W związku z planowaną budową trasy kolejowej RAIL BALTICA w imieniu Mieszkańców Moniek i użytkowników drogi krajowej DK65 wnosimy o wybudowanie bezkolizyjnego skrzyżowania

Mońki, ….........03.2018r.

W imieniu Mieszkańców Miasta Mońki
i użytkowników DK65


Pan Andrzej Adamczyk
Minister lnfrastruktury

Petycja w sprawie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi krajowej DK65 z nowo projektowaną linią
kolejową Rail Baltica w Mieście Mońki

 

W związku z planowaną budową trasy kolejowej RAIL BALTICA w imieniu mieszkańców Moniek i użytkowników drogi krajowej DK65 wnoszę o zaprojektowanie i wybudowanie bezkolizyjnego skrzyżowania się torów kolejowych z drogą krajową DK65 w mieście Mońki.

 

Efektem przebudowy międzynarodowego korytarza kolejowego Rail Baltica będzie lepsza komunikacja między państwami Europy. Spowoduje to zwiększenie ilości przejeżdżających pociągów. Będzie to równoznaczne z częstszym zamykaniem przejazdu kolejowego. Już na dzień dzisiejszy wielokrotne zamykanie przejazdu kolejowego powoduje ,,korkowanie" się miasta Mońki. W związku z planowanym zamknięciem okolicznych przejazdów kolejowych - lokalny ruch samochodowy będzie skierowany na omawiany przejazd, co dodatkowo zwiększy zagrożenie.


Miasto jest położone po obu stronach linii kolejowej i drogi DK65. Zamykanie przejazdu paraliżuje ruch, utrudnia codzienne życie mieszkańców oraz powoduje wydłużenie czasu dotarcia służb ratunkowych w warunkach zagrożenia.

 

Apelujemy do Pana Ministra o koordynację działań zmierzających do powstania
bezkolizyjnego skrzyżowania się linii kolejowej z drogą DK65.

 

Na dalszym odcinku drogi krajowej DK65 w miejscowości Osowiec o znacznie mniejszym natężeniu ruchu samochodowego jest przewidziany wiadukt. Rozwiązanie bezkolizyjnego przejazdu w mieście Mońki polepszyłoby parametry linii kolejowej, zwiększyłoby płynność i bezpieczeństwo przejazdu pociągów, Mieszkańcy Moniek i użytkownicy DK65 oczekują poprawy warunków komunikacyjnych, a nie dodatkowych utrudnień.

 

Z wyrazami szacunku


Mieszkańcy Moniek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Mieszkańcy Moniek do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook