Wyrażenie sprzeciwu przeciwko proponowanym przez ZDiZ zmianom. Rozpoczęcie dialogu z mieszkańcami dotyczącego wypracowania korzystnych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu w Dzielnicy Działki Leśne.

Szanowni mieszkańcy Działek Leśnych, Drodzy Sąsiedzi,

     Na najbliższej Sesji Rady Dzielnicy w dniu 20.04. 2021 r. ma zostać wydana opinia dotycząca wprowadzenia kolejnych jednokierunkowych dróg na terenie naszej dzielnicy. Proponowane zmiany to:

- zmiana kierunku ruchu na ul. Olsztyńskiej (od ul. Mazurskiej w kierunku ul. Tatrzańskiej), a w dolnym odcinku ul. Olsztyńskiej wprowadzenie ruchu w obu kierunkach (od ul. Pomorskiej do ul. Mazurskiej);

- wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Szczecińskiej (od ul. Sztumskiej w kierunku ul. Tatrzańskiej);

- wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Sztumskiej (od ul. Wolności w kierunku ul. Szczecińskiej).

Zarząd Dróg i Zieleni (ZDiZ) argumentuje, iż powyższe zmiany umożliwią wyznaczenie miejsc parkingowych, pozwolą na wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania i w efekcie będą mieć pozytywne skutki dla mieszkańców.

Uważamy, że zaproponowane zmiany obniżą komfort życia mieszkańców i nie przyczynią się do rozwiązania problemu związanego z niewystarczającą liczbą miejsc parkingowych w dzielnicy.

Zachęcamy Państwa do podpisania petycji, której celem jest wyrażenie sprzeciwu przeciwko proponowanym przez ZDiZ zmianom. Jednocześnie jesteśmy otwarci na rozpoczęcie dialogu z mieszkańcami dotyczącego wypracowania korzystnych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu w dzielnicy.