W sprawie zakazu zatrzymywania się przed Przychodnią Weterynaryjną na Siemieńskiego w Warszawie.

My niżej podpisani, klienci i pacjenci przychodni weterynaryjnej przy ul. Siemieńskiego 23, 02-106 Warszawa Ochota żądamy przywrócenia możliwości parkowania przed ww. przychodnią.
Uniemożliwienie nam korzystania z pomocy lekarzy weterynarii Przychodni Weterynaryjnej przy ulicy Siemińskiego 23 jest nieetyczne i świadczy o braku empatii, a wręcz znieczulicy urzędników za to odpowiedzialnych, którzy nie starają się znaleźć rozwiązania dla problemu tyko zasłaniają się nieustanną niemożnością. Skoro przez kilkadziesiąt lat można było normalnie parkować pod budynkiem i korzystać z pomocy przychodni nie wydaje się, żeby było to niemożliwe również dzisiaj. Uniemożliwienie nam zaparkowania auta przy przychodni i narażanie nas na długie szukanie miejsca parkingowego jest, w przypadku zwierząt po wypadkach/ urazach/ zabiegach, spowodowaniem zagrożenia życia. Chcemy nadal bez problemu korzystać z usług naszych lekarzy weterynarii, którzy wykazują się ogromną wiedzą i empatią i do których przyjeżdżają zwierzęta z całej Warszawy. 

Artykuł portalu iOchota na ten temat: https://tiny.pl/tmt8d

Petycja zostanie przekazana do: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy

Osoby oficjalnie wspierające petycję:
Klienci Przychodni Weterynaryjnej

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Monika Dobkowska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...