ZBIGNIEW "SZUBA" SZUBERT - Petycja o Skargę Nadzwyczajną

Zbigniew Szubert s. Tadeusz

Warszawa 26.01.2021 r.

 

                      Do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego


        Zwracamy się z prośbą do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego o złożenie skargi nadzwyczajnej w imieniu Zbigniewa Szuberta, w celu skierowania do ponownego rozpatrzenia sprawy, w której skazano Go na dożywotnie pozbawienie wolności. (sygn.akt.Aka 251/07).  Prosimy o to w szczególności z dwóch powodów:
        Po pierwsze Zbigniew Szubert wykazał, że w kilku istotnych kwestiach, wyrok dożywotniego pozbawienia wolności zapadł w sposób ewidentnie sprzeczny z zebranym materiałem dowodowym. Po drugie jest to na tyle poważna sprawa, że wszelkie dotychczasowe rozbieżności powinien móc ocenić Sąd Najwyższy. Jednak nie może on tego zrobić, póki nie wpłynie do niego skarga nadzwyczajna. A tę mogą złożyć tylko Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalna.
        Dlatego apelujemy, aby złożyć skargę nadzwyczajną dla Zbigniewa Szuberta, bo przedstawił on tyle argumentów, że trzeba je zweryfikować. Musi dostać szansę na zmianę tego wyroku, jeśli jest niesłuszny. Wyroki więzienia nie mogą budzić żadnych wątpliwości, a tym bardziej tak skrajne, w których zasądza się dożywotnie pozbawienie wolności. Oczekujemy również, że złożycie tę skargę po prostu dla nas. Uważamy, że jako obywatele tego kraju mamy prawo oczekiwać, że odpowiednie instytucje dołożą wszelkich starań, by dogłębnie wyjaśnić tę sprawę. System prawny jest jeden. Standardy dotyczą nas wszystkich. Każdy z nas może kiedyś stanąć przed sądem. Jeśli nie wyjaśni się tak poważnych wątpliwości w sprawie dotyczącej dożywotniego pozbawienia wolności, to co dopiero będzie się dziać w drobniejszych sprawach? 
        Wszyscy mamy prawo do rzetelnego procesu, swoboda sędziowska ma swoje ograniczenia, wszelkie niejasności muszą być orzekane na korzyść oskarżonego. A w szczególności, nikt nie może być skazany wbrew dowodom. Chcemy aby Sąd Najwyższy sprawdził, czy w tym przypadku nie doszło do takiego uchybienia. Dlatego prosimy jak na wstępie. 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Zbigniew Szubert będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...