w sprawie podłączenia lamp oświetleniowych na cmentarzu parafialnym przy ul. Maciejkowickiej 5 w Siemianowicach Śląskich do sieci oświetlenia miejskiego

Parafia Rzymskokatolicka

Świętego Michała Archanioła

ul. Kościelna 1

41-103 Siemianowice Śląskie

Rafał Piech

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

 

Petycja
w sprawie podłączenia lamp oświetleniowych na cmentarzu parafialnym przy ul. Maciejkowickiej 5 do sieci oświetlenia miejskiego

 

Szanowny Panie Prezydencie,

doceniając Pana troskę o bezpieczeństwo siemianowiczan, na podstawie art. 2 ust.1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Siemianowicach Śląskich zwraca się z prośbą o podłączenie lamp oświetleniowych na cmentarzu przy ul. Maciejkowickiej 5 w Siemianowicach Śląskich do oświetlenia miejskiego.

Lampy będą zakupione i posadowione przez parafię przy alejkach, które stanowią często uczęszczany trakt komunikacyjny pomiędzy osiedlami Budryka i Domino Park a Osiedlem Robotniczym, czyli łączą ulicę Maciejkowicką z ulicą Sikorskiego.

Istotnym jest, że z przejścia przez cmentarz parafialny korzystają zarówno osoby realizujące swoje potrzeby religijne w tutejszej parafii, jak i osoby innych wyznań czy niewierzące. Trakt używany jest codziennie przez wiele osób w celach zupełnie niezwiązanych z praktykami religijnymi – najliczniej przez dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 4.

Podłączenie oświetlenia do sieci miejskiej znacznie przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich korzystających z tego przejścia, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Nasza inicjatywa zyskała poparcie wielu osób, których listę i podpisy dołączamy do petycji. Liczymy, że te głosy nie pozostaną bez odpowiedzi i znajdą Pana akceptację.

 

 

 

Składając swój podpis zgadzam się na przetwarzanie moich danych przez Parafię Świętego Michała Archanioła w Siemianowicach Śląskich w celu przekazania informacji o popieraniu przeze mnie petycji w sprawie podłączenia lamp oświetleniowych na cmentarzu parafialnym przy ul. Maciejkowickiej 5 do sieci oświetlenia miejskiego, adresatowi tej petycji, tj. Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.


Parafia Rzymskokatolicka Świętego Michała Archanioła w Siemianowicach Śląskich    Skontaktuj się z autorem petycji