Wezwanie do wznowienia porodów rodzinnych w Rzeszowie i zaprzestania naruszeń Praw Pacjenta

Wzywamy poniższe szpitale do natychmiastowego wznowienia porodów rodzinnych:

Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA Sp. z o.o. Sp.k. 

Szpital Wojewódzki nr 2 im. Świetej Jadwigi Królowej

Szpital Miejski im. Jana Pawła II

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii covid-19 w Polsce z dnia 15 lipca 2020 r. opracowanym wraz z Konsultantem krajowym w dziedzinie położnictwa i ginekologii, konsultantem krajowym w dziedzinie perinatologii oraz konsultantem krajowym w dziedzinie chorób zakażnych nie ma przeciwwskazań, aby placówki szpitalne w Rzeszowie nie dostosowały się do tych zaleceń. 

Rzeszów jest przedostatnim miastem wojewódzkim, które nie umożliwiło porodów rodzinnych. 

Porody rodzinne nie są kaprysem kobiet ciężarnych, ale rzeczywiście usprawniają przebieg porodu i zmniejszają potrzebę interwencji personelu sali porodowej. Stanowią realną pomoc przy niefarmakologicznych metodach łagodzenia bólów porodowych. Przy utrudnionym dostępie do anestezjologów podczas porodów, taka pomoc jest nieoceniona. Ponadto wsparcie bliskiej osoby przyczynia się do redukcji lęku, więc stanowi swego rodzaju niefarmakologiczną profilaktykę wielu utrudnień okołoporodowych. Na uwagę również zasługuje fakt, że osoba towarzysząca jest łącznikiem osoby rodzącej z personelem medycznym, tak więc w istotny sposób wpływa na właściwy przepływ informacji.

Załączniki:

https://www.rodzicpoludzku.pl/images/ZALECENIA_W_SPRAWIE_MOZLIWOSCI_ODBYWANIA_PORODOW_RODZINNYCH__2.pdf

https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/article/download/46855/33642 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marlena Majerska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...