Zakaz zabijania pstrąga potokowego i lipienia rzeka Kwisa

Do Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze.

My członkowie PZW, Zarząd koła nr 1 Żagań a tym samym członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Rzeki Kwisy oraz społeczność wędkarzy z całej Polski zwracamy się z gorącą prośbą o podjęcie uchwały w
sprawie całorocznego zakazu zabierania złowionych ryb łososiowatych z gatunków pstrąga potokowego i lipienia na łowisku nr 8 (odcinek rzeki Kwisa – Bóbr od Elektrowni Wodnej
Łozy do ujścia do rzeki Bóbr)
Prośbę swą motywujemy chęcią ograniczenia zanikania populacji ryb z rodziny
łososiowatych, która na przestrzeni ostatnich lat została silnie uszczuplona przez presje
wędkarską oraz bezpośrednie żerowanie znacznej ilości kormoranów na w/w odcinku rzeki w
okresach zimowych. Należy nadmienić że rzeka Kwisa to ewenement w naszym okręgu, jest
to rzeka endemiczna która pozostaje w stanie praktycznie nie naruszonym na wyżej
opisywanym odcinku. Nadmienić należy że w latach 70/80 ubiegłego wieku to z rzeki Kwisy
pozyskano Lipienie które posłużyły do odbudowy populacji na górnym Bobrze.
Jest to prośba na najbliższe kilka lat, po to aby odbudować potencjał Kwisy,
prowadzić obserwacje i zrozumieć przyczyny zanikania ryb.
Chcemy wprowadzić mechanizmy na tyle optymalne dla nas wędkarzy i dla
środowiska naturalnego abyśmy otrzymali względną równowagę. Nie chcemy żadnych łowisk
NOKILL czy zakazywać konkretnych metod połowu – bo na dłużą okres czasu to nic nie da.

Decyzja ta przyczyniłaby się do podniesienia walorów przyrodniczych całego
mikroregionu rzeki Kwisy - przyczyniając się do rozwoju turystyki i edukacji przyrodniczej
jednocześnie czyniąc to miejsce prestiżowym pod względem wędkarskim i przyrodniczym.
Prosimy również o możliwość wysłuchania naszych delegatów w punkcie
dotyczącym przedmiotowej uchwały - celem przedstawienia merytorycznych przesłanek i
uwag dotyczących naszej prośby.
W załączeniu przesyłamy podpisane listy poparcia członków PZW wspierających naszą
inicjatywę.


Stowarzyszenie przyjaciół rzeki Kwisy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie przyjaciół rzeki Kwisy do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...