WNIOSEK O NADANIE Adamowi Słomce Krzyża Komandorskiego OOP

Grupa Obywateli RP


Warszawa, 22.04.2017 r.

Prezydent RP
dr Andrzej Duda

WNIOSEK O NADANIE
Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (II klasy)


Adamowi Andrzejowi SŁOMKA
– posłowi na Sejm RP I,II,III kadencji

na podstawie art. 12 ust 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach

(Dz.U. 1992 Nr 90 poz. 450 z późn.zm).

UZASADNIENIE


Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 4 lutego 1921 r. Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu.

Adam Andrzej Słomka urodził się 23 listopada 1964 r. Od 17. roku życia był związny z opozycyjnymi środowiskami Konefedracji Polski Niepodległej oraz Solidarności Walczącej. W stanie wojennym został internowany w sierpniu 1982, następnie w październiku 1982 tymczasowo aresztowany. Został wówczas skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na pięcioletni okres próby. Zwolniony w listopadzie 1982, następnie z powodów politycznych usunięto go ze szkoły średniej. W grudniu 1984 wybrany do rady politycznej KPN. W marcu 1985 ponownie tymczasowo aresztowany za działalność w Konfederacji Polski Niepodległej, następnie w tzw. drugim procesie KPN skazany na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zwolnienie uzyskał we wrześniu 1986. W tym samym roku matka Adama Słomki została potrącona śmiertelnie w centrum Katowic przez samochód, którym kierował Zygmunt Zygadło (zastępca komendanta wojewódzkiego MO, odpowiadający za SB). We wrześniu 1988 za udział w protestach w śląskich kopalniach Adam Słomka został skazany przez kolegium ds wykroczeń na 3 tygodnie aresztu. Był jednym z organizatorów i przemawiających w czasie manifestacji 11 listopada 1988 w Katowicach, zaatakowanej przez funkcjonariuszy MO, ZOMO i SB. Do końca lat 80. współpracował z różnymi grupami opozycyjnymi, m.in. z Solidarnością Walczącą. Brał udział w redagowaniu i wydawaniu czasopism drugiego obiegu. Aktywny uczestnik odtworzenia Związku Strzeleckiego „Strzelec” – pierwszej paramilitarnej młodzieżowej organizacji proobronnej.

Łącznie w więzieniach Polski Ludowej spędził blisko 2 lata. W 1990 został dziennikarzem „Trybuny Śląskiej” i legalnie już wydawanego „Konfederata Śląskiego”. Koordynował prowadzone przez działaczy KPN okupacje budynków zajmowanych przez PZPR oraz okupację baz wojsk radzieckich. W latach 1990–1994 zasiadał w Radzie Miejskiej Katowic. W 1991 objął funkcję wiceprzewodniczącego KPN. W latach 1991, 1993 i 1997 był wybierany na posła na Sejm RP z okręgu wyborczego w Katowicach. Brał udział w pracach m.in. Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego oraz sejmowej Komisji Integracji Europejskiej. Reprezentował krajowy parlament w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Ponadto był obserwatorem Rady Europy w zakresie zmian demokratycznych w wielu krajach tzw. byłego Bloku Wschodniego.

Zdecydowany krytyk Okrągłego Stołu i ustaleń z tzw. „Magdalenki”. Zwolennik zrównania odpowiedzialności komunistycznych i nazistowskich zbrodniarzy.

Dotychczasowa działalność Adama Andrzeja Słomki daje podstawy do odznaczenia go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (II klasy). Podkreślając zasadność niniejszego wniosku zostanie on upubliczniony w celu zbierania elektronicznych głosów poparcia.

 

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Zenon Ptasznik do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook