Uniwersytet Warszawski - Likwidacja parkingu na kampusie głównym

Warszawa, 16 stycznia 2018 roku

 

Prorektor ds. rozwoj Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

 

My, niżej podpisani studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, jak również osoby związane z naszym Uniwersytetem, zwracamy się z prośbą o likwidację miejsc parkingowych na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego pozostawiając jedynie te przeznaczone dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Swoją decyzje motywujemy wzrostem świadomości ekologicznej Polek i Polaków, a Uniwersytet jako jednostka kształtująca przyszłe pokolenia powinna narzucać, naśladować i kreować pozytywne zachowania w społeczeństwie.

Jesteśmy zdania, że samochody psują zabytkowy charakter tego miejsca, a także obniżają jego wartość turystyczną.

Dzięki wprowadzeniu postulowanych zmian Uniwersytet poprawi swój wizerunek, a także uczynni kampus przyjemniejszym dla studentów, pracowników, mieszkańców miasta oraz turystów.

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

 

W imieniu studentów, pracowników oraz mieszkańców

Jakub Matla 

Podpisz petycję

Wypełnij poniższy formularz, aby podpisać petycję utworzoną przez Jakub Matla. Autor petycji będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych w formularzu.


LUB

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook