Wprowadzenie fotoradarów na Al. Warszawskiej w Olsztynie

 

 

Olsztyn, 28.11.2014

 

 

Arkadiusz Brzozowski

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn

 

 

 

 

 

 

 

My, niżej podpisani zwracamy się z prośbą o zainstalowanie aktywnych fotoradarów na Al. Warszawskiej w Olsztynie.

Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy po kolejnym, tragicznym w skutkach wypadku, jaki miał miejsce 17.11.2014. W tym dniu na pasach została potrącona nasza koleżanka – studentka filologii germańskiej, która po kilku dniach zmarła na skutek urazów poniesionych w tym wypadku.

Uważamy, że poprawienie bezpieczeństwa na tej drodze jest koniecznością, a umieszczenie fotoradarów zdyscyplinuje kierowców i zapobiegnie kolejnym wypadkom, które w ostatnim czasie stały się normą w w/w miejscu.

Prosimy o przychylne i pilne rozpatrzenie naszej prośby.W imieniu studentów
Maja Kozłowska