Wniosek rodziców o uruchomienie linii autobusowej dla uczniów z Gminy Radziejowice i Gminy Mszczonów dojeżdżających do LO w Puszczy Mariańskiej

Drodzy Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej,

Drodzy Rodzice Uczniów LO w Puszczy Mariańskiej, a także

Drodzy Rodzice przyszłych Kandydatów 

lopuszcza1.png

 

Prosimy Was o podpisy pod wnioskiem kierowanym do Władz Powiatu Żyrardowskiego, a także do Burmistrza Mszczonowa oraz Wójta Gminy Radziejowice oraz pozostałych Jednostek Administracji Publicznej odpowiedzialnych za szkolnictwo dzieci i młodzieży na terenie Gmin i Powiatu.

Zwracamy się z prośbą o utworzenie połączenia autobusowego, które umożliwi młodzieży bezpieczny dojazd do wymarzonej szkoły średniej. Wnioskujemy o utworzenie 3 połączeń:

1. połączenie poranne (godz. 7.00): z Krze Duże, przez Radziejowice, Radziejowice Parcel, Zboiska, Mszczonów ul.Wschodnia, Mszczonów Ratusz, LO Puszcza Mariańska (godz. 7.30-7.40)

2. połączenie popołudniowe (godz. 14.00): LO Puszcza Mariańska, Mszczonów Ratusz, Mszczonów ul. Wchodnia, Zboiska, Radziejowice Parcel, Radziejowice, Krze Duże (godz. 14.30-14.40)

3. połączenie popołudniowe (godz. 15.40): LO Puszcza Mariańska, Mszczonów Ratusz, Mszczonów ul. Wchodnia, Zboiska, Radziejowice Parcel, Radziejowice, Krze Duże (godz. 16.10-16.20)

 

Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej cieszy się bardzo dobrą opinią wśród młodzieży i ich rodziców. Z roku na rok, co podkreśla Pani Dyrektor LO Urszula Matusiak, kandydaci prezentują coraz wyższą średnią punktową. Jako jedyna szkoła średnia w powiecie, posiada klasę o profilu mundurowym. Ogromną popularnością cieszą się też klasy o profilu akademickim czy biznesowym, przygotowujące młodzież do wymarzonego kierunku studiów.

Od 2006 roku Liceum jest organizatorem oryginalnego projektu, jakim jest Anglojęzyczny Festiwal Humoru. Uczestniczą w nim szkoły średnie z powiatu żyrardowskiego, a nawet spoza niego. Celem Festiwalu jest rozbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego poprzez działanie artystyczne.

W Szkole realizowane są programy edukacyjne takie jak Ponadnarodowa Mobilność Uczniów oraz Erasmus+, dzięki którym młodzież ma szansę zwiedzać inne kraje oraz poznawać inne kultury. 

W Szkole panuje wyjątkowy klimat – jest niewielka, więc wszyscy się znają i szanują. Taka atmosfera dobrze służy pracy i wzajemnym relacjom.

W roku szkolnym 2022/2023 - naukę w klasach pierwszych w LO w Puszczy Mariańskiej rozpoczęło ośmioro uczniów z terenu Gminy Radziejowice.

W imieniu Uczniów, Rodziców i przyszłych Kandynatów prosimy Państwa o podpisy pod petycją skierowaną do Władz naszego powiatu.

Jednocześnie podkreślamy, że jako Rodzice jesteśmy gotowi do ponoszenia częściowych kosztów dojazdu naszych dzieci do Szkoły (bilety miesięczne).

Petycję kierujemy do Władz Powiatu i Gmin:

Krzysztof Dziwisz - Starosta Żyrardowski

Rafał Pasieka - Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

Anna Katarzyna Smolarek - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

 

Józef Grzegorz Kurek - Burmistrz Mszczonowa

Urszula Ciężka - Wójt Gminy Radziejowice

Michał Staniak - Wójt Gminy Puszcza Mariańska

Łukasz Koperski - Przewodniczący Rady Gminy Mszczonów

Grażyna Górka - Przewodnicząca Rady Gminy Radziejowice

Beata Kalina - Dyrektor Gminnego Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach

Barbara Gryglewska - Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Ewa Zielińska - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie

 

a także do Dyrektorów Szkół Podstawowych na terenie Gmin:

Żaneta Wesołowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Rdzanowskiego w Radziejowicach

Sylwia Król - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Kuklówce

Elżbieta Błażejewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Korytowie

Anna Rusinowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Maklakiewicza w Mszczonowie

Grażyna Barbara Frelik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobrowcach 

Grzegorz Olczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutkówce

Małgorzata Sekulska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piekarach

Małgorzata Janiszek - Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wręczy

Urszula Gowin - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osuchowie

 

oraz do Pani Urszuli Matusiak - Dyrektor Liceum Ogólnokształącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rodzice do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...