Utworzenie Gwardii Narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej

Do:

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/6/8 Warszawa

Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Pan Prezydent Bronisław Komorowski ul. Wiejska 10 Warszawa

 

My, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej zwracamy się z prośbą do adresatów niniejszej petycji o utworzenie  Gwardii Narodowej w ramach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgodnie z łacińską sentencją "Si vis pacem, para bellum" (pl. Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny) Gwardia Narodowa będzie wspomagać wojsko zawodowe i państwową straż pożarną. Formacja ta będzie bezpośrednim wsparciem taktycznym, zaopatrzeniowym lub militarnym w razie aktów agresji lub terroryzmu na ziemiach RP.

 

W czasach pokoju będzie współodpowiedzialna za zwalczanie klęsk żywiołowych oraz w stanach wyjątkowych będzie wspierać formacje porządkowe, co bezpośrednio przełoży się na bepieczeństwo obywateli. 

 

Gwardia Narodowa Rzeczypopolitej Polskiej może być organem podobnym do rezerwy wojskowej lecz czynnie dyżurującym. Gwardzićsi winni być szkoleni między innymi w działaniach taktycznych, militarnych i działaniach związanych ze zwalczaniem klęsk żywiołowych. Utworzenie tej formacji rozwiąże w Polsce problem zagrożeń zarówno w czasie pokoju jak i wojny, a także zahartuje w obywatelach cenne wartości, jakimi są patriotyzm, solidarność, honor, ojczyzna. 

 

Obywatele

Bardzo proszę o udostępnianie profilu na Facebooku https://www.facebook.com/GwardiaRP?fref=ts
w  celu promowania akcji!