Petycja w obronie edukacji domowej.

Drodzy Państwo!

20 października br do Sejmu trafił szkodliwy projekt ustawy wymierzony w prawo oświatowe, który uderza w środowiska dzieci i młodzieży kształcące się w systemie edukacji domowej oraz nauczycieli i instytucje umożliwiających rodzicom i ich pociechom tę formę edukacji. Zawrotne tempo prowadzonych prac oraz proponowane przez projektodawców zmiany wprowadziły niepokój w wielu polskich domach, a możliwość zaniku kształcenia i wychowywania w duchu edukacji domowej spowodowały lęk o przyszłość naszych dzieci.

Prosimy o zapoznanie się z petycją oraz o poparcie swoim podpisem naszego apelu do posłów RP.

 

 

Szanowna Pani Poseł/Szanowny Panie Pośle!

Zaledwie kilka dni po wpłynięciu projektu ustawy do Sejmu, już 25 października ma odbyć się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, który zmienia zapisy w temacie edukacji domowej. Jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, a przede wszystkim rodzice, mający na uwadze troskę o dobro naszych dzieci, jesteśmy zaniepokojeni zarówno tempem prowadzonych prac, jak również ich zakresem. Jesteśmy przekonani, że proponowane zmiany znacznie ograniczą dostęp do edukacji domowej, a nawet będą prowadzić do jej zaniku.

Nie jesteśmy przeciwnikami nauczania w systemie szkolnym, ale są sytuacje, w których edukacja domowa jest najlepszym rozwiązaniem dla rozwoju dziecka czy młodego człowieka. Uważamy, że powinna pozostać realna możliwość wyboru tej formy kształcenia i rodzice powinni mieć prawo do podjęcia takiej decyzji, co pozytywnie wpłynie nie tylko na wykształcenie, ale i wychowanie dzieci i młodzieży przechodzących na system nauczania domowego.

Jesteśmy bardzo mocno zaniepokojeni faktem, tak szybkiego tempa procedowania tejże ustawy. Projekt ten nie przeszedł żadnych konsultacji społecznych, nie uwzględnia on kompletnie postulatów szeroko pojętych środowisk związanych z edukacją domową – zarówno naszych, jako rodziców, ale także środowiska pedagogicznego, które również w dużej mierze wyraża głębokie zaniepokojenie proponowanymi zmianami. 

Przepis nie pozwalający na przejście na edukację domową w ciągu roku (umożliwiający to tylko w terminach 1- 21 września danego roku szkolnego) pogarsza sytuację, zabierając nam, jako rodzicom, całkowite prawo do decydowania o losie własnych dzieci w zakresie edukacji. Często w ciągu roku szkolnego ujawniają się pewne problemy, których skutecznym rozwiązaniem jest właśnie wymieniona przez nas forma kształcenia. Odbieranie rodzicom prawa do decyzji w tym zakresie jest bezpośrednio sprzeczne z pkt. 3. art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówiącym, iż „Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne”.

Wprowadzenie rejonizacji na poziomie województw oraz limitu uczniów dla szkół również godzi w nasze prawo wynikające z w/w artykułu Konstytucji RP, gdyż znacznie ogranicza nam liczbę szkół, do których możemy zapisać nasze dzieci. Kolejną niepokojącą rzeczą jest sprawa egzaminów końcowych i ich obowiązek zgłaszania do organu nadzorującego z wyprzedzeniem. Przepis ten będzie ogromnym utrudnieniem dla dyrektorów, przyczyni się z pewnością do zmniejszenia ilości pozwoleń na edukację domową.

Bardzo niepokojący jest przepis, który wyklucza istnienie mniejszych szkół zajmujących się wyłącznie lub przede wszystkim edukacją domową. Jak do tej pory, placówki te były najbardziej kompetentnymi, najprężniej działającymi instytucjami świadczącymi rodzicom i uczniom duże wsparcie.

Pomimo charakteru przejściowego proponowanych zmian ustawowych, mogą one dotknąć nie tylko nowych uczniów, ale również tych obecnych. Sugerowane reformy skomplikują sytuację placówek oświatowych mających przeprowadzać egzaminy końcowe, a które jak dotychczas, uskuteczniały te działania w dobrym zakresie.

Uważamy, że powinien istnieć realny dostęp do edukacji domowej, na wzór innych cywilizowanych krajów takich jak np. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada i wiele innych.

Wobec powyższych argumentów, oczekujemy, że natychmiast odrzuci Pan/i ten projekt – już w pierwszym czytaniu.

Z poważaniem,


Fundacja Ave Maria    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Fundacja Ave Maria będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...