszarze zatrudnienia.

Z wyrazami szacunku

Kamil Różalski

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Kamil Różalski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...