W sprawie ratowania parku przy ul. Dulęby w Katowicach (os. Witosa)

Prezydent Miasta Katowice  

Szanowny Pan dr Marcin Krupa  

     oraz Rada Miasta Katowice  

 

PETYCJA    

Podstawa prawna: Art. 63 Konstytucji RP; art. 2 ust. 1 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 roku o petycjach Przedmiot petycji: „Zablokowanie działań zmierzających do wycinki drzew na terenie zielonym przy ul. Dulęby”  

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowane Radne, Szanowani Radni,

my, niżej podpisani, wnosimy o podjęcie wszelkich możliwych działań dla zablokowania działań zmierzających do wycinki drzew na terenie zielonym przy ul. Dulęby. W parku przy ul. Dulęby – będącym pozostałością dawnego parku przykopalnianego po KWK Kleofas – oznaczono drzewa, zapewne w celu ich potencjalnego wycięcia. Oznacza to groźbę całkowitej likwidacji parku – oznaczone zostały prawie wszystkie drzewa na jego terenie. Wszystko wygląda tak, jak gdyby było to przygotowaniem terenu pod potencjalną przyszłą inwestycję. Nasz park przy ul. Dulęby jest tutaj od dawna. Poprzedni zarządca tego terenu zaniedbał go, park jednak wciąż stanowi atrakcyjny teren zielony, którego dotychczasowe przeznaczenie nie powinno się zmieniać. Jesteśmy z parkiem związani od lat, a oznaczone w nim drzewa rosły niemalże razem z nami. Park posiada także sporą wartość historyczną – tu toczyło się życie po szychcie, tu odbywały się msze polowe na Boże Ciało, a także inne wydarzenia. Pamiętamy o tym. Spora część drzew nie jest w złym stanie fitosanitarnym, tak więc nie powinny się one kwalifikować do żadnej wycinki! Zamiast wycinać park w pień, można o niego zadbać. W związku z powyższym wnosimy o podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz ochrony drzew przed wycinką, a parku – przed jego zniszczeniem.     

Mieszkańcy Katowic
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )