W Obronie Zawodu Zielarz-Fitoterapeuta

do: Minister Edukacji i Nauki, Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
do: Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
do: Minister Zdrowia, Miodowa 15, 00-952 Warszawa

 

W związku ze wspólnym apelem Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN, Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego i Polskiej Rady Leku Roślinnego, dotyczącego zmian na liście zawodów

stanowczo sprzeciwiamy się planom usunięcia zawodu zielarz-fitoterapeuta oraz próbom ograniczenia edukacji zielarskiej i dostępu do naturalnych metod ochrony zdrowia.


Zawód zielarz-fitoterapeuta znalazł się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku. Przez ponad 8 lat kształcenie zawodowe w tym kierunku było prowadzone przez jednostki szkoleniowe zgodnie z obowiązującymi zapisami prawnymi (w tym na bazie Rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz.U. 2009 nr 21 poz. 118) oraz z najlepszą aktualną wiedzą, przez osoby wysoko wykwalifikowane.

Przełożyło się to na liczne grono absolwentów – zielarzy-fitoterapeutów oraz dużą grupę osób zainteresowanych edukacją w tym zakresie. Są to osoby aktywne zawodowo, które poza niewątpliwie istotną rolą w zakresie wspierania zdrowia, stanowią aktywne podmioty gospodarcze, płacące podatki i wspomagające rozwój gospodarczy kraju.

Zielarze-fitoterapeuci są niedocenianym i ignorowanym, ale ważnym elementem systemu ochrony zdrowia, czemu niektórzy starają się gorąco zaprzeczyć. Dzięki promowaniu zdrowych nawyków, efektywnej profilaktyki i prewencji zdrowotnej oraz roli doradczej, wspomagają bardzo obciążoną służbę zdrowia, pozwalając zaoszczędzić znaczne środki Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Istotnym także wydaje się fakt, że działalność zielarzy-fitoterapeutów opiera się o całą gamę produktów zielarskich o rejestracji lekowej, ale nie wymagających rekomendacji lekarza (lecznicze produkty zielarskie OTC). Produktów dopuszczonych do obrotu i zalegalizowanych do sprzedaży z całą świadomością, że pozostaną one poza obszarem lekarskim. W tej materii od wielu lat podstawowym źródłem informacji byli właśnie zielarze-fitoterapeuci.

Zielarze-fitoterapeuci nie mają zamiaru wykonywać zadań zawodowych lekarzy związanych z leczeniem, ale mogą w istotny sposób włączyć się w proces dbania o zdrowie. Naszym zadaniem jest pełnić rolę partnerską wobec środowiska lekarskiego, wspierać jego działania, opierając swoją aktywność fitoterapeutyczną na wskazaniach i badaniach lekarskich.Zamiast zwalczania naszego zawodu, proponujemy współpracę, która powinna wypełniać założenia holistycznej opieki nad pacjentem.

Niestety, środowisko lekarskie i farmaceutyczne w apelu skierowanym do trzech Ministerstw, podnosi zarzuty będące znieważeniem całej grupy zawodowej, takie jak „niekompetencja zielarza-fitoterapeuty” (strona 1 apelu), co ma na celu dewaluowanie legalnego zawodu w oczach społeczeństwa.

Treść apelu niebezpiecznie zmierza w kierunku ograniczenia rzetelnej edukacji zielarskiej jedynie do uczelni wyższych medycznych, gdzie jest ona w chwili obecnej przedstawiana w formie szczątkowej. Zastępstwem dla zielarza-fitoterapeuty powinien być lekarz, lecz nie jest to wykonalne, właśnie ze względu na braki zagadnień fitoterapeutycznych w blokach standardowego kształcenia medycznego tej grupy.

My, zwolenniczki i zwolennicy zielarstwa i naturalnych metod ochrony zdrowia, stanowczo sprzeciwiamy się planom usunięcia zawodu zielarz-fitoterapeuta i postulujemy o zachowanie w stanie niezmienionym zawodu. Jakiekolwiek ingerencje w tym zakresie będą dla nas dowodem ignorowania naszych możliwości i kompetencji, próbą marginalizacji medycyny naturalnej, sklepów zielarskich i zielarsko-medycznych oraz zagrożeniem dla bytu tysięcy rodzin.

Przyjęcie apelu o wykreślenie zawodu zielarza-fitoterapeuty może stanowić także dowód lekceważenia europejskich list kodów zawodów, w których terapeuta zielarski funkcjonuje legalnie, ze wszystkimi kompetencjami w zakresie fitoterapii.

Podpisano:

Kadra Dydaktyczna i Zespół Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych
mgr Joanna Nestorowicz-Kiegiel, dr Ewa Kuchowicz

Polska Izba Zielarzy-Fitoterapeutów i Naturopatów
mgr inż. Bartłomiej Byczkiewicz

PetycjaWObronieZawou-strona001.png


Instytut Zielarstwa Polskiego IZPiTN    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Instytut Zielarstwa Polskiego IZPiTN będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...