Wniosek do Rady Miejskiej w Jarocinie o nadanie budowanemu rondu w Jarocinie nazwy Rondo Jacka Chudzika - twórcy Wielkopolskich Rytmów Młodych w Jarocinie

W Jarocinie przebudowywane są obecnie ulica Wojska Polskiego i Poznańska. Powstały już dwa nowe ronda, a trzecie będzie wkrótce budowane. Dzieje się to w roku 50-lecia Wielkopolskich Rytmów Młodych w Jarocinie.          

Jako grupa mieszkańców miasta, w tym osoby związane w przeszłości z organizacją Wielkopolskich Rytmów Młodych i ich uczestnicy, a także współpracujący z klubem „Olimp” Amatorskim Klubem Filmowy JAR, składamy wniosek o nadanie rondu, które powstanie przy spichlerzu nazwy Rondo Jacka Chudzika. Rondo zostanie zbudowane tuż obok istniejącego Skweru Wielkopolskich Rytmów Młodych i w pobliżu Spichlerza Polskiego Rocka, zatem wydaje nam się, że nazwanie ronda imieniem i nazwiskiem twórcy Rytmów jest uzasadnione.          

Jacek Chudzik przeprowadził się z Bydgoszczy do Jarocina w połowie lat 60. jako koszykarz drużyny Victorii Jarocin. Szybko jednak zaczął udzielać się w organizację różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych. Był jednym z twórców klubu „Olimp” działającego najpierw na rynku, a później w bursie gimnazjalnej (obecnie pomieszczenia JOK). To tam odbywały się koncerty, spotkania autorskie, tam powstała kabaretowa G.Z.I.K.A. - Gazeta Zupełnie Inna Koniecznie Aktualna. Klubem od początku kierował Jacek Chudzik.          

Działalność „Olimpu” rozwijała się. Stał się znany w Wielkopolsce. Po kilku latach to właśnie w klubie „Olimp” powstał pomysł zorganizowania festiwalu – Wielkopolskich Rytmów Młodych. Po wielu latach uważany za Ojca Festiwalu w Jarocinie Walter Chełstowski powiedział: „Muszę się przyznać do pewnej arogancji. Nie rozumiałem przez lata, dlaczego my mówiliśmy festiwal, a mieszkańcy Jarocina mówili Rytmy, Rytmy, Rytmy… Jakie Rytmy? Dopiero kiedy poczytałem o historii Rytmów, poznałem nazwiska wykonawców, to pojąłem, że tak naprawdę my byliśmy kontynuatorami Wielkopolskich Rytmów Młodych. Teraz chcę im po prostu podziękować, bo gdyby nie oni, to festiwal w Jarocinie nigdy by nie powstał.”          

Osoby zaangażowane w organizację Rytmów uważały, że impreza nie powstałaby, gdyby nie pomysłowość i zaangażowanie Jacka Chudzika. „Jacek nie był współtwórcą Rytmów, jak się go czasem przedstawiało. Jacek był twórcą Wielkopolskich Rytmów Młodych. To był ojciec Rytmów.” To słowa Zbigniewa Schaedla, gitarzysty jarocińskiego zespołu Kwiaty. Grupa w 1970 roku, podczas pierwszej edycji WRM zdobyła drugą nagrodę, srebrnego „Kameleona”. Zbigniew Schaedel i inni muzycy Kwiatów byli przez kilka lat zaangażowani w organizację Rytmów, więc ich słowa najlepiej świadczą o roli, jaką odgrywał wtedy Jacek Chudzik.          

Sam Jacek Chudzik, który w 1973 roku wyprowadził się z Jarocina, po latach, mieszkając już w Warszawie, w wywiadach książkowych i prasowych często powtarzał: „Kiedy pytają mnie: „Skąd jesteś? Z Ursynowa, mówię. Trzydzieści trzy lata tu mieszkam. Ale najczęściej mówię: z Jarocina.”          

Kiedy w 2010 roku powstawał w Jarocinie Spichlerz Polskiego Rocka Jacek Chudzik przekazał do zbiorów muzealnych sporo zdjęć i dokumentów.  Podzielił się swoimi wspomnieniami. Stał się też jednym z bohaterów filmu „Płyń pod prąd” – dokumentu na temat Wielkopolskich Rytmów Młodych. Jacek niestety nie doczekał otwarcia Spichlerza. Zmarł we wrześniu 2013 roku.           

O ile Wielkopolskie Rytmy Młodych i Festiwal Muzyki Rockowej w Jarocinie są upamiętnione w naszym mieście nazwami skweru przed Spichlerzem i placu przed JOK-iem, to człowiek, któremu w dużym stopniu zawdzięczamy powstanie Rytmów kontynuowanych już jako festiwal nie patronuje żadnemu miejscu w Jarocinie.   

Uważamy, że odpowiednim miejscem do upamiętnienia Ojca Rytmów Jacka Chudzika może być rondo przy Skwerze Wielkopolskich Rytmów Młodych i przy Spichlerzu Polskiego Rocka.       

jacek_chudzik.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Krzysztof Sip do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...