WNIOSEK O MONTAŻ STAŁEGO STACJONARNEGO URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO — FOTORADARU W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYN.

 Zgodnie z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23) oraz mając na uwadze art. 2 ust. 2 ustawy z dnia I I lipca 2014 r o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) składamy wniosek o wszczęcie procedury określonej w art. 20b ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 260, z późn. zm.), której finalnym efektem byłaby instalacja urządzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 59 oraz art. 129g ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz 1137, z późn. zm.) to jest stacjonarnego urządzenia w pasie drogowym dróg publicznych rejestrującego naruszenia przepisów ruchu drogowego „fotoradaru" na drodze oznaczonej pod numerem ewidencyjnym DK10 w Województwie Kujawsko-Pomorskim, Powiecie bydgoskim, Gminie Sicienko, w miejscowości Kruszyn, przy przejściu dla pieszych według wziętych pod uwagę współrzędnych geograficznych: Szerokość geograficzna: 53.1587625905063, długość geograficzna: 17.84189616267828 DMS: 53º 9' 31.545" N 17º 50' 30.826" E  

UZASADNIENIE Motywując nasz wniosek o podjęcie działań przez GITD pragniemy, zwrócić uwagę na to, że, droga ta jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ to niespełna kilometrowy odcinek drogi prostej, a w związku z tym nagminnie łamane są przepisy dotyczące ograniczenia prędkości, o której mowa w art. 20 ust I I i la ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2012r., poz 1137, z późn. zm.). Łamanie przepisów prawa na tym odcinku drogi odbywa się jednocześnie z istotnym zagrożeniem dla mieszkańców, którzy korzystają z jedynego przejścia dla pieszych w miejscowości Kruszyn. Z przejścia korzystają głównie dzieci uczęszczające do pobliskiej Szkoły Podstawowej jak i Przedszkola. Kolejno uzasadniając nasze pismo pragniemy szczególnie zwrócić uwagę GITD, że często w związku przekraczaniem dozwolonej prędkości wynikającej z podstawy prawnej wskazanej w poprzednim akapicie dochodzi do wypadków i kolizji, które niekiedy nie wymagają wzywania Policji, czy też służb ratunkowych.   Z danych OSP Kruszyn: 13.12.2016r Wypadek DK10, 23.02.2017r Wypadek Kruszyn 2 auta osobowe, 11.05.2017r Wypadek Kruszyn, 3.01.2018r Wypadek Kruszyn 5 aut os. i autobus, 21.03.2018r Wypadek Kruszyn 3 auta osobowe, 23.03.2018r Wypadek Kruszyn, 29.03.2018r Wypadek Kruszyn  ul. Bydgoska, 20.07.2018r Wypadek Kruszyn ul. Bydgoska- Ogrodowa Motor i Ciężarowy, 7.01.2019r Wypadek Kruszyn-Śmiertelny, 10.06.2019r Wypadek Kruszyn 2 auta, 22.06.2019r Kolizja w Kruszynie, 30.06.2019r Wypadek Kruszyn, Po analizie uwag i opinii mieszkańców, kierując się ich sugestiami, naszym zdaniem, urządzenie rejestrujące będzie najlepszym sposobem zapewnienia bezpiecznego ruchu na tym odcinku. Między innymi zaletą fotoradaru jest to, że obejmuje dłuższy odcinek drogi jak i wpływa również na zdyscyplinowanie kierowców.  Obecne rozwiązanie oznaczenia i oświetlenie przejścia nie daje rezultatu i przejście nadal jest niebezpieczne. Korzystając z okazji kierowania do Państwa pisma, pragniemy zwrócić również uwagę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na fakt, iż Kruszyn nie jest objęty oznaczeniem- teren zabudowany a ograniczenie 50km/h jest na zbyt krótkim odcinku drogi. Mając powyższe na względzie deklarujemy wszelką współpracę mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na wskazanym odcinku drogi z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego jak i Zarządcą Drogi i wnosimy jak na wstępie.


Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start”    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start” do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook