Wypracowanie rozwiązań w związku z nasileniem presji na rodzicach zakładania masek w przedszkolu "Źródło"

Pani Dyrektor

Urszula Zatorska

“Źródło” - Przedszkole Fundacji Sternik - Kraków 

 

My rodzice, zwracamy się do Pani Urszuli Zatorskiej – Dyrektor Przedszkola „Źródło” w Krakowie, w związku z nasileniem presji na rodzicach, którzy nie ubierają maseczek w budynku przedszkola odprowadzając dziecko na zajęcia (plakaty, kontrola przy wejściu głównym, upominanie na korytarzach). Mamy nadzieję na wspólne wypracowanie rozwiązań, które nie będą tworzyły sztucznych podziałów i szanowały indywidualne przekonania wszystkich rodziców.

1. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały jak bardzo nasze społeczeństwo jest zdezorientowane i podzielone. Każda rodzina stara się rozeznać, co jest prawdą, a co fałszem. Musimy być bardzo uważni i szanować siebie nawzajem, oraz nie narzucać swoich opinii innym. Forsowanie jednej opcji wywołuje poczucie niesprawiedliwości i niezrozumienia.

2. Każda rodzina wybierając projekt Fundacji Sternik, miała głęboko w zaufaniu, że placówki i osoby tu pracujące, będą kierowały się stworzeniem takiego miejsca, w którym wszystkie rodziny bez wyjątku poczują się przyjaźnie i komfortowo w środowisku bez podziałów. Wierzymy, że nasze Przedszkole, którego sama nazwa zobowiązuje do wykraczania poza mainstreamowe schematy, powinno zachęcać do zadawania pytań i kierowania się cnotą roztropności (bo jak tu znaleźć źródło płynąc z prądem?). Obecna sytuacja i nastroje dają nam poczucie, że tak nie jest.

3. Dla wielu rodzin bardzo ważne jest, że przedszkole Źródło to nie tylko miejsce, gdzie doprowadzamy i odbieramy dziecko, ale jest przestrzenią spotkań, budowania relacji i przyjaźni, które trwają latami i mają olbrzymi wpływ na wysoką jakość kształtowania i uczenia. Dlatego ważne jest dla nas, aby podejmowane decyzje były wypracowane na drodze dialogu i konsultacji, a nie narzucane odgórnie.

4. Nie jest i nigdy nie było naszą intencją manifestowanie przed dziećmi nieposłuszeństwa wobec obowiązujących przepisów. Natomiast bezkrytyczne posłuszeństwo prowadzi do zła, jako że samo w sobie również jest wypaczeniem cnoty posłuszeństwa. Bez myślenia i rozeznawania nie jesteśmy w stanie wychwycić czy i kiedy się sprzeciwić. W historii świata nie brakuje negatywnych przykładów ślepego posłuszeństwa władzom i wydawanych przez nich przepisom, mimo iż miały służyć większemu, z pozoru dobru. Jako Katolicy, pragniemy kierować się w życiu cnotami kardynalnymi, leżącymi u podstaw chrześcijańskiej etyki. Powinny one być dla nas wyższą wartością niż bezwzględne posłuszeństwo wobec władzy świeckiej:

a. roztropność uczy nas korzystania z rozumu - wszyscy powinniśmy stawiać śmiało pytania, choćby tak podstawowe jak to, czy po dwóch latach trwania w obecnej sytuacji Ministerstwo Zdrowia posiada jakiekolwiek, ogólnodostępne badania na temat skuteczności czy szkodliwości noszenia maseczek? Jaki wpływ na psychikę dzieci i odczytywanie przez nich emocji ma zasłanianie przez całe społeczeństwo twarzy?,

b. sprawiedliwość - nakaz noszenia maseczek jest wyraźnym opowiedzeniem się tylko po jednej ze stron,umiarkowanie - nie poddawanie się strachowi, analizowanie faktów i podejmowanie decyzji bez emocji (rodzice izolujący dzieci przez swój strach wyrządzają im większą szkodę),

c. męstwo - podejmowanie dobrych decyzji mimo niesprzyjających warunków - jako rodzice oczekujemy, że Dyrekcja będzie stała na straży dobra naszych dzieci, a nie bezkrytycznie wprowadzała “zalecenia” instytucji państwowych.

5. Naukowcy są zgodni, że wirus pozostanie z nami na lata. Jako rodzice, nie chcielibyśmy, by maseczki, kwarantanny i lockdowny zostały z naszymi dziećmi także na lata - nie takiego dzieciństwa i edukacji chcemy dla nich. 

6. Niemal każdy z nas może podać przykłady z przeszłości swojej, bądź swojej rodziny, stosunkowo ciężkiego przebiegu różnych chorób dróg oddechowych takich jak np. wirus RSV czy bakterii Mycoplasma, których epidemie notowano w przeszłości co kilka lat. Maseczek w tamtych okresach nikt nie nakazywał zakładać. Okres jesienno-zimowy i wczesnowiosenny zawsze wiązał się z licznymi chorobami dzieci w wieku przedszkolnym. 

7. Przestrzeń placówki pozwala na zachowanie dystansu i przebywając tam nigdy nie czuliśmy się stłoczeni. Stoimy na stanowisku, że osoby, które potrzebują założyć maseczkę dla poczucia bezpieczeństwa mają do tego prawo i nikt nie powinien ich osądzać, podobnie jak osób, które nie uważają, że noszenie maseczek uchroni ich przed zakażeniem.

Fundacja Sternik skupia osoby, które chcą stworzyć wyjątkowe miejsce oraz zapewnić swoim dzieciom najlepsze możliwe wychowanie i edukację. Wierzymy, że możemy być iskrą i przykładem dla innych szkół rozsądnego podejścia do problemu i wypracowania nieszablonowych rozwiązań. Jako rodzice, jesteśmy gotowi do wsparcia Dyrekcji na tej drodze.


Rodzice przedszkolaków Przedszkola "Źródło" Fundacji Sternik - Kraków    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rodzice przedszkolaków Przedszkola "Źródło" Fundacji Sternik - Kraków do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.