Petycja w obronie nazw 4 ulic na Ursynowie (Kulczyńskiego, Służby Polsce, Wasilkowskiego, ZWM)

Pani Ewa GRUPIŃSKA-MALINOWSKA
Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy  

Pani Hanna GRONKIEWICZ-WALTZ
Prezydent m.st. Warszawy
 

Pan Jarosław ZYCH
Prezes SMB „Imielin”

Pan Piotr Janowski
Prezes SMB „Jary”  

Pan Artur WACZKO
Prezes SM „Na Skraju”

Pan Krzysztof BERLIŃSKI
Prezes SBM „Stokłosy”

Chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec wydania przez Wojewodę Mazowieckiego zarządzeń zastępczych w sprawie zmiany nazw ursynowskich ulic: Kulczyńskiego, Służby Polsce, Wasilkowskiego i Związku Walki Młodych. Apelujemy do Państwa o ich zaskarżenie.

Zarządzenia te wywołały oburzenie, gdyż decyzje o zmianie nazw ulic zostały podjęte bez przeprowadzenia odpowiednich konsultacji społecznych, często wbrew woli zamieszkujących tam osób. Uważamy, iż zmiana nazwy ulicy bez konsultacji społecznych m.in. narusza interes mieszkańców tych ulic oraz jest sprzeczna z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego.

Powyżej wspomniane zmiany patronów ulic dotyczą bez wątpienia dużej części mieszkańców ursynowskiej wspólnoty oraz mają istotny wpływ na ich funkcjonowanie. Wiążą się one przecież z konkretnymi uciążliwościami. Dlatego też wyrażamy przekonanie, że decyzje tak dalece ingerujące w życie mieszkańców naszej dzielnicy nie mogą być podejmowane bez ich udziału i zgody.

ulicepetycja.png


Stowarzyszenie Otwarty Ursynów    Skontaktuj się z autorem petycji